Jezik | Language: HRV ENG
Vijesti
Objavljeno: 15. 11. 2019. u 13:04
Uređeno: 15. 11. 2019. u 13:10
Nika Jelavić
Gostujuće predavanje prof. Tomohika...

U utorak, 19. studenog, u 15.30 h u A dvorani u sklopu kolegija Država i ustav gostujuće predavanje održat će prof. Tomohiko Taniguchi, profesor Sveučilišta Keio u Tokiju i savjetnik japanskog premijera. Prof. Taniguchi će govoriti o političkom i ustavnom poretku Japana te japanskoj politici s posebnim naglaskom na odnose između Japana i Europske unije.

Više informacija o gostujućem predavaču možete pronaći na poveznici.

Objavljeno: 13. 11. 2019. u 09:15
Uređeno: 13. 11. 2019. u 09:30
Nika Jelavić
Posjet studenata Fakulteta političkih...

Oko šezdeset studenata Fakulteta političkih znanosti posjetilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te sudjelovalo na predavanjima i raspravi pod nazivom “Proširenje EU i predsjedavanje Hrvatske Vijećem EU 2020”. U programu su sudjelovali studenti politologije i novinarstva te Erasmus studenti koji pohađaju kolegij na engleskom jeziku “EU Enlargement and Europeanization of Croatia”, kao i polaznici kolegija “Politics and Political System of the EU” u okviru diplomskog studija Master of European Studies.

Objavljeno: 11. 11. 2019. u 07:27
Uređeno: 11. 11. 2019. u 08:41
Nika Jelavić
Najbolji diplomski rad iz odnosa s...

U sklopu 6. Studentske konferencije Hrvatske udruge za odnose s javnošću, koja je održana u petak, 9. studenoga u Zagrebu, dodijeljene su nagrade „Mlada nada“ za najuspješnije studentske radove na području komunikacija. Stručni žiri te nacionalne profesionalne udruge, koja okuplja stručnjake za odnose s javnošću iz cijele Hrvatske, proglasio je rad Senke Švraka najboljim diplomskim radom u protekloj akademskoj godini. Rad pod nazivom “Povezanost vizualnih identiteta hrvatskih brendova čokolade i udjela na tržištu“ izrađen je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Bože Skoke te obranjen na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Rad je izabran u velikoj konkurenciji sveučilišta i visokih škola iz svih dijelova Hrvatske, odnosno fakulteta koji u svome programu imaju studije novinarstva, medija ili odnosa s javnošću.

Objavljeno: 19. 7. 2019. u 14:46
Uređeno: 27. 8. 2019. u 10:38
Ana Kuharić

Dragi studenti,

na poveznici je dostupna odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija u akad. god. 2019/2020., a u nastavku pročitajte detaljne upute za upis u više godine studija. 

 

Prilikom upisa potrebno je imati indeks, popunjena tri ugovora i obrazac Privola (preuzima se na porti fakulteta), isprintani obrazac „popis kolegija“ s odabranim kolegijima (dostupni na poveznici) i potvrdu o uplaćenim troškovima upisnine na žiro račun Fakulteta političkih znanosti:

 • iznos 300,00 kuna  IBAN HR1423600001101217644
 • model: 00, poziv na broj 34-OIB studenta,
 • opis plaćanja: troškovi upisnine
 • primatelj: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

Studentima kojima MZOS ne subvencionira školarinu trebaju prilikom upisa imati uplatnicu kojom dokazuju uplatu školarine (vidi šifrarnik za uplate na poveznici). U pozivu na broj student treba upisati broj iz šifrarnika, ispred OIB-a studenta.

 

1. ODABIR PREDMETA I UPIS REDOVITIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA:

a) 26. kolovoza – 6. rujna  2019. – odabir izbornih predmeta i upis više godine za sljedeće grupacije studenata:

 • studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2018./2019. koji su prikupili najmanje 60 ECTS-a – čisti upis II godine
 • studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2017./2018. koji su prikupili najmanje 120 ECTS-a – čisti upis III godine
 • studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2016./2017. koji su prikupili najmanje 180 ECTS-a – čisti upis IV godine (samo za studij politologije)
 • studenti upisani u diplomski sveučilišni studij novinarstva u ak. god. 2018./2019. koji su prikupili najmanje 63 ECTS-a – čisti upis II godine

 • odabir predmeta i mogućnost upisa za svakog studenta otvaraju se od trenutka kada student u e-indeksu ostvari gore navedeni broj ECTS-a
 • studentima s ostvarenim maksimalnim brojem ECTS-a  pravo prioriteta odabira izbornih kolegija je unutar termina od 26. kolovoza do 6. rujna 2019.
 • od 9. do 20. rujna 2019. godine odabir je kao za sve ostale studente.

b) 9. rujna – 20. rujna 2019.  – odabir izbornih predmeta i upis godine za sve ostale studente uz plaćanje školarine sukladno odluci dekana.

Odabir izbornih kolegija za upis u akad. god. 2019./20. obavljat će se u studentskoj referadi na temelju popunjenog obrasca popisa kolegija koji student može preuzeti na poveznici. Raspored nastave i popisi kolegija bit će dostupni na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.    

Studenti koji upisuju uz kolegije godine, kolegije i iz niže ili više godine trebaju popunjavati obrasce i za te semestre.

Pri izboru izbornih kolegija provjeriti u rasporedu da se ne preklapaju.

Upisi će se vršiti u studentskoj referadi  od ponedjeljka po petka u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

       

2. UPIS IZVANREDNIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG  STUDIJA:

- 18. rujan 2019. – upis izvanrednih studenata (uz plaćanje školarine prilikom upisa)

Popis obavijesti