Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Political Sociology

Political Sociology


BASIC DATA

Code:

55502

ECTS:

5.0

Lecturers in charge:

Lecturers:

izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić - Seminar
dr. sc. Karlo Kralj - Seminar

izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić - Lectures
dr. sc. Karlo Kralj - Lectures

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

  • Lectures 30
  • Seminar 30

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

  1. Haralambos, Michael, Holborn Martin; Sociologija - teme i perspektive, poglavlje: Moć, politika i država; Golden Marketin Zagreb (2002), str. 587-651
  2. Kalanj, Rade; Ideologija, utopija, moć; poglavlja: Sociologija i ideologija, str. 11-112; Moć kao teorijski problem, str. 272-285; Jesenski i Turk Zagreb (2010)
  3. Ravlić, Slaven; Suvremene političke ideologije; poglavlja: 1.Uvod, str. 13-35; 2. Liberalizam, str. 38-50; 3. Konzervativizam, str. 96-107; 4. Socijalizam, str. 144-155; 5. Nacionalizam, str. 200-212; 7. Feminizam, str. 272-285); Politička kultura Zagreb (2003)


CLASSES

4. SEMESTER

Izborni NOV 2-2 - Regular studij - University undergraduate programme of Journalism
Izborni NOV 2-2 - Part-time studij - University undergraduate programme of Journalism
Mandatory course - Regular studij - University undergraduate programme of Political Science
Mandatory course - Part-time studij - University undergraduate programme of Political Science


CONSULTATIONS SCHEDULE

izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić:

dr. sc. Karlo Kralj:


News