Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 2. 7. 2021. u 11:58
Toni Kliškić

Povjerenstvo za dodjelu sredstava za sufinanciranje kraćih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u sastavu izv.prof.dr.sc. Đana Luša, prodekanica za nastavu, doc.dr.sc. Dario Nikić Čakar, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Domagoj Vujeva, prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje donijelo je Odluku o sufinanciranju kraćih studijskih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti. Odluci možete pristupiti na poveznici.

Popis obavijesti
NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Objavljeno: 25. 11. 2021. u 08:08
Toni Kliškić

Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-13 od 11. XI. 2021. (6676)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – OUSRH i 131/17. i 96/2018).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Objavljeno: 21. 10. 2021. u 09:49
Toni Kliškić

NN 113/2021 (20.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-12 od 12. X. 2021. (5936)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto:
– stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte/radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž).

Objavljeno: 14. 10. 2021. u 08:34
Uređeno: 14. 10. 2021. u 08:34
Toni Kliškić

NN 110/2021 (13.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-10 od 7. X. 2021. (5797)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto:
– stručni suradnik (istraživač) za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte, radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (18 mjeseci), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž), za rad na trogodišnjem ESF projektu »JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad« (UP. 04.2.1.06.0033). Radno mjesto financira Europski socijalni fond.

Objavljeno: 7. 10. 2021. u 10:30
Uređeno: 7. 10. 2021. u 14:17
Toni Kliškić

NN 108/2021 (6.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-8 od 28. IX. 2021. (5581)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

a) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije;
b) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije;
c) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
d) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
e) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
f) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: sociologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije;
g) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za strateško komuniciranje;
h) jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, za rad na istraživačkom projektu »Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM’ (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020), radno mjesto koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost na temelju natječaja »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK_2021_02), na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Zrinjke Peruško, na Odsjeku za medije i komunikacije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu
Objavljeno: danas u 09:17
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 123/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 113/2021 dana 20. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka KLASA: 112-02/21-01/03, URBROJ: 251-73/02-21-17 od 3. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Danijela Stojanović, magistra politologiije izabire se na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte / radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok u trajanju od 6. mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.

Objavljeno: jučer u 15:59
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116/2021 dana 27. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za izbor Voditelja odsjeka službe održavanja / položaj III. vrste - voditelj odsjeka na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 112-02/21-01/01, URBROJ: 251-73/02-21-06 od 6. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Tomica Zorko izabire se na radno mjesto Voditelja odsjeka službe održavanja / položaj III. vrste - voditelj odsjeka na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, s početkom rada 13. prosinca 2021. godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.