Jezik | Language: HRV ENG

 

“Aktivni studenti - korisni građani - pravedno društvo: partnerstvo u razvoju programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studentski doprinos zajednici”

Iznos dobivenih sredstava

1.051.713,95 HRK

Nositelj ili partner

Partneri FPZG i HND, nositelj GONG

Izvor financiranja

Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Datumi

19/03/2018 - 18/03/2020

Opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati

Projekt odgovara na aktualne društvene potrebe studenata, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, ali i mladih općenito i šireg društva. Za razvoj zajednice i rješavanje problema u zajednici važno je uključiti mlade, organizacije civilnog društva i visokoobrazovne institucije kako bi sinergijski djelovali što je moguće postići kroz kvalitetne, kontinuirane i održive programe društveno korisnog učenja. Društveno korisno učenje uključuje studente u angažman u zajednici te koristi taj angažman kao dodatno sredstvo produbljivanja kompetencija, dakle znanja, kao i stavova i vještina, koje se razvijaju kroz pojedine fakultetske kolegije.

Kroz suradnju Fakulteta političkih znanosti s GONG-om i Hrvatskim novinarskim društvom, na strukturirani način organizirat će se programi društveno korisnog učenja (DKU) za studente politologije i novinarstva te će se društveno korisno učenje uklopiti u akademski kurikulum na tri kolegija, čime će se povećati broj studenata koji doprinose zajednici.

Osim obogaćivanja znanja stečenih na fakultetu kroz praktični angažman, studenti će proces učenja proširiti iz učionice u zajednicu te će na ovaj način dodatno razviti građansku odgovornost, toleranciju i brigu za druge. Uz razvoj individualnih studentskih kompetencija, projektom se istovremeno omogućava studentima da pridonose rješavanju društvenih problema.

Društveno korisno učenje doprinosi i društvu u cjelini. Iz društvene perspektive razvidna je potreba razvoja sustavnih i kvalitetnih formalnih i neformalnih programa građanskog odgoja i obrazovanja mladih za društvenu solidarnost, demokraciju, građansku participaciju i zaštitu ljudskih prava.

Opći cilj projekta je povećati broj studenata Fakulteta političkih znanosti koji tijekom svog akademskog obrazovanja sudjeluju u rješavanju konkretnih društvenih problema i doprinose razvoju zajednice te istovremeno razvijaju vlastita praktična znanja i vještine kroz održivo partnerstvo Fakulteta s GONG-om i Hrvatskim novinarskim društvom .

Specifični ciljevi projekta se odnose na doprinos razvoju studentskih kompetencija, unaprijeđenje pozitivnog utjecaja Fakulteta političkih znanosti za razvoj zajednice i rješavanje problema te na jačanje kapaciteta civilnog društva.

Očekivani rezultati projekta su:

(1) Programi društveno korisnog učenja razvijeni i provedeni ( 3 programa) te spremni za dugoročnu sustavnu provedbu;

(2) Razvijene kompetencije studenata (praktična znanja i vještine te demokratski stavovi 60 studenata uključenih u društveno korisne aktivnosti s fokusom na građansko obrazovanje mladih, dobro upravljanje i pravo na informaciju te istraživačko novinarstvo) za civilno zalaganje i doprinos zajednici;

(3) Uspostavljena je institucionalna suradnja partnera, a profesori na FPZG podržavaju DKU i uključuju ga u kolegije;

(4) Osnaženi su kapaciteti partnera za organiziranje DKU i podršku mladima u društveno korisnom radu i doprinosu razvoju zajednice te je

(5) promovirana važnost i pozitivni doprinos DKU-a među mladima, fakultetskim i školskim nastavnicima i u zajednici.

Nositelji aktivnosti na FPZG-u:

Izv. prof. dr. sc. Tena Perišin

Prof. dr. sc. Gordana Vilović

Doc. dr. sc. Ana Petek

Izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj