Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

23.08.2023

Upisi u više godine studija na sveučilišnim prijediplomskim studijima Novinarstvo i Politologija u ak. god. 2023./2024.

Studenti će se u više godine sveučilišnog prijediplomskog studija Novinarstvo i sveučilišnog prijediplomskog studija Politologija upisivati online od 7.rujna 2023. godine od 12:00 sati do 15. rujna 2023. godine do 23:59 sati putem mrežnih stranica Fakulteta političkih znanosti na poveznici.

Iznimno je važno da do isteka roka za upise studenti imaju upisane sve ocjene u Studomat! Molimo studente da vode računa o tome i već sada kontaktiraju predmetne nastavnike. Na MS Teams aplikaciji će se nakon završetka zadnjeg ispitnog roka 8. rujna otvoriti poseban chat za neupisane ocjene s ciljem pravovremenog reagiranja ukoliko predmetni nastavnik nije ispunio obavezu upisa ocjene!

Molimo studente da prilikom upisa koristite laptope i računala, odnosno da skeniraju tražene dokumente (praksa fotografiranja dokumenata mobitelom nije se pokazala najuspješnijom)! 

Prodekanica za nastavu će od trenutka aktivacije aplikacije biti stalno dostupna na chatu za sva moguća pitanja i pomoć u rješavanju potencijalnih problema. Važno je da svi studenti za vrijeme upisa budu dostupni na mailu.

Upute za online upise: 

7. rujna u 12:00 aktivirat će se aplikacija za online upise. Aplikacija će biti dostupna do 15. rujna u 23:59. Studenti koji ostvare uvjete za dekanski rok i studenti sa zamolbama predanim do 15. rujna upisivat će se naknadno (dodatne informacije bit će objavljene naknadno).

Za prijavu u aplikaciju (kao i za sve ostale aplikacije na fakultetskoj web stranici) potreban je akademski identitet.

Na samom dnu sučelja nalaze se podaci o statusu prijave sa sljedećim parametrima: osnovni podaci, upisnina i školarina, ugovor o studiranju i izborni predmeti. Pored svakog parametra naveden je status, ispunjeno ili neispunjeno, kao i boja koja signalizira jeste li uspješno ispunili svaki od parametara.

Parametar osnovni podaci podrazumijeva unošenje imena i prezimena, JMBAG, te izbor studija na kojem studirate, preuzimanje ugovora o studiranju, ispunjavanje ugovora i prilaganje skenirane potpisane verzije u aplikaciju.

Parametar upisnina podrazumijeva prilaganje potvrde o plaćanju troškova upisa u iznosu od 39,82 EUR na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke. Model: HR00, Poziv na broj 34, zatim upisujete OIB. Šifra namjene STDY. Opis plaćanja: troškovi upisa. 

Parametar školarina podrazumijeva prilaganje potvrde i plaćanju školarine na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6. Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke. Model: HR00, Poziv na broj (02 za drugu godinu, 03 za treću godinu, 04 za četvrtu godinu) , zatim upisujete OIB. Šifra namjene STDY. Opis plaćanja: školarina. Školarina se može platiti u dvije rate. Prvi dio školarine uplaćuje se pri upisu, a drugi dio najkasnije do 15. siječnja 2024. godine

Parametar izborni predmeti podrazumijeva rangiranje ponuđenih izbornih predmeta u zimskom i ljetnom semestru.

Nakon unošenja i prilaganja svih dokumenata možete predati prijavu referadi.

Ukoliko nešto nije dobro uneseno, dobit ćete obavijest mailom da morate ispraviti prijavu. U svakom trenutku isto možete provjeriti i u aplikaciji. Potrebno je provjeravati mail redovito (posebno spam poštu) s obzirom da će djelatnice referade obrađivati prijave danima.

Nakon završetka svih prijava (oko 18. rujna) aplikacija će dodijeliti izborne kolegije prema sljedećim kriterijima: prosjek ocjena i broj ostvarenih ECTS bodova. Nema najbržeg prsta, nije bitno kada se student prijavio, već kako je rangirao izborne kolegije, kao i dosadašnji uspjeh na studiju. Dakle, čekaju se sve prijava i provjera prijava, nakon čega prema broju ECTS-a i ocjenama, te studentskom rangiranju preferencija aplikacija dodjeljuje kolegije.

Nakon dodjele izbornih kolegija, studenti će dobiti obavijest mailom da su uspješno upisani i moći će vidjeti koji su im kolegiji dodijeljeni.

Popis obavijesti

Odluke o upisima na prijediplomske studije

Upisi u prijediplomske studije

Na Fakultetu političkih znanosti postoje dva prijediplomska sveučilišna studija: Politologija u trajanju od 4 godine i Novinarstvo u trajanju od 3 godine. Završetkom ovih studija stječe se titula sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) politologije, to jest sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) novinarstva.

Bez obzira na prijašnje iskustvo tijekom srednjoškolskih dana ili vannastavnih aktivnosti, uvjet upisa na prijediplomske studije je završena gimnazija ili drugo odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, s ocjenama i bodovima stečenim državnom maturom koji se prilažu u trenutku prijave na studij.

Ispod možeš pronaći obavijesti o upisima u I. godinu prijediplomskog sveučilišnog studija Novinarstva i prijediplomskog sveučilišnog studija Politologija za tekuću akademsku godinu, kao i obavijesti namjenjene studentima za upis u više godine ili ponavljanje iste studijske godine.

Osim obavijesti ovdje možeš pronaći i sve odluke koje su vezane uz upis u I. ili više godine preddiplomskih studija. To su odluke poput:

  • Odluke o upisnim kvotama za upis na preddiplomske studije,
  • Odluke o upisnim kriterijima,
  • Odluke o uvjetima upisa u višu godinu,
  • Odluke o iznosu participacije u troškovima studija,
  • Odluke o cijeni  upisnog paketa,
  • Odluke o visini naknada, itd.