Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

05.09.2023

Obavijest o upisu u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija Novinarstvo i Politologija u ak. god. 2023./2024. - jesenski rok

Obavijest studentima o upisu u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija Novinarstvo i Politologija u ak. god. 2023./2024. na jesenskom roku

Studenti će se u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Novinarstvo i sveučilišnog prijediplomskog studija Politologija upisivati 19. rujna 2023. godine od 7:00  do 23:59 sati online na poveznici.

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENOM TERMINU GUBE PRAVO UPISA.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente u PDF formatu:

 1. Potvrdu o prebivalištu (policijska uprava ili e – građanin)  samo za kandidate koji imaju prebivalište izvan Zagreba
 2. Popuniti matične/osobne podatke
 3. Fotografija u JPEG formatu
 4. Potpisati ugovor o studiranju 
 5. Potpisati  „Privolu“
 6. Potvrda o plaćanju troškova upisa 39,82 eura (300,00 kuna) na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke,  model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB kandidata, šifra namjene: STDY, opis plaćanja: troškovi upisa

Obavijesti o preuzimanju SmartX-ica, početku nastave i druge obavijesti biti će objavljene na web stranici Fakulteta u drugoj polovini rujna 2023. godine.

 

Studenti koji u ak. god. 2023./2024. upisuju I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija u redovitom statusu treći ili više puta, a već su studirali ili studiraju na nekom drugom visokom učilištu

Studenti koji u akademskoj godini 2023./2024. upisuju I. godinu prijediplomskog sveučilišnog studija politologije ili novinarstva, a već studiraju ili su studirali prijediplomski sveučilišni studij na nekom drugom visokom učilištu dva ili više puta, trebaju prilikom upisa na Fakultet političkih znanosti priložiti potvrdu o studiranju s visokog učilišta na kojem studiraju ili ispisnicu. Na potvrdi/ispisnici  treba biti naznačeno u kojem statusu je student studirao ili studira  (redovito na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja Republike Hrvatske, redovito uz plaćanje ili izvanredno), te koliko je godina studirao na navedenom učilištu.
Ukoliko je student već imao upisanu godinu na teret MZO-a dva puta prilikom upisa plaća maksimalnu participaciju troškova studija u iznosu od 955,61 eura (7.200,00 kuna) ili u dva jednaka obroka (prvi dio pri upisu, a drugi dio najkasnije do 15. siječnja 2024. godine). U slučaju paralelnog studiranja (iznimno uspješni studenti = minimalno vrijeme studiranja, maksimalan broj ECTS-a i prosjek iznad 4,5), prilaže se zamolba za paralelno studiranje, potvrda o izvrsnosti/iznimnoj uspješnosti i prijepis ocjena s matičnog fakulteta.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente u PDF formatu:

 1. Potvrdu o prebivalištu (policijska uprava ili e – građanin)  samo za kandidate koji imaju prebivalište izvan Zagreba
 2. Popuniti matične/osobne podatke 
 3. Fotografija u JPEG formatu
 4. Potvrda o studiranju/ispisnica
 5. Potpisati ugovor o studiranju 
 6. Potpisati  „Privolu“
 7. Potvrda o plaćanju troškova upisa 39,82 eura (300,00 kuna)  na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke,  model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB kandidata, šifra namjene: STDY, opis plaćanja: troškovi upisa
 8. Uplatnica na 955,61 eura (7.200,00 kuna) ili 477,81 eura (3.600,00 kuna) ukoliko student plaća školarinu u dvije rate  (za studente koji su jednu godinu studirali u redovitom statusu na teret MZO-a). Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke,  model: HR00, poziv na broj: 01 – obavezno upisati OIB kandidata, šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina.
Popis obavijesti

Odluke o upisima na prijediplomske studije

Upisi u prijediplomske studije

Na Fakultetu političkih znanosti postoje dva prijediplomska sveučilišna studija: Politologija u trajanju od 4 godine i Novinarstvo u trajanju od 3 godine. Završetkom ovih studija stječe se titula sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) politologije, to jest sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) novinarstva.

Bez obzira na prijašnje iskustvo tijekom srednjoškolskih dana ili vannastavnih aktivnosti, uvjet upisa na prijediplomske studije je završena gimnazija ili drugo odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, s ocjenama i bodovima stečenim državnom maturom koji se prilažu u trenutku prijave na studij.

Ispod možeš pronaći obavijesti o upisima u I. godinu prijediplomskog sveučilišnog studija Novinarstva i prijediplomskog sveučilišnog studija Politologija za tekuću akademsku godinu, kao i obavijesti namjenjene studentima za upis u više godine ili ponavljanje iste studijske godine.

Osim obavijesti ovdje možeš pronaći i sve odluke koje su vezane uz upis u I. ili više godine preddiplomskih studija. To su odluke poput:

 • Odluke o upisnim kvotama za upis na preddiplomske studije,
 • Odluke o upisnim kriterijima,
 • Odluke o uvjetima upisa u višu godinu,
 • Odluke o iznosu participacije u troškovima studija,
 • Odluke o cijeni  upisnog paketa,
 • Odluke o visini naknada, itd.