Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest hrvatskih političkih ideja

Povijest hrvatskih političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55515

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Cipek

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihomir Cipek - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Znanstvena disciplina povijesti nacionalnih političkih ideja ima tradicionalno istaknuto mjesto u nastavnim planovima sviju stud ija politologije u svijetu, ali se u njihovoj strukturi različito koncipira. U većini je slučajeva izdvojena iz nacion alne društv ene povijesti, sublimirajući u sebi ideje nacije, države, društ va, društ vene strukture i političkih sustava. Najno viji nastavni planovi i programi na studijima politologije u svijetu obrađuju političke teorije istaknutih naciona lnih političkih mislioca i utjecaj globalnih ideologija na nacio nalnu političku misao; npr. Političke ideje u Ujedinjenom Kraljevstvu, London School of Economics and Political Sciences, London; Povijest mađarske polit ičke misli, Sveučilište Eotvos Lorand, Budimpešta; Američke političke ideje, Indiana University, Bloomington.

Sadržajno kolegij obuhvaća početke političkih ideja u Hrvata, hrvatske nacionalno-integracijske ideologije, djelovanje globalnih idejnih sustava (liberalizam, konzervativizam, socijaldemokracija, politički katolicizam, boljševizam, fašizam) u hrvatskoj političkoj zbilji i njihov odraz u hrvatskoj političkoj misli. Pozornost se usmjeruje na ideju hrvatske države u hrvatskom narodnom preporodu, narodnjačkoj, pravaškoj i seljačkoj ideologiji, te način na koji su te ideologije promišljale ustrojstvo i strukturu hrvatskog društva.


Seminarska nastava obrađuje utjecaj "doba ekstrema" (Eric Hobsbawm) na razvoj hrvatskog nacionalnog identiteta, države i društva. Cilj seminara je prepoznati i naučiti ideološka i politička obilježja triju autoritarnih režima u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću, kao i usvajanje kako su autoritarni politički sustavi utjecali na izgradnju hrvatskog nacionalnog identiteta između ideje jugoslavizma i independizma, te kako su utjecali kao i na politički, društveni i ekonomski razvoj u Hrvatskoj. Također, cilj je usvajanje složenost utjecaja povijesnog loma II. Svjetskog rata na hrvatski nacionalni identitet. Stavljajući naglasak na složenu strukturu kraljevske, te osobito socijalističke Jugoslavije, cilj seminara je potaći kod studenata prepoznavanje i razumijevanje složenog položaja Hrvatske i hrvatskog nacionalnog identiteta unutar dvaju Jugoslavija, kao i kritičko razumijevanje kako su kriza autoritarnog komunističkog političkog poretka, međunacionalne napetosti te međunarodne političke okolnosti uvjetovale nemogućnosti održanja Jugoslavije kao državne zajednice. Naposljetku, seminarska nastava na kolegiju osposobljava studente prepoznati utjecaj povijesnog naslijeđa na suvremene političke procese u Hrvatskoj, a osobito suvremene procese razvoja hrvatskog nacionalnog identiteta.

LITERATURA:

 1. Cipek, Tihomir; Nacija, diktatura, Europa,; Politička kultura, Zagreb (2015), str. 29-38, 73-104
 2. , Zagreb, 2006; Disput, Zagreb (2006), str. 15-46
 3. , Zagreb; Alinea, Zagreb (2007), str. 33-56
 4. Gross, Mirjana; Nacionalnointegracijske ideologije u Hrvata od kraja ilirizma do stvaranja Jugoslavije, u: ista (ur.), Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. stoljeća do početka 20. Stoljeća,; Sveučilišna naklada Liber (1981), str. 283-304
 5. Cipek, Tihomir; Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića; Alinea, Zagreb (2000), str. 32-102, 143-159
 6. Bartulin, Nevenko; Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945., ,; Radovi zavoda za hrvatsku povijest, god. 39 (2007), str. 209-241
 7. Sabrina P. Ramet (ur.); Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945,; Alinea, Zagreb (2009), str. 21-28, 131-166
 8. Cipek, Tihomir; Spehnjak, Katarina; Disidenti, opozicija i otpor - Hrvatska i Jugoslavija 1945. - 1990.; Časopis za suvremenu povijest, 39, 2 (2007), str. 255-297
 9. Radelić, Zdenko; Hrvatska u Jugoslaviji: 1945. - 1991.: od zajedništva do razlaza; Školska knjiga, Zagreb (2006), str. 242-268
 10. Bilandžić, Dušan; Hrvatska moderna povijest; Golden Marketing, Zagreb (1999), str. 179-191
 11. Dunja Melčić; Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u univerzalno - historijskome kontekstu, u: Hans-Georg Fleck, Igor Graovac (ur.), Dijalog povjesničara/ istoričara 8,; Friedrich Naumann Stiftung (2004), str. 15-39


