Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Država i ustav

Država i ustav


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55419

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Hrvoje Špehar

Izvođači:

prof. dr. sc. Hrvoje Špehar - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Kolegij se bavi sustavnim odnosom države i ustava, te njihovom transformacijom u procesima europeizacije i globalizacije. Kolegij želi obuhvatiti probleme pojmovnoga određenja i objašnjenja povijesnog razvoja države, moderne države kao političke forme, usporedbe moderne države s predmodernim političkim oblicima, različite načine legitimacije, načelo laičnosti / sekularnosti, odnose crkve i države, europeizacijski i globalizacijski učinak na suvremenu državu. Cilj nastave je da se studenti upoznaju s kompleksnim odnosom države i ustava, da upoznaju povijest ovoga odnosa i da kritički razlikuju specifičnosti moderne države. Upravo iz potrebe objašnjenja temeljnih pojmova kategorijalnog aparata studija države i ustava u političkoj znanosti, kolegij se ne bavi samo terminološkim, etimološkim i genetičkim određenjima subjekta istraživanja. Temeljna istraživačka namjera je usmjerena prema razumijevanjima koje pruža historijsko-institucionalistička paradigma, kao dio novoinstitucionalističkih pravaca u političkoj znanosti. Prema navedenim ciljevima, kolegij se želi baviti teorijskim pluralizmom koji postoji u istraživanjima države i ustava, kao posljedice višestrukosti odredbi javnopravnih institucija i njima inherentnih geneza pravnih sustava koji produciraju i/ili regeneriraju političke sustave (sustave vlasti/moći/odlučivanja/upravljanja...), te time omogućiti kritičke pristupe vrednovanjima različitih teorijskih pristupa u političkoj znanosti istraživanja države i ustava. Kolegij se, sukladno navedenom, ne može ograničiti samo na aktualne mogućnosti i ograničenja institucija kao što su država ili ustav, već se mora baviti višerazinskim problemima institucionalnih metamorfoza, kao uzroka i učinaka različitih pravno-političkih uređenja. Jednako tako, uz ontologiju, etimologiju i genezu institucija države i ustava, kolegij nastoji razmotriti (ograničene) mogućnosti normativne političke znanosti u ovom području, kao i deontologije institucija. Posljednji naglasak na deontologiji tiče se posebice suvremenih političkih sustava (primjerice europskog modela vladavine governance), ali se jednako odnosi i na adaptibilne procese u postojećim političkim sustavima, koji se uobičajeno definiraju u klasičnim institucionalnima kategorijama. Istraživački fokus je na povijesnim odnosima koji su generirali različite oblike političkih zajednica, modernu državu i različite druge oblike pravno-političkih institucija. Kolegij želi staviti poseban naglasak na odnose države i crkve tijekom različitih historijskih perioda i suvremenosti, kao i objasniti načelo laičnosti kao veoma važno načelo suvremenih političkih sustava. Načelo laičnosti, kao načelo pravno-političkog poretka, jedno je od temeljnih institucionalnih polazišta u institucionalnoj metamorfozi moderne države. Definirano u dugom historijskom procesu institucionalnih metamorfoza političkih sustava, doživjelo je svoju etimološku i političku upotrebu u okviru moderne države (Francuska krajem 19. st.) i proširilo se u gotovo sve suvremene političke sustave, gdje je provedeno uz određene modifikacije (usp. H. Pena-Ruiz). Da bi se razumijevao historijsko-institucionalni proces stvaranja i oblikovanja suvremenih oblika država (kreiranih i/ili uspostavljenih putem pisanih/nepisanih ustava), važno se osloniti na premise iz različitih filozofijsko-teoloških kritičkih osvrta na probleme svetog/svjetovnog (sakralnog/sekularnog) i uspostavljanja različitih demarkacijskih linija u područjima odnosa institucija koje se zasnivaju na egalitarnim odnosima i onih koje se uspostavljaju na različitim komunitarnim osnovama. S tim u vezi, kolegij će se dijelom osvrnuti i na probleme odnosa multikulturnog (multikulturalizma) i egalitarnog (egalitarizma), kao posebnih vrsta političkih ideologema, oko kojih su se svrstale danas dominantne i propulzivne društvene teorije.

