Jezik | Language: HRV ENG
Centar za cjeloživotno obrazovanje Fakulteta političkih znanosti

Centar za cjeloživotno obrazovanje (CCO) Fakulteta političkih znanosti ustrojbena je jedinica fakulteta osnovana 2007. godine. Temeljne su svrhe CCO-a pružiti svojim korisnicima znanstvena i stručna znanja za potrebe njihove struke i ispunjenje profesionalnih ciljeva te im pomoći u razvoju vještina potrebnih za realizaciju tih ciljeva.

 

Svoju temeljnu misiju CCO ostvaruje kroz nekoliko vrsta aktivnosti:

Obrazovanje - djelovanje centra je primarno usmjereno na neformalne oblike obrazovanja i osposobljavanja koji nisu dio redovnog plana i programa preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija na Fakultetu. Obrazovni dio aktivnosti centar provodi kroz organizaciju seminara, specijaliziranih tečajeva te radionica s praktičnim oblicima osposobljavanja.

Istraživanje – priprema i provođenje stručnih istraživanja iz područja politologije kao i studija slučaja pojedinih posebnih javnih politika.

Izdavačka djelatnost – centar je utemeljitelj i izdavač stručnog politološkog časopisa „Politička analize“. Osim toga, u okviru centra pokrenuta je i znanstvena edicija „Političke analize“ u kojoj je do sada objavljeno osam knjiga.

 

U svom djelovanju CCO otvoren je za sve oblike suradnje sa srodnim institucijama i organizacijama iz zemlje i inozemstva. U dosadašnjem radu ostvaren je iznimno kvalitetan i plodan odnos s organizacijama civilnog društva, pri čemu je CCO, zajedno s nevladinim organizacijama, posebno intenzivno djelovao na zagovaranju sustavnog i kvalitetnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatski školski sustav.

 

KONTAKT:

Berto Šalaj, predstojnik centra

01 555 3065

bsalaj@fpzg.hr


Obavijesti