NASTAVA

5. SEMESTAR

Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


7. SEMESTAR

Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Tihomir Cipek:

Ponedjeljkom u 20:30, na Fakultetu


Obavijesti

23.01.2024
Kolokvij 2 rezultati
PHPI Kolokvij 2 rezultati (22.1. 2024.) Nikola   Anić  3 Goran    Atalić  5 Filip        Bojić  4 Lucijana Erak 4 Ana-Marija Ferenčak 5 Klara      Gospić 4 Tjaša     Gradišek 2 Margareta Jelinčić 3 Tina       Jurić  4 Ivan       Kasalo 4 Matej    Marković  2 Marija   Mlinarević 4 Heda Škovrlj 4 Andrija  Šupe 3 Lana      Živković 4
30.11.2023
Kraj iluzija. Novi "sukob civilizacija".
Poštovane kolegice i kolega, često navodim kako se političko oblikuje u društvu.  Šaljem vam link na prikaz knjige koji vas može uputiti u nove teorije koje upućuju na to kako se "sukob civilizacija" zapravo odvija unutar zapadnih društva. Samim time naravno i kod nas. Ukoiko vas zanima društveni milje iz kojeg nastaju nove "zelene" stranke, pa i Možemo, odgovore možete potražiti u prikazu knjige A. Rekwitza koji vam šaljem. Napominjem da je prikaz na hrvatskom jeziku. Srdačan pozdrav, prof. dr. Tihomir Cipek   Andreas Reckwitz Das Ende der Illusion. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne (srce.hr)
21.11.2023
Kolokvij 2 literatura
Drugi kolokvij-literatura: 1. Cipek, Tihomir, 'Stoljeće diktatura' u Hrvatskoj, u: Ljubomir Antić (ur.) Hrvatska politika u XX. stoljeću , Zagreb, 2006, 283-304. 2. Isti, Kraljevina SHS – ancien regime, u: Hans-Georg Fleck, Igor Graovac (ur.), Dijalog povjesničara/ istoričara 2 , Zagreb, 2000., 291-303. 3. Bartulin, Nevenko, Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945., Radovi 39 , 2007., 209-241. 5. Paine, Stanley G., Nezavisna država Hrvatska u usporednoj perspektivi, u: Sabrina P. Ramet (ur.), Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945 , Zagreb, 2009, 21-28. 6. Bilandžić, Dušan, Hrvatska Moderna Povijest , Zagreb, 1999, 179-191. (Poglavlje: „Razmišljanja o ratu u bivšoj Jugoslaviji 1941-1945“).   7.  Cipek, Tihomir; Spehnjak, Katarina: Disidenti, opozicija i otpor – Hrvatska i Jugoslavija 1945. – 1990., Časopis za suvremenu povijest , 39 (2007.), 2, 255-297
21.11.2023
PHPI kolokvij 1 rezultati
PHPI Kolokvij 1 rezultati (20.11. 2023.) NIkola   Anić  4 Goran    Atalić  4 Filip        Bojić  2 Sara       Erdeljić  1 Lucijana Erak 3 Ana-Marija Ferenčak 5 Klara      Gospić 3 Tjaša     Gradišek 4 Marta    Hruška 1 Margareta Jelinčić 4 Lucija Jezerčić 1 Tina       Jurić  5 Ivan       Kasalo 3 Matej    Marković  3 Marija   Mlinarević 4 Matija   Špelić 1 Heda Škovrlj 3 Ella        Štefanić 1 Andrija  Šupe 3 Lana      Živković 5
19.10.2022
Nova klasa?!?
Andreas Reckwitz Das Ende der Illusion. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne (srce.hr)  prikaz na hrvatskom 
12.01.2022
Herbert Kitschelt- tri tipa komunističkih diktatura