LITERATURA:

  1. Josef ISENSEE, Država, ustav, demokracija. Zagreb: Politička kultura, 2004., str. 13-95. (82 str.);
  2. Šefko KURTOVIĆ, Opća povijest prava i države, Zagreb, 2005., prva i druga knjiga (izabrani dijelovi);
  3. Smiljko SOKOL i Branko SMERDEL, Ustavno pravo. Zagreb: Informator, 2009., str. 11-30, 47-74, 101-113, 161-172, 209-232. (92 str.);


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni NOV 1-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


3. SEMESTAR

Temeljni opći NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


4. SEMESTAR

Izborni NOV 2-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Hrvoje Špehar:

Po dogovoru putem maila


Obavijesti

16.09.2020
Rezultati ispita, od 15. rujna 2020.
2223090756        I: 5 0015239364        I: 39, II: 25 0015240827        I: 27 0015239871        I: 36 0015236997        II: 54 0015235729        I: 53, II: 46 0015241039        I: 39 0015240554        I: 36 0015241268        II: 49 0015243972        I: 19 0015240580        I: 50   Upisi ocjena i usmeni ispiti održat će se u četvrtak, 17. rujna 2020. u 12 h, kabinet 15.   Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
09.09.2020
Rezultati ispita, od 8. rujna 2020.
0015244207                        II: 55 0015243353                        II: 54 0066265645                        I: 39 0034063983                        II: 42 0015244228                        II: 36 0015241268                        I: 38, II: 24 0015240094                        II: 38 0015240580                        II: 37 0015237450                        II: 7 0068223911                        II: 49 0015239289                        I: 43         Upisi ocjena i usmeni ispiti održat će se u četvrtak u 12 h, kabinet 15.   Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
10.07.2020
Upisi ocjena
Upisi ocjena održat će se u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. u 9,30 (dekanat).    Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
10.07.2020
Rezultati ispita, od 7. srpnja 2020.
0015244207                        26 0015237188        44           0015243353        48           28 0015244184                        39 0015240260                        22 0066265645        30           0015240549        36           0015240827        19           0015239871        5              0015236997                        20 0034063983                        17 0015241023        56           0015239460                        39 0015234604                        38
06.07.2020
Pismeni ispit
Poštovane kolegice i kolege,   unatoč prethodnoj obavijesti, a na temelju upitnika o preferiranom načinu polaganja ispita, pismeni ispit će se sutra održati za one koji su tako odabrali, u A dvorani u 14 h. Obavezno je nošenje zaštitne maske, držanje distance i mjerenje temperature na porti fakulteta prilikom ulaska.  Za sve ostale koji su se pripremili i prijavili ispit održat će se usmeni ispiti prema rasporedu koji će se sutra objaviti. Molim sve koji su zainteresirani pristupiti online usmenom ispitu da se prijave na e-mail: hspehar@fpzg.hr   Izv. prof. dr. sc. H. Špehar    
29.06.2020
Srpanjski ispitni rok - online
Poštovane kolegice i kolege,   zbog pogoršanja epidemiološke situacije sr panjski ispitni rok održat će online usmenim putem. Studenti mogu prijaviti ispit ako su položili dio ispita (prvi ili drugi kolokvij) i ako nisu položili niti jedan dio. Uvjet za izlazak na ispit je dovoljan broj bodova iz ostalih aktivnosti (seminar…). O detaljima i rasporedu nakon prijave svi prijavljeni studenti bit će obavješteni.   Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar
20.02.2020
Upisi ocjena i usmeni ispiti drugog ispitnog roka
Upisi ocjena i usmeni ispiti drugog ispitnog roka održat će se u utorak, 25. veljače 2020. u 13 h, kabinet 15.    Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
20.02.2020
Rezultati drugog ispitnog roka, od 18. veljače 2020.
0015244207                15 0015237188    4           0015244184                4 0015239887    5           0015239871    4           0015236997                20 0015240346    40         0015243876                4 0015241023    16         0067559243    3           0015241039    11         0015241268    8          16 0015239301                51    
29.01.2020
Upisi ocjena i usmeni ispiti prvoga ispitnog roka
Upisi ocjena i usmeni ispiti prvoga ispitnog roka održat će se u petak, 31. siječnja 2020., u 12 h, kabinet 15, III. kat.   Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
29.01.2020
Rezultati prvoga ispitnog roka, od 28. siječnja 2020.
0015239707                47         0015244207    37                     0015240089    37                     0015239712    39                     0015240260    37                     0015241247                47         0015240159    19                     0015243759    23                     0015236997                33         0015240346    26                     0015236287                36         0015244228    20                     0015234604    30                     0015240554                19         0015243439    23                     0015243694                36         0015240094    40                     0015243509                38         0015239289                56            
