Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u poslijediplomske specijalističke studije

Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Upis na specijalistički studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Vijeća poslijediplomskih specijalističkih studija. Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg područja utvrđenog programom studija. Studenti/ce specijalističkog studija sami/e plaćaju školarinu, odnosno plaća ju ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na specijalistički studij. Iznos školarine ovisi o studiju kojeg se pohađa, ali u pravilu iznosi između 10.000,00 HRK / 1.327,23 € i 12.000,00 HRK / 1.592,67 € po semestru studija. Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom. Završetkom studija polaznik/ca stječe akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.

Fakultet političkih znanosti trenutno organizira i aktivno izvodi četiri poslijediplomska specijalistička studija koji se izvode kao jednogodišnji studiji u trajanju od dva semestra. To su:

  • Odnosi s javnošću
  • Prilagodba Europskoj uniji: Upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU
  • Sigurnosna politika Republike Hrvatske
  • Vanjska politika i diplomacija

Ispod možeš pronaći natječaje za upis unutar kojih se nalaze svi detalji vezani uz uvjete i kriterije upisa, minimalni i maksimalni broj mjesta na studiju, iznos školarine i rokove kada se možeš prijaviti. 


Natječaji za upis

11.07.2023
Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija u ak. god. 2023./2024.
N A T J E Č A J za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji  Vanjska politika i diplomacija  u akademskoj godini 2023./2024.  za stjecanje akademskog naziva  specijalist/specijalistica za vanjsku politiku i diplomaciju voditeljica: prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
11.07.2023
Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU u ak. god. 2023./2024.
N A T J E Č A J za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU u akademskoj godini 2023./2024., za stjecanje akademskog naziva  sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije voditelj: izv. prof.  dr. sc. Kristijan Kotarski
11.07.2023
Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske u ak. god. 2023./2024.
N A T J E Č A J za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske u akademskoj godini 2023./2024.  za stjecanje akademskog naziva specijalist/specijalistica za nacionalnu sigurnost voditeljica: izv.prof.dr.sc. Ružica Jakešević
11.07.2023
Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Odnosi s javnošću u ak. god. 2023./2024.
N A T J E Č A J za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji  Odnosi s javnošću u akademskoj godini 2023./2024.  za stjecanje akademskog naziva specijalist/specijalistica iz odnosa s javnošću voditelj: izv. prof. dr. Hrvoje Jakopović