Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijediplomski studiji

Politologija

Trajanje: 8 semestara (4 godine) = 240 ECTS-a

Upoznaj se s osnovnim pristupima, pojmovima i teorijama u suvremenoj političkoj znanosti i osposobi se za znanstveno argumentiranje, akademsko pisanje  i provedbu jednostavnih istraživanja. Stekni kompetentnost za odgovoran građanski angažman i nauči kritički razmišljati!

Novinarstvo

Trajanje: 6 semestara (3 godine) = 180 ECTS-a

Odaberi dva od pet ponuđenih usmjerenja: Tisak, Radio, Televizija, Odnosi s javnošću ili Novi mediji. Postani jezično, digitalno i medijski pismen/a te se upoznaj s temeljnim teorijskim konceptima iz područja medija, komunikacije, javnosti i novinarstva. Nauči kako kritički vrednovati medijski tekst i analizirati medijske poruke te nam se priduži u televizijskoj, radijskoj ili novinskoj redakciji!

Diplomski studiji

Politologija

Trajanje: 2 semestra (1 godina) = 60 ECTS-a

Odaberi dva od šest smjerova: Europski studiji: Hrvatska i Europa, Javne politike, menadžment i razvoj, Komparativna politika, Međunarodni odnosi, Nacionalna sigurnost ili Politička teorija i stekni naprednu razinu poznavanja i razumijevanja problema lokalne, nacionalne i međunarodne politike, razvij sposobnost sustavne analize političkih aktera, sustava i procesa te ih primjeni u rješavanju problema. Nauči sve vezano uz oblikovanje, implementaciju i evaluaciju javnih politika!

Politologija; smjer Nacionalna sigurnost

Trajanje: 2 semestra (1 godina) = 60 ECTS-a

Postani stručnjak/inja za nacionalnu sigurnost. Na ovom ćeš smjeru naučiti analizirati međunarodne odnose i sustave nacionalne sigurnosti te ćeš biti sposoban/na primjeniti stečeno znanje u analizama sigurnosnih i obrambenih sustava, procesa i pradigmi.  Sudjeluj u izradi, provođenju i evaluaciji sigurnosnih i obrambenih politika na nacionalnoj i međunarodnoj razini!

Novinarstvo

Trajanje: 4 semestra (2 godine) = 120 ECTS-a

Osposobi se za proizvodnju novinarskih sadržaja u multimedijskom okruženji i nauči opisati, definirati i primjeniti metode istraživanja medijskog teksta i medijskih publika. Stekni naprednu razinu jezične, digitalne i medijske pismenosti i razvij sposobnost primjene tehnika i strategija političke komunikacije, političkog marketinga i odnosa s javnošću!

Master of European Studies

Duration: 2 semesters (1 year) = 60 ECTS

Aquire ability to solve problems in a wider context within the field of European Studies. Learn about development and application of ideas in the context of scientific research in the areas of European law, European policy and European economy and gain the ability to integrate knowledge, solve complex tasks, and formulate opinions in a way that includes reflection on social and ethical responsibilities that are related to the application of students’ knowledge and judgment!

Poslijediplomski specijalistički studiji

Trajanje: 2 semestra (1 godina) = 60 ECTS-a

Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg područja utvrđenog programom studija. Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom. Završetkom studija polaznik stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.

Unaprijedi svoja stručna znanja vještine i kompetencije na specijalističkim studijima:

 1. Odnosi s javnošću
 2. Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije
 3. Sigurnosna politika Republike Hrvatske
 4. Vanjska politika i diplomacija

Poslijediplomski doktorski studij

Trajanje: 6 semestara (maksimalno do 8 godina) = 180 ECTS-a

Doktorski studij najviši je stupanj formalnog obrazovanja, a svrha mu je izobrazba novih doktora znanosti izradom doktorskog rada koji se temelji na izvornom istraživanju. Upravo se po istraživačkoj komponenti, koja čini okosnicu doktorskog obrazovanja, doktorski studij bitno razlikuje od prethodna dva ciklusa visokog obrazovanja kod kojih je naglasak na učenju, a ne na istraživanju. Doktorska izobrazba važna je za razvoj akademske karijere, ali odgovara i na sve veće zahtjeve tržišta rada kojemu su za razvoj potrebni stručnjaci koji će pridonijeti stvaranju novih znanja, novih proizvoda ili novih metoda, a najbolje od svega, ako se ikada nađeš na letu na kojem stjuardesa postavi pitanje ima li doktora u zrakoplovu, možeš se javiti bez grižnje savjesti. 

Smjerovi u okviru poslijediplomskog doktorskog studija "Politologija":

 1. Europska politika: Europa i Hrvatska
 2. Hrvatska politika
 3. Javne politike i razvoj
 4. Mediji i politika
 5. Politička teorija
 6. Međunarodni odnosi

Mogućnosti zaposlenja

Uz znanje stečeno na Fakultetu političkih znanosti možeš se zaposliti u:

 • javno-političkim institucijama Republike Hrvatske i Europske unije,

 • srednjoškolskom i visokoškolskom sustavu obrazovanja

 • javnim poduzećima (Agencija Alan, Državne nekretnine, Narodne novine)

 • redakcijama medija (urednici, novinari, fotoreporteri, snimatelji, montažeri, redaktori)

 • privatnim tvrtkama (agencije za ispitivanja javnog mnijenja, agencije za savjetovanje, tvrtke za izradu i provedbu EU projekata, kao upravitelji društvenih mreža ili glasnogovornici)

 • službama informiranja i službama odnosa s javnošću

Upiši i ti Fakultet političkih znanosti!