Jezik | Language: HRV ENG

„Projekt karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“

Izvori financiranja

Hrvatska zaklada za znanost, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Datumi/trajanje

01/11/2018 – 31/10/2022

Opis projekta

„Zaklada objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje istraživačke projekte uključe doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu. Također, ovim se natječajem potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim organizacijama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se pospješuje razina poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.“  (izvor:http://www.hrzz.hr/UserDocsImages/Doktorandi%202017/Natje%C4%8Daj_doktorandi%20DOK-01-2018.pdf).

Mentor: doc. dr. sc. Danijela Dolenec

Doktorandica: Maja Gergorić

Tijekom četverogodšnjeg financiranja doktorantica je obavezna upisati doktorski studiji, te sudjelovati u istraživačkim aktivnostima na projektu „Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in European Semi-periphery“, s ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.