Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Centar za međunarodne i sigurnosne studije (CeMSS)

Centar za međunarodne i sigurnosne studije (CeMSS) se bavi znanstvenim istraživanjima i obrazovnim aktivnostima na području sigurnosti. Uz empirijska i primijenjena istraživanja, razvija međunarodnu znanstvenu suradnju, sudjeluje u obrazovanju novih znanstvenika, te nudi znanstvenu podršku državnim institucijama u donošenju odluka i kreiranju sustava nacionalne sigurnosti u odnosu prema sustavu međunarodne sigurnosti. Posebno, kontinuirano prati i analizira sigurnosne procese u Republici Hrvatskoj i njezinom susjedstvu (područje Jugoistočne Europe) i širem europskom sigurnosnom okruženju. Centar ima za cilj i kontinuiranim znanstvenim istraživanjima iz područja sigurnosti dovesti do boljeg razumijevanja sigurnosnih pojava i procesa i podizanje razine sigurnosne kulture hrvatskih građana.  Centar je osnovan 7. ožujka 2007. godine na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog prof. dr. sc. Siniše Tatalovića i prof. dr. sc. Vlatka Cvrtile.

Predstojnica Centra za međunarodne i sigurnosne studije:

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević

 Kontakt:  

 

 

 

 

Zamjenik predstojnice Centra za međunarodne i sigurnosne studije:

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Robert Mikac

 Kontakt: 

 

 

 

 

Tajnica Centra za međunarodne i sigurnosne studije:

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Marta Zorko

 Kontakt: 

 

 

 
 

 

Kontakt: