Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Arhiva časopisa

Anali Hrvatskog politološkog društva

Hrvatsko politološko društvo od 2004. godine izdaje redovitu znanstvenu publikaciju Društva u formi godišnjaka, čiji je suizdavač Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Časopis Anali Hrvatskog politološkog društva objavljuje ponajprije članke iz znanstvenog polja politologije. Osim toga u časopisu se objavljuju radovi iz komunikacijskih znanosti (komunikacijska teorija, masovni mediji i odnosi s javnošću), te drugih polja društvenih i humanističkih znanosti, poput sociologije, ekonomije, prava, povijesti i filozofije ako obrađuju temu koja je relevantna za političku znanost. Časopis izlazi u prosincu tekuće godine, a moguća je ranija objava pojedinačnih tekstova ili skupina tekstova i recenzija po modelu „na mreži najprije“.  Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

Anali objavljuju radove koji zadovoljavaju standarde znanstvene relevantnosti i izvrsnosti. Objavljuju se samo radovi koje je pozitivno ocijenilo najmanje dvoje recenzenata u dvostruko anonimnom recenzentskom postupku. Anali razmatraju za objavljivanje samo članke koji nisu prethodno objavljeni (u cjelini ili djelomično, na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku), te koji trenutno nisu u postupku razmatranja za objavljivanje u sklopu nekog drugog časopisa ili knjige. 

Radovi se zaprimaju putem OJS elektronskog sustava za uređivanje časopisa.

Anali Hrvatskog politološkog društva časopis su s otvorenim pristupom (open access journal). Autorima se niti kod predaje rada niti za objavljivanje rada ne naplaćuju nikakvi troškovi. Sadržaj svih brojeva dostupan je u elektroničkoj verziji svim zainteresiranim čitateljima i institucijama bez naplate, te ga svi imaju pravo čitati, pohraniti, kopirati, prosljeđivati, pretraživati, koristiti poveznice na tekst te ga koristiti u sve druge svrhe sukladno zakonu i akademskim etičkim pravilima bez posebne suglasnosti izdavača ili autora. Autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Anali prihvaćaju uvjete Creative Commons CC BY-NC-SA licence.

Za više informacija posjetite internetske stranice Anala Hrvatskog politološkog društva.

Članci objavljeni u Analima indeksiraju se u:
 • ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (European Science Foundation)
 • International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale (IPSA)
 • Political Science Complete (EBSCOhost)
 • Scopus (Elsevier)
 • Social Science Premium Collection (ProQuest)
 • Asos Indeks

Članci objavljeni u Analima javno su dostupni u online bazi portala hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak (MZOŠ, Srce & HIDD), te u bazi Directory of Open Access Journals - DOAJ (Lund University Library).

Glavni i odgovorni urednik

 

 

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković

Kontakt: 

 

 

 

 

Izvršni urednik

 

 

 Leon Cvrtila

 Kontakt: 

 
 
 
 
Uredništvo:
 • Daniel Bochsler, Central European University, Vienna
 • Konrad Clewing, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, München
 • Mirjana Kasapović, Sveučilište u Zagrebu
 • Josip Glaurdić, Université du Luxembourg
 • Enes Kulenović, Sveučilište u Zagrebu
 • Danijela Lucić, Sveučilište u Zagrebu
 • Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu
 • Ana Petek, Sveučilište u Zagrebu
 • Pero Maldini, Sveučilište u Dubrovniku
 • Siniša Malešević, University College Dublin
 • James Miller, The New School for Social Research, New York
 • Jonathan Simon, University of California, Berkeley
 • Goran Sunajko, Sveučilište u Zagrebu
 • Marta Zorko, Sveučilište u Zagrebu

 

 DOI: 10.20901/an

 ISSN: 1845-6707

 e-ISSN: 1847-5299

 UDK: 32(05)

 Lepušićeva 6, 10000 Zagreb


Važni dokumenti