Herbert Kitschelt - Wikipedia Herberta Kitschelt  razlikuje tri tipa komunističkih diktatura: totalitaran, nacionalno-prilagođen i patrimonijalni. Osnovni kriterij podjele je povijesno nasljeđe koje je odredilo brzinu i značajke modernizacijskih procesa. U državama koje su imale relativno uspješan tempo modernizacije te su izgradile djelotvoran birokratski aparat uspostavio se totalitarni model komunističke diktature (primjer Češka i DDR). U onima u kojima je modernizacija samo djelomično uspjela, a crkva je u javnom životu imala veliku ulogu, oblikovao se nacionalno prilagođen tip komunističkih diktatura (primjer Poljska, Mađarska, Hrvatska itd.). U državama koje su kasnile u modernizaciji razvio se patrimonijalni model komunističkih diktatura (primjer, Rusija, Ukrajina, Srbija itd.).  https://www.cambridge.org/core/journals/government... 11/09/2013 · Indeed, three  types of communist  rule (that is, bureaucratic-authoritarian, national-accommodative and patrimonial  (Kitschelt  et al. 1999 )) were identified as influential factors in... H. P. Kitschelt, Zdenka Mansfeldova, Radoslav Markowski and Gabor Toka,  Post-Communist Party Systems, Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation  ( Cambridge University  Press, 1999)
15.12.2021
Prešućeno o Hrvatskom proljeću
https://www.youtube.com/watch?v=ZhkypB0l2H0
08.11.2021
Film
Polja smrti (1984.) – Wikipedija (wikipedia.org)
25.10.2021
Kolokvij 1 literatura
Poštovane kolegice i kolege,pisanju kolkvija mogu pristupiti isklkjučivo oni koji redovito pohađanju nastavu. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek  Prvi kolokvij-literatura: 1. Cipek, Tihomir, Oblikovanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Primordijalni identitetski kod u ranoj hrvatskoj političkoj misli, u:  Igor Graovac, Hans-Georg Fleck (ur.), Dijalog povjesničara/istoričara 4 , Zagreb, 2000., 59-73. 2. Isti, Ideologije i nacije – političke stranke u Austro-Ugarskoj Monarhiji, u: Tihomir Cipek i Stjepan Matković, Programatski dokumenti hrvatskih političkih stranka i skupina 1842.-1914. , Zagreb, 2006, 15-46. 3. Stančić, Nikša, Između političkog nacionalizma i etnonacionalizma: od hrvatske staleške „nacije“ ( natio croatica ) do hrvatskog političkog naroda, u: Tihomir Cipek, Josip Vrandečić (ur.), Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji , Zagreb, 2007, 33- 54.  4. Gross, Mirjana, Izvorno pravaštvo. Ideologija, agitacija, pokret , Zagreb, 2000., 64-85, 220-242, 643-657. 5. Cipek, Tihomir, Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića , Zagreb, 2000, str. 32-102, 143-159.
07.10.2021
Croatia’s Presidency of the European Union and the Western Balkans
  Croatia’s Presidency of the European Union and the Western Balkans . A New Momentum or a Missed Opportunity?  // Südosteuropa,   68  (2020), 4; 554-568 doi:10.1515/soeu-2020-0037 link: https://www.degruyter.com/view/journals/soeu/68/4/soeu.68.issue-4.xml
11.11.2020
Političke ideje Ante Starčevića
  Poštovani kolegice i kolege, na priloženoj vezi možete pronaći tekst o idejama Ante Starčevića: https://hrcak.srce.hr/57871 Želim vam puno uspjeha u studiju. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek
21.10.2020
Fukuyama, Identitiy
Poštovane kolegice i kolege, drago mi je da vas mogu obavijesti, da je knjiga Francisa Fukuyame, Idenitet, zahvaljujući izdavaču Tim press, i prijevodu Višeslava Raosa dostupna na hrvatskom jeziku.  Na poveznici koju vam šaljem, možete vidjeti kako ju predstavlja sam Fukuyama. https://www.youtube.com/watch?v=2eMlG_0DC8E&t=12s Želim vam puno uspjeha u studiju. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek
07.10.2020
Švicarski referendum 1971- film
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Divine_Order