Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Političke analize

Političke analize pokrenute su 2010. godine na Fakultetu političkih znanosti kao stručni časopis za hrvatsku i međunarodnu politiku, s naglaskom na objavljivanje kraćih članaka i analiza koji se bave aktualnim, suvremenim pitanjima kojima se bavi politička znanost. Časopis se po svojim autorima i čitateljstvu nalazi na razmeđi između akademske zajednice, politologa praktičara te šire javnosti. Od 2020. godine Političke analize izlaze u suizdavaštvu s Hrvatskim politološkim društvom, isključivo u mrežnom obliku.

Časopis Političke analize izlazi četiri puta godišnje, po modelu „na mreži najprije“. Objavljuje prethodno neobjavljene stručne članke na hrvatskom ili engleskom jeziku, kao i komentare, izvješća sa skupova i prikaze knjiga. Otvoren je svim poddisciplinama politologije, a redovito objavljuje i radove autorica i autora iz srodnih disciplina koji se u svojem istraživačkom radu dotiču politoloških tema. 

Radovi se zaprimaju putem e-mail adrese uredništva.

Političke analize su časopis s otvorenim pristupom (open access journal). Autorima se niti kod predaje rada niti za objavljivanje rada ne naplaćuju nikakvi troškovi. Sadržaj svih brojeva dostupan je u elektroničkoj verziji svim zainteresiranim čitateljima i institucijama bez naplate, te ga svi imaju pravo čitati, pohraniti, kopirati, prosljeđivati, pretraživati, koristiti poveznice na tekst te ga koristiti u sve druge svrhe sukladno zakonu i akademskim etičkim pravilima bez posebne suglasnosti izdavača ili autora. Autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Političke analize prihvaćaju uvjete Creative Commons CC BY-NC-SA licence.

 Za više informacija posjetite podstranice Političkih analiza na mrežnim stranicama Anala Hrvatskog politološkog društva.

Glavni urednik

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos

 Kontakt: 

 

 

 

 
Uredništvo
  • doc. dr. sc. Stipe Buzar, Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb
  • Katarina Jukić, mag. pol., Sveučilište u Zagrebu
  • Bartul Vuksan-Ćusa, mag. pol., Central European University, Beč
  • Katarina Jukić, mag. pol., Sveučilište u Zagrebu