Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: 2. 7. 2021. u 11:58
Toni Kliškić

Povjerenstvo za dodjelu sredstava za sufinanciranje kraćih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u sastavu izv.prof.dr.sc. Đana Luša, prodekanica za nastavu, doc.dr.sc. Dario Nikić Čakar, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Domagoj Vujeva, prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje donijelo je Odluku o sufinanciranju kraćih studijskih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti. Odluci možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 12. 11. 2020. u 14:15
Toni Kliškić
univie: summer school – European and...

Sveučilište u Beču organzira Ljetnu školu “European and International Studies 2021”, koja će se održati od 17. srpnja do 14. kolovoza 2021. u ljetnom kampusu jezera Wolfgang (Strobl, Salzkammergut). Četverotjedni program nudi tečajeve Europskih studija i Austrijske akademije za arbitražu te tečajeve njemačkog jezika. Tečajevi Europskih studija održavaju se na engleskom jeziku i fokusirani su  na Europu te Europsku Uniju i obuhvaćaju političke, ekonomske, pravne, ali i povijesne te kulturalne aspekte različitih promjena koje se trenutno zbivaju na europskom kontinentu. Tečajevi Austrijske akademije za arbitražu fokusirani su na rješavanje međunarodnih sporova pred arbitražnim tijelima. Rok za prijavu je 30. travnja 2021. 
Detaljne informacije o programu, uvjetima prijave i cijenama tečajeva nalaze se u brošuri i na poveznici. Obrazcu za prijavu možete pristupiti klikom na ovu poveznicu.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Objavljeno: 16. 12. 2021. u 14:18
Toni Kliškić

Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73702-21-15 od 8. XII. 2021. (7365)

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

a) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za političku i socijalnu teoriju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;
b) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, znanstvenoj grani: međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za izvođenje nastave na predmetima Međunarodna politička ekonomija i Politička ekonomija EU, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;
c) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, znanstvenoj grani: međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u području međunarodnih odnosa i regionalnih studija na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeno: 25. 11. 2021. u 08:08
Toni Kliškić

Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-13 od 11. XI. 2021. (6676)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – OUSRH i 131/17. i 96/2018).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Objavljeno: 25. 10. 2021. u 11:54
Uređeno: 25. 10. 2021. u 12:15
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 101/2021, dana 17. rujna 2021. godine te na temelju Izvješća Povjerenstva za izbor Voditelja računovodstva / položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu KLASA: 112-02/21-01/02, URBROJ: 251-73/02-21-6 od 7. listopada 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Katarina Bedeković izabire se na radno mjesto Voditelja računovodstva / položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, s početkom rada 1. studenoga 2021. godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.

Popis obavijesti