Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Hrvatski kao medijski jezik

Hrvatski kao medijski jezik


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55446

ECTS:

7.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Boris Beck

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Boris Beck - Seminar
dr. sc. Nikolina Borčić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:

 1. Ivo Žanić; Jezična republika. Hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba; Naklada Jesenski i Turk - Zagreb (2016), str. 11-787, 367-387, 393-418
 2. Damir Kalogjera: Nezaobilaznost normi (norma) i kritika norme; L. Badurina - B. Pritchard - D. Stolac (ur): Jezična norma i varijeteti.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (2000), str. 241-251
 3. Renata Geld: Što je turbo u hrvatskom; D. Stolac - N. Ivanetić - B. Pritchard (ur) Jezik u društvenoj interakciji.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Rijeka (2005), str. 177-184
 4. Stjepan Babić: O postanku sufiksa -čuga; Senjski zbornik; Gradski muzej Senj (1991), str. 18/ 1-4
 5. Karlo Budor: Udvostručena množina i patvorena jednina: pleonastički imenički sufiks -os(i) u nekim hrvatskim posuđenicama; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF u Zagrebu (1993), str. 35/ 41-47
 6. Krešimir Bagić: Figurativnost reklamnoga diskurza; http://www.hrvatskiplus.org; J. Granić (ur) Jezik i mediji; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 43-52
 7. A. Gjuran-Coha - Lj. Pavlović: Elementi reklamne retorike u hrvatskim reklamnim porukama; Fluminensia; Filozofski fakultet Rijeka (2009), str. 1/ 41-54
 8. Ivo Žanić; Hrvatski na uvjetnoj slobodi.; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2007), str. 208-215, 219-233, 333-343
 9. Sue Wright; Jezična politika i jezično planiranje.; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2010), str. 155-178
 10. Anja Nikolić-Hoyt: Englesko-hrvatski jezično-kulturni dodiri; D. Stolac - N. Ivanetić - B. Pritchard (ur) Jezik u društvenoj interakciji; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (2005), str. 353-358
 11. Anđel Starčević: Imenice kao atributi - nove strukture u hrvatskom jeziku; J. Granić (ur) Jezik i mediji; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 645-656
 12. M. Turk - M. Opašić: Supostavna raščlamba frazema; Fluminensia; Filozofski fakultet Rijeka (2008), str. 1/ 19-31
 13. M. Žic Fuchs - N.Tuđman Vuković: Pričati: novi lik u priči o glagolima govorenja; Filologija; HAZU, Zagreb (2000), str. 141-149
 14. Vesna Muhvić-Dimanovski.; Neologizmi. Problemi teorije i primjene; FF Press, Zagreb (2005), str. 1-9, 53-55, 97-109
 15. Vesna Muhvić-Dimanovski: Apokopa i afereza u funkciji jezične ekonomije; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF u Zagrebu (2001), str. 51-52/ 191-202
 16. Tamara Turza-Bogdan: Jesu li nepoznate riječi uistinu nepoznate?; J. Granić (ur): Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2005), str. 767-774
 17. William Labov: Društvene okolnosti lingvističke promjene; Argumenti, 4/ 1980: 116-122.; Marksistički centar Rijeka (1980), str. 4/ 116-122
 18. Barbara Kryzan-Stanojević: Pogreška, jezična inovacija i norma; L. Badurina - B. Pritchard - D. Stolac (ur): Jezična norma i varijeteti.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (2000), str. 275-283
 19. Ivo Žanić: Purgerinjosi, tovarinjosi i leginjice - tvorbene inovacije u hrvatskim vernakularima; M. Brdar i dr. (ur) Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Osijek (2010), str. 155-164
 20. Ranko Bugarski; Žargon. Lingvistička studija; Biblioteka XXvek, Beograd (2003), str. 17-39 + 121-147; izd. 2006: 43-68 + 189-236
 21. Barbara Štebih Golub: Okazionalizmi u hrvatskom publicističkom stilu; B. Ćorić - R. Dragičević (ur) Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima; Filološki fakultet - Beograd (2012), str. 419-437
 22. A. Skelin Horvat - V. Muhvić Dimanovski: Danas jesmo - sutra nismo: prilog problematiziranju hapaksa u hrvatskome jeziku; D. Stolac (ur) Riječki filološki dani 9; Filozofski fakultet - Rijeka (2014), str. 471-480
 23. Krešimir Bagić: Stopljenica: riječ, figura, kultura; http://www.stilistika.org/bagic; A. Ryznar (ur) Svijet stila, stanja stilistike; Filozofski fakultet - Zagreb (2015), str. nepaginirana e-knjiga
 24. Ivan Marković: Tri nehrvatske tvorbe: infiksacija, reduplikacija, fuzija; Rasprave IHJJ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Zagreb (2009), str. 35/ 217-241
 25. Ivan Marković: Od Oca do Ćaće - 150 godina hrvatskih stopljenica (predgovor); http://www.stilistika.org/od-oca-do-cace; I. Marković - I. Klindić - I. Borković: Hrvatski rječnik stopljenica; Filozofski fakultet - Zagreb (2016), str. nepaginirana e-knjiga
 26. Vesna Muhvić-Dimanovski: Super- kao element hibridnih složenica; Radovi Zavoda za slavensku filogiju; Filozofski fakultet - Zagreb (1992), str. 161-169
 27. Marijana Horvat - Barbara Štebih Golub: Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku; Rasprave IHJJ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb (2010), str. 1/ 1-21
 28. S. Bosnić - I. Galunić - P. Šerbeđija: Slogani su slogani: sve su ostalo samo reklame!; V. Rišner (ur) Jezik medija nekada i sada; Hrvatska sveučilišna naklada - Zagreb (2016), str. 116-127
 29. Sanda Lucija Udier: O jeziku reklame; J. Granić (ur) Jezik i mediji; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 711-721
 30. Kristian Lewis - Barbara Štebih Golub: Tvorba riječi i reklamni diskurs; Rasprave IHJJ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Zagreb (2014), str. 133-147
 31. Nikola Košćak: Grafostilistika i politika; www.stilistika.org/koscak; A. Ryznar (ur): Svijet stila, stanja stilistike; Filozofski fakultet - Zagreb (2015), str. nepaginirana e-knjiga
 32. Marija Turk: Razumljivost i stilske značajke kalkova; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2003), str. 9-24


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Boris Beck:

Srijeda u 11:30, uz prethodni dogovor, na Fakultetu


Obavijesti

14.12.2021
ocjene iz prvog kolokvija
poštovane kolegice i kolege, ocjene iz prvog kolokvija postavljene su među nastavne materijale; mogu reći da su u prosjeku jako dobre i da je visok stupanj vas vrlo dobro ili odlično riješio tekst (koji nije uopće bio lagan) doc. dr. sc. boris beck