Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: 2. 7. 2021. u 11:58
Toni Kliškić

Povjerenstvo za dodjelu sredstava za sufinanciranje kraćih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u sastavu izv.prof.dr.sc. Đana Luša, prodekanica za nastavu, doc.dr.sc. Dario Nikić Čakar, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Domagoj Vujeva, prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje donijelo je Odluku o sufinanciranju kraćih studijskih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti. Odluci možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 12. 11. 2020. u 14:15
Toni Kliškić
univie: summer school – European and...

Sveučilište u Beču organzira Ljetnu školu “European and International Studies 2021”, koja će se održati od 17. srpnja do 14. kolovoza 2021. u ljetnom kampusu jezera Wolfgang (Strobl, Salzkammergut). Četverotjedni program nudi tečajeve Europskih studija i Austrijske akademije za arbitražu te tečajeve njemačkog jezika. Tečajevi Europskih studija održavaju se na engleskom jeziku i fokusirani su  na Europu te Europsku Uniju i obuhvaćaju političke, ekonomske, pravne, ali i povijesne te kulturalne aspekte različitih promjena koje se trenutno zbivaju na europskom kontinentu. Tečajevi Austrijske akademije za arbitražu fokusirani su na rješavanje međunarodnih sporova pred arbitražnim tijelima. Rok za prijavu je 30. travnja 2021. 
Detaljne informacije o programu, uvjetima prijave i cijenama tečajeva nalaze se u brošuri i na poveznici. Obrazcu za prijavu možete pristupiti klikom na ovu poveznicu.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Objavljeno: 25. 11. 2021. u 08:08
Toni Kliškić

Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-13 od 11. XI. 2021. (6676)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – OUSRH i 131/17. i 96/2018).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Objavljeno: 28. 10. 2021. u 10:47
Toni Kliškić

NN 116/2021 (27.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-6 od 10. X. 2021. (6069)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto:
– voditelj odsjeka službe održavanja/položaj III. vrste – voditelj odsjeka.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž).

Objavljeno: 21. 10. 2021. u 09:49
Toni Kliškić

NN 113/2021 (20.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-12 od 12. X. 2021. (5936)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto:
– stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte/radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž).

Objavljeno: 14. 10. 2021. u 08:34
Uređeno: 14. 10. 2021. u 08:34
Toni Kliškić

NN 110/2021 (13.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-10 od 7. X. 2021. (5797)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto:
– stručni suradnik (istraživač) za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte, radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (18 mjeseci), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž), za rad na trogodišnjem ESF projektu »JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad« (UP. 04.2.1.06.0033). Radno mjesto financira Europski socijalni fond.

Objavljeno: 7. 10. 2021. u 10:30
Uređeno: 7. 10. 2021. u 14:17
Toni Kliškić

NN 108/2021 (6.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-8 od 28. IX. 2021. (5581)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

a) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije;
b) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije;
c) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
d) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
e) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
f) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: sociologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije;
g) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za strateško komuniciranje;
h) jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, za rad na istraživačkom projektu »Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM’ (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020), radno mjesto koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost na temelju natječaja »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK_2021_02), na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Zrinjke Peruško, na Odsjeku za medije i komunikacije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeno: 12. 3. 2021. u 07:54
Toni Kliškić

Rezultatima Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Glavnog urednika Televizije Student / radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu možete pristupiti na poveznici.

Popis obavijesti