Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

Antička i srednjovjekovna politička filozofija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55416

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Enes Kulenović

Izvođači:

prof. dr. sc. Enes Kulenović - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Kolegij Antička i srednjovjekovna politička filozofija razmatra i propituje temelje političkog mišljenja kroz proučavanje kanonskih političko-filozofskih tekstova antike i srednjevjekovlja. Predavanja uvode u temu kroz tekstove atenskih tragičara i povjesničara (Homer, Sofoklo, Heziod, Solon), potom se studenti upoznaju s mišljenjem, tekstovima i argumentacijom najvažnijih političkih filozofa antičke Grčke (Sokrat, Platon i Aristotel), a u drugoj polovici semestra i s reprezentativnim autorima rimskog razdoblja klasičnog političkog mišljenja (Ciceron, Livije, Tacit), pa sve do političke misli iz kršćanskog razdoblja (Augustin, Akvinski i Dante). Seminarska nastava izvodi se u dvije grupe, pri čemu je u jednoj grupi poseban naglasak na Platona kao temeljnog filozofa politike zapadne tradicije mišljenja, dok druga seminarska grupa fokus daje na grčke tragičare i povijesni kontekst (Eshil, Tukidid), te fundamentalne kategorije Sokratove, Platonove i Aristotelove etike i politike.

LITERATURA:

 1. Eshil; Eumenide; biblioteka Scena (1965), str. odabrane
 2. Tukidid; Povijest Peloponeskog rata; Matica hrvatska (1957)
 3. Platon; Apologija (Obrana Sokrata); Matica hrvatska (2000)
 4. Platon; Eutifron; Matica hrvatska (1998)
 5. Platon; Gorgija; Kultura (1968)
 6. Platon; Državnik; Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu
 7. Platon; Država; Naklada Jurčić (2001)
 8. Aristotel; Nikomahova etika; SNL (1982)
 9. Aristotel; Politika; SNL (1998)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Enes Kulenović:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor


Obavijesti

09.07.2024
Ispitni rok 11.7.2024.
Pismeni ispit će se održati u četvrtak 11.7. u 10:00, dvorana B. Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni dio ispita će se održati u četrvrtak 11.7. u 12:00 u dvorani B. Svi studenti koji izlaze na ispit moraju biti prijavljeni za taj ispitni rok. 
24.06.2024
Ispitni rok 27.6.2024.
Pismeni ispit će se održati u četvrtak 27.6. u 13:30, dvorana G. Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni dio ispita će se održati u petak 28.6. u 12:00 u dvorani F. Svi studenti koji izlaze na ispit moraju biti prijavljeni za taj ispitni rok. 
12.02.2024
Rezultati prvi ispit rok 6.2.2024.
Rezultati prvog ispitnog roka objavljeni su pod poveznicom NASTAVNI MATERIJALI - Rezultati kolokvija i ispita. Studenti koji su iz oba kolokvija ili iz cijelog pismenog ispita dobili 30 ili više bodova položili su pismeni dio ispita, te mogu pristupiti usmenom ispitu. Usmeni ispit će se održati 20.2. u 15:30, dvorana F. Svi studenti koji taj dan izlaze na usmeni ispit trebaju se putem ISVU-a prijaviti za ispitni rok 20.2. Pismeni ispit na drugom ispitnom roku će se održati 20.2. u 13:45, dvorana F.
29.01.2024
Rezultati drugog kolokvija
Rezultati drugog kolokvija objavljeni su pod poveznicom NASTAVNI MATERIJALI - Rezultati kolokvija i ispita. Studenti koji su iz oba kolokvija dobili 30 ili više bodova položili su pismeni ispit, te mogu pristupiti usmenom ispitu. Usmeni ispit će se održati 6.2. u 15:30, dvorana F. Svi studenti koji taj dan izlaze na usmeni ispit trebaju se putem ISVU-a prijaviti za ispitni rok 6.2. Studenti koji nisu položili pismeni ispit putem kolokvija mogu na prvom ispitnom roku 6.2. pisati ispravak jednog od kolokvija. Prvi ispitni rok će se održati 6.2. u 13:45, dvorana F.
22.01.2024
Drugi kolokvij
Drugi kolokvij će se održati u vrijeme seminara, u utorak 23.1. u 15:30, dvorana F. Kolokvij se piše 45 minuta. Sutrašnje predavanje se neće održati. 
05.12.2023
Rezultati prvog kolokvija
Rezultati prvog kolokvija objavljeni su pod poveznicom NASTAVNI MATERIJALI - Rezultati kolokvija i ispita.  Uvid u kolokvij moguć je nakon seminarske nastave.  
09.10.2023
Obveza pohađanja nastave za studente ponavljače
Studenti koji su ponovo upisali kolegij  Antička i srednjovjekovna politička filozofija , a u prošloj su akademskoj godini dobili potpis iz kolegija, nemaju obvezu pohađanja predavanja i seminara. Studenti ponavljači mogu slobodno pristupiti kolokvijima i završnom ispitu.