Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sustav nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske

Sustav nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske


OSNOVNI PODACI

Šifra:

92737

ECTS:

6.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila
doc. dr. sc. Robert Barić

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Robert Barić:

Četvrtkom, nakon predavanja (od 17.15-20.30 sati), ili po potrebi u drugim terminima u dogovoru sa studentima


11.02.2024

Teme ispitnih eseja

Poštovane kolegice i kolege,

kao što sam rekao na predavanju, ispit možete položiti na dva načina. Prvi je usmeni ispit na temelju ispitne literature (koju ću idući tjedan staviti na intranet), pri čemu se ispit može organizirati na fakultetu ali i putem aplikacije MS Teams.

Drugi način je pisanje istraživačkog seminara. Teme seminara su:

1. Razlika između klasičnog i proširenog poimanja sigurnosti.

2. Arhitektura sustava nacionalne sigurnosti i činioci koji je određuju.

3. Odlučivanje na području nacionalne sigurnosti.

4. Analiza dvije Strategije nacionalne sigurnosti RH.

5. Moderno policijsko djelovanje.

6. Razvoj OS RH u kontekstu razvoja vojnih organizacija u Europi.

7. Koncept upravljanja sigurnosti.

8. Koncept države nacionalne sigurnosti.

Alternativno, svaki student može predložiti temu na temelju njezina/njegova profesionalna iskustva. Pri tome je potrebno napisati kratki prikaz predložene teme (naziv, istraživačko pitanje, način obrade).

Svaki istraživački seminar može imati najviše 15-20 autorskih kartica (u to je uključena i oprema rada - naslov, sažetak, sadržaj, popis literature). Jedna autorska kartica ima 30 redova te 60 znakova u redu, prored 1,5, font times new roman,

S poštovanjem,

Robert Barić 

Popis obavijesti