Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 9. 10. 2017. u 15:40
Uređeno: 12. 10. 2017. u 14:29
Ana Kuharić
NATJEČAJ za upis na sveučilišne...
  • Sigurnosna politika RH za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica za nacionalnu sigurnost (online obrazac)
  • Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije (online obrazac)

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,
  • Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji,
  • Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske,

Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.

  • Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.

Studiji traju dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica.

Maksimalni broj mjesta za svaki od navedenih studija: 50.

Školarina po semestru: 10.000,00 kuna

Pristupnici su obvezni popuniti online obrazac za prijavu na natječaj (nalazi se na početku obavijesti) i popuniti word obrazac koji prilažu uz dokumentaciju za natječaj. Uz online prijavu, dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (prijava, preslika diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis, preporuke) potrebno je predati u Studentsku referadu Fakulteta (I. kat, dekanat) ili poslati poštom na adresu Fakulteta. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi taj studij o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom. Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta političkih znanosti www.fpzg.unizg.hr, dobiti na tel. 01/4642114 ili putem sljedećih e-mail adresa:

Sigurnosna politika RH: sinisa.tatalovic@fpzg.hr i ruzica.jakesevic@fpzg.hr

Prilagodba EU: kristijan.kotarski@fpzg.hr i hrvoje.spehar@fpzg.hr.

Natječaj je otvoren od 9. do 31. listopada 2017.

Popis obavijesti