25.01.2020
Rezultati kolokvija, od 21. siječnja 2020., drugi dio
              0015240122                 0015240138                 0015241338                42 0067585553                 0015243514                57 0015236287                 0015244233                 0015241023                55 0244012479                 0015244228                 0015239460                 0067559243                 0015243598                 0015234604                 0015237611                50 0015241039                 0015239504                60 0015240554                 0015241268                19 0015243967                 0066275573                 0015239408                55 0015244137                 0015243439                 0015239588                 0015243694                 0015237487                55 0015240094    24         0015239301                54 0015243509                 0015239600                 0015237492                50 0015243860                50 0015239390                 0015243972                 0015241140                55 0015240580                18 0015237450                13 0015243689                45      
25.01.2020
Rezultati kolokvija, od 21. siječnja 2020., prvi dio
0015239385                50 0015239707                 0015244207                 0015239322                37 0066281957                 0015240778                14 0015237188                50 0015240089    32        45 0015239413                54 0015239616                55 0015236747                 2223090756                 0015239712    33        45 0015243353                 0015244184                 0015240260    31         0015243327                45 0066265645                45 0067544499                 0015240549                50 0015243764                36 2225111368                 0015239364                 0015239887    23         0015237419                28 0015241247                50 0015239551                60 0015243444                51 0015240827                15 0015239871                 0015240463                 0015237328                50 0015234443                 0015240159                 0015237562                50 0015239343                53 0015243759                 0015236997                 0015237424                45 0015240346                40  
07.12.2019
Rezultati kolokvija, od 3. prosinca 2019. (prema JMBAG broju), drugi dio
JMBAG             44        0034063983    49 45        0015240073     46        0015241091     47        0015243876     48        0015240122     49        0015240138     50        0015241338    49 51        0067585553     52        0015243514    42 53        0015236287    40 54        0015244233     55        0015241023    32 56        0244012479     57        0015244228    8 58        0015239460    40 59        0067559243     60        0015243598     61        0015234604    10 62        0015237611    44 63        0015241039    29 64        0015239504    54 65        0015240554     66        0015241268     67        0015243967     68        0066275573     69        0015239408    50 70        0015244137     71        0015243439    20 72        0015239588     73        0015243694    36 74        0015237487    44 75        0015240094     76        0015239301     77        0015243509    50 78        0015239600     79        0015237492    44 80        0015243860    36 81        0015239390     82        0015243972    20 83        0015241140    40 84        0015240580     85        0015237450    50 86        0015243689    38 87        0068223911     88        0015239289    
07.12.2019
Rezultati kolokvija, od 3. prosinca 2019. (prema JMBAG broju), prvi dio
JMBAG             1          0015239385    50 2          0015239707    44 3          0015244207     4          0015239322    42 5          0066281957     6          0015240778    42 7          0015237188     8          0015240089     9          0015239413    56 10        0015239616    51 11        0015236747     12        2223090756     13        0015239712     14        0015243353     15        0015244184    44 16        0015240260     17        0015243327    48 18        0066265645     19        0067544499     20        0015240549     21        0015243764    50 22        2225111368     23        0015239364     24        0015239887     25        0015237419    45 26        0015241247    37 27        0015239551    48 28        0015243444    50 29        0015240827    18 30        0015239871     31        0015240463     32        0015237328    45 33        0015234443     34        0015240159     35        0015237562    52 36        0015239343    50 37        0015243759    32 38        0015236997    36 39        0015237424    39 40        0015240346     41        0015240281     42        0015244067    25 43        0015235729      
30.08.2019
Rezultati ispita od 29. kolovoza 2019.
2808 37   00152397755 30 29 403007237 48   080708   47 797170 42 38 0015240005 36   54653   13 0066258014 36   0066269093 40  
23.02.2019
Upisi ocjena i usmeni ispiti
Upisi ocjena i usmeni ispiti održat će se u ponedjeljak, 25. veljače 2019. u 12.30, kabinet 15.
