Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

10.06.2022

Obavijest studentima o upisima više godine ili ponavljanje iste studijske godine - ak. god. 2022./2023.

1. ODABIR PREDMETA I UPIS REDOVITIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA:

a) 29. kolovoza 2022. – 9. rujna 2022. – odabir izbornih predmeta i upis više godine za sljedeće grupe studenata:

29. i 30.  kolovoza 2022. godine studenti upisani prvi puta u preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo u ak. god. 2021./2022. koji su prikupili najmanje 60 ECTS-a – čisti upis II godine; 
31. kolovoza  i 1. rujna 2022. godine studenti upisani prvi puta u preddiplomski sveučilišni studij Politologija u ak. god. 2021./2022. koji su prikupili najmanje 60 ECTS-a – čisti upis II godine; 
2. i 5. rujna 2022. godine studenti upisani prvi puta u preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo u ak. god. 2020./2021. koji su prikupili najmanje 120 ECTS-a – čisti upis III godine;
6. i 7. rujna 2022. godine studenti upisani prvi puta  u preddiplomski sveučilišni studij Politologija u ak. god. 2020./2021. koji su prikupili najmanje 120 ECTS-a – čisti upis III godine;
8. rujna 2022. godine studenti upisani prvi puta u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2018./2019. koji su prikupili najmanje 180 ECTS-a – čisti upis IV godine (samo za studij politologije);
9. rujna 2022. godine studenti upisani prvi puta  u diplomski sveučilišni studij Novinarstvo u ak. god. 2021./2022. koji su prikupili najmanje 63 ECTS-a – čisti upis II godine

Odabir predmeta i mogućnost upisa za svakog studenta otvaraju se od trenutka kada student u e-indeksu ostvari gore navedeni broj ECTS-a.
Studentima s ostvarenim maksimalnim brojem ECTS-a  pravo prioriteta odabira izbornih kolegija je unutar termina 29. kolovoza 2022. – 9. rujna 2022.
Od 12. do 20. rujna 2021. godine odabir je kao za sve ostale studente.

b) 12. rujna – 20. rujna 2022. – odabir izbornih predmeta i upis godine za sve ostale studente uz plaćanje školarine sukladno odluci dekana.

Odabir izbornih kolegija za upis u akademsku godinu 2022./2023. obavljat će se u studentskoj referadi na temelju popunjenog obrasca popisa kolegija koji student može preuzeti na poveznici. Raspored nastave i popisi kolegija mogu se vidjeti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.     
Studenti koji upisuju uz kolegije godine i kolegije  iz niže ili više godine trebaju popunjavati obrasce i za te semestre (uz predočenje uplatnice o uplaćenoj školarini).

Pri izboru izbornih kolegija provjeriti raspored radi preklapanja!
Upisi će se vršiti u Studentskoj referadi od ponedjeljke po petka u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

 

*NAPOMENA: STUDENTI KOJI UPISUJU VIŠU GODINU ILI PONAVALJANJE UPISUJU SE OSOBNO, A SAMO ZBOG OPRAVDANOG RAZLOGA UPIS MOŽE UMJESTO STUDENTA/ICE OBAVITI DRUGA OSOBA BEZ PUNOMOĆI UZ PREDOČENJE X-ICE (FIZIČKI ILI DIGITALNO).

 

2. UPIS IZVANREDNIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG  STUDIJA:

- 21. rujan 2022. – upis izvanrednih studenata (uz predočenje uplatnice o uplaćenoj školarini)

 

UPUTE ZA UPIS REDOVNIH I IZVANREDNIH STUDENATA

Prilikom upisa redovnih i izvarednih studenata potrebno je imati popunjena tri ugovora, isprintani obrazac „popis kolegija“ s odabranim kolegijima (dostupni na web stranici) i potvrdu o uplaćenim troškovima, upisnine na žiro račun Fakulteta političkih znanosti:
-    iznos 300,00 kuna, IBAN HR1423600001101217644
-    model: 00, poziv na broj 34-OIB studenta,
-    opis plaćanja: troškovi upisnine 
-    primatelj: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb
Studentima kojima MZOS ne subvencionira školarinu trebaju prilikom upisa imati uplatnicu kojom dokazuju uplatu školarine (vidi šifrarnik za uplate). U pozivu na broj student treba upisati broj iz šifrarnika, ispred OIB-a studenta, a u opis plaćanja – školarina – godina upisa. 

 

Mirovanje studija

Pravo na mirovanje obveza za akademsku godinu 2021./2022. student stječe rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pismenog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom  (u slučaju bolesti potvrda studentske liječnice) najkasnije do 15. rujna 2022. godine koji se predaje u urudžbeni ured Fakulteta.
O opravdanosti zahtjeva odlučuje prodekanica za nastavu izv. prof. dr. sc. Đana Luša.

 

Obrasci za izbor kolegija

Popis obavijesti

Odluke o upisima na diplomske studije

Upisi u diplomske studije

Na Fakultetu političkih znanosti postoje četiri diplomska sveučilišna studija: Politologija u trajanju od 1 godine, Politologija; smjer: Nacionalna sigurnostNovinarstvo u trajanju od 2 godine i Master of European Studies koji traje 1 godinu. Završetkom ovih studija stječe se titula sveučilišni/a magistar/magistra politologije, odnosno sveučilišni/a magistar/magistra novinarstva, ili sveučilišni/a specijalist/specijalistica europskih studija.

Kandidati za upis na diplomske studije ne polažu prijemni ispit. Školarina za upis na diplomski sveučilišni studij Master of European Studies iznosi 1.000,00 € / 7.534,50 HRK po semestru (ukupno 2.000,00 € / 15.069,00 HRK) i nastava se u potpunosti odvija na engleskom jeziku. Studenti/ce koji/e upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologija; smjer Nacionalna sigurnost u izvanrednom statusu plaćaju školarinu u iznosu od 1.000,00 € / 7.534,50 €.

Ispod možeš pronaći obavijesti o upisima u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Novinarstva, diplomskog sveučilišnog studija Politologija i diplomskog sveučilišnog studija Politologija; smjer Nacionalna sigurnost za tekuću akademsku godinu, natječaje za upis na diplomski sveučilišni studij Master of European Studies, konačne rang liste za upis, kao i obavijesti namjenjene studentima za upis u više godine ili ponavljanje iste studijske godine.

Osim obavijesti ovdje možeš pronaći i sve odluke koje su vezane uz upis u I. ili više godine diplomskih studija. To su odluke poput:

  • Odluke o upisnim kvotama za upis na diplomske studije,
  • Odluke o upisnim kriterijima,
  • Odluke o uvjetima upisa u višu godinu,
  • Odluke o iznosu participacije u troškovima studija,
  • Odluke o cijeni  upisnog paketa,
  • Odluke o visini naknada, itd.