23.02.2019
Rezultati ispita, od 21. veljače 2019.
0015236154 38   0015239936   39 0015236609 30   0015236357 42   0015236042 36   110497 38   080708   22 0015239871 20   0067520792 39   00152346307   44 9777 29   0066269392   40 0067553645 44   0015236864   37 091976610 40 46 0015240005 36   00152365182 38   00152311160   24 0066258014 28 36
01.02.2019
Upisi ocjena - podnesci
Zbog većeg broja pristiglih podnesaka dan prije termina za upise ocjena, održat će se dodatni termin za upise ocjena i usmene ispite: u ponedjeljak, 4. veljače 2019. u 12.30, kabinet 15, III. kat.    Bodovi iz podnesaka bit će poznati tijekom vikenda. Ipak, budući da nisu označeni brojem rezultat će se moći doznati osobno kod demonstratora.    Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
01.02.2019
Rezultati prvoga ispitnog roka, od 31. siječnja 2019.
0015236154 29   19581987 24   00152392947   45 0015239936   20 0015236357 17   0015236565 37   080708 39   0015239871 18   BB   38 00152346307 44   0066269392 39   0015240005 27   7210 40   0178088821   44 0066258014 28   0015239850   36 1405998335152 46   0015239983 36  
28.01.2019
Upisi ocjena i usmeni ispiti, prvi ispitni rok
Upisi ocjena i mogućnost za usmeni ispit prvoga ispitnog roka održat će se u petak, 1. veljače 2019. u 18 h (kabinet 15, III. kat).    Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
21.01.2019
Rezultati kolokvija, od 17. siječnja 2019.
00152366677 47   00152392947 44   366982 48   0015239936 45   26011998 46   0015234485 21   00152375207 49   001523432   43 0910 48   00152343684 41   00152375363 44   0015236864 39   0015237029 40   14061998 46   0015231116 36   001523638 46   40877365530 40  
27.11.2018
Rezultati kolokvija, od 22. studenog 2018.
0015237104 37 0015236084 49 0015239621 36 06630817049 42 0015236822 42 0015236432 48 0015236864 25 0015236934 49 40877365530 27 0015237029 32 0178088821 44 0015239850 45 0015239983 20
29.08.2018
Upisi ocjena i usmeni ispiti
Upisi ocjena i usmeni ispiti održat će se u četvrtak, 30. kolovoza 2018. u 18 h.    Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
15.02.2018
Upisi ocjena i usmeni ispiti
Upisi ocjena i prilika za usmeni ispit bit će u petak, 16. veljače 2018. u 17 h.    Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
07.02.2018
Upisi ocjena i usmeni ispiti
Upisi ocjena i mogućnost za usmeni ispit iz kolegija Država i ustav bit će u petak, 9. veljače 2018., u 18 h (kabinet 15, III. kat). Studenti su obvezni osobno doći na upis ocjene.    Izv. prof. dr. sc. H. Špehar
14.12.2017
Termin drugoga kolokvija
Drugi kolokvij iz kolegija Država i ustav održat će se 23. siječnja 2018. u 18 h.     
23.11.2017
Termin prvoga kolokvija
Prvi kolokvij iz kolegija Država i ustav u ak. god. 2017./2018. održat će se u utorak, 28. studenog 2017. u 19.15. 
08.01.2016
Predavanje: G. Jean-Christophe Peaucelle
Poštovane kolegice i kolege,   u ponedjeljak, 11. siječnja 2016. u 11 h, u Francuskoj medijateci, Preradovićeva 5, predavanje će održati g. Jean-Christophe Peaucelle na temu "State and religions: the French model of laïcité". G. Peaucelle je pročelnik Ureda za religijska pitanja Ministarstva vanjskih poslova Francuske Republike. U predavanju će biti riječi o izgradnji francuske sekularnosti, odnosima Crkve i države, te o pitanjima vjerske slobode.  Budući da sam suorganizator skupa i voditelj, svi ste pozvani na predavanje, te ćete biti nagrađeni s 12 bodova iz kolegija Država i ustav. Dodatno će biti nagrađeni studenti koji postave pitanje predavaču sa 6 bodova.  Predavanje se održava na engleskom jeziku.    Doc. dr. sc. Hrvoje Špehar  
08.01.2016
Predavanja i seminari u siječnju: Država i ustav
Poštovane kolegice i kolege,   tijekom siječnja 2016. predavanja i seminari iz kolegija "Država i ustav" održavaju se kako je predviđeno u syllabu kolegija: - u utorak, 12. siječnja, u 15.30: JM seminar Europska integracija i njezine nacionalne, regionalne i lokalne mreže,  - u utorak, 12. siječnja, u 17.15: JM seminar Uloga socijalnih mreža u produbljivanju procesa europske integracije: Europska unija  - u utorak, 19. siječnja, u 15.30: Drugi kolokvij - u utorak, 19. siječnja, u 17.15: JM seminar Kritika pristupa socijalnog konstruktivizma u povijesti europske integracije i Zaključci.    Svima želim mnogo uspjeha u 2016. godini!   Doc. dr. sc. Hrvoje Špehar
26.01.2015
Raspored usmenih ispita i upisa ocjena
Usmeni ispiti i upisi ocjena iz kolegija Država i ustav održat će se prema sljedećem rasporedu: - za prvi rok, u četvrtak, 29. siječnja 2015. u 19 h, kabinet 15, III. kat, - za drugi rok, u četvrtak, 12. veljače 2015. u 17 h, kabinet 15, III. kat.   Doc. dr. sc. Hrvoje Špehar Jean Monnet Chair in EU Political Studies
26.01.2015
Put u Bruxelles
Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije zajedno s Europskom komisijom nagrađuje prvih pet najboljih studenata (ocjena  summa cum laude  ili odličan na prvom roku) kolegija Država i ustav dvodnevnim putovanjem u Bruxelles, 26. i 27. veljače 2015. U Bruxellesu će imati prilike čuti predavanje o programu Erasmus+ za studente i posjetiti europske institucije.Troškove puta, smještaja i obroka snosi Europska komisija.    Doc. dr. sc. Hrvoje Špehar Jean Monnet Chair in EU Political Studies