Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo

Sveučilišni studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti primjenom bolonjskog sustava organiziran je prema modelu 3+2 te se sastoji od trogodišnjeg preddiplomskog studija i dvogodišnjeg diplomskog studija novinarstva. Trogodišnji preddiplomski studij (6 semestara) Novinarstvo nosi 180 ECTS-a, a njegovim završetkom stječe se titula sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) novinarstva. Stjecanje 180 ECTS-a nužan su uvijet za upis diplomske razine studija novinarstva. 

Tijekom prve tri godine studenti/ce novinarstva usvajaju sva relevantna znanja i vještine za profesionalni rad u redakcijama različitih medija, u javnoj komunikaciji te svim službama koje zahtijevaju stručnjake na području politike, medija ili odnosa s javnošću. Nakon završetka studija moguće je zapošljavanje u redakcijama različitih medija kao urednici, novinari, fotoreporteri, redaktori, u službama informiranja, službama odnosa s javnošću, u organizaciji državne uprave ili u različitim tvrtkama kao glasnogovornici i sl.

Studenti se upoznaju s osnovama radija, televizije, pisanja za novine i odnosa s javnošću, a osim općenitog uvoda u novinarstvo, preddiplomska nastava studentima pruža i odabir dva od pet specijaliziranih smjerova na 3. godini: Tisak, Radio, Televizija, Odnosi s javnošću i Novi mediji, koji nisu u obliku praktične nastave već teorijska nadogradnja temeljnih novinarskih predmeta. 

Postupak završetka preddiplomskog studija

Studenti/ce su dužni/e kod završetka preddiplomskog studija u studentsku referadu donijeti sljedeće dokumente:

 1. Studentsku iskaznicu (X-icu) - u slučaju izgubljene studentske iskaznice u referadi se popunjava obrazac o gubitku
 2. Potvrdu iz knjižnice da su sve knjige vraćene (neovisno o tome da li su knjige posuđivane ili ne)
 3. Popunjene formulare, koji se preuzimaju u studentskoj referadi:
  • Anketni upitnik za studentice i studente koji su završili preddiplomski studij
  • Anketa Središnjeg prijavnog ureda
 4. Potvrdu o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava:
  • iznos od 150,00 HRK / 19,91 €
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB studenta/ice
  • Opis plaćanja: troškovi izdavanja diplome PDSP/PDSN (ovisno koji je studij završen)
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 1 (169849)
Eret, L.
30
30A
1
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Beck, B.
60
30P+30S
1, 3, 5
5.0 Komunikologija (55457)
Krajina, Z.
60
30P+30S
1
5.0 Metode istraživanja (136844)
Vidović, D.
60
30P+30A
1
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (55555)
Janković, G.
30
30TJ
1
5.0 Uvod u novinarstvo (55560)
Vilović, G.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Šinko, M.
60
60A
1
7.0 Constitutional Law of the European Union (134272)
Goldner Lang, I.
- 56
28P+28S
1
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Lučev, J.
60
30P+30S
1
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
60
30P+30S
1
7.0 Economics of European Integration (134270)
Vujčić, B.; Boromisa, A.
- 56
28P+28S
1
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
60
30P+30S
1
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
60
30P+30S
1
5.0 Media and Violence (143623)
Kanižaj, I.
- 60
60A
1
7.0 Politics and Political System of the EU (134271)
Vidačak, I.
- 56
28P+28S
1
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
60
30P+30S
1
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
60
30P+30S
1
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
60
30P+30S
1
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
60
30P+30S
1
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni NOV 1-1
=> Izborni predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
60
30P+30S
1
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
60
30P+30S
1
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
60
30P+30S
1
ECTS Strani jezik (novinari) 1-1
=> Strani jezika novinari (1. semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 1 (240986)
Bjelobaba, S.; Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
1
2.5 Francuski jezik za novinare 1 (240988)
Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
1
2.5 Njemački jezik za novinare 1 (240987)
Tomaš, G.
- 60
30P+30S
1
ECTS Temeljni opći NOV 1-1
=> Temeljni opći predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 2 (241148)
- 0
2
5.0 Mediji i javnost (55461)
Grbeša-Zenzerović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Statistika (55540)
Širinić, D.
60
30P+30S
2
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (57095)
Janković, G.
30
30TJ
2
5.0 Uvod u medijske sustave (55559)
Peruško, Z.
60
30P+30S
2
ECTS Izborni GS-2
=> Izborni predmet GS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Data Driven Strategic Communication (200302)
Grbeša-Zenzerović, M.; Vučković, M.
- 60
30P+30S
2
5.0 Electoral Systems (143646)
Raos, V.
60
60A
2
7.0 EU Internal Market Law (134278)
Carević, M.
- 56
28P+28S
2
7.0 European Political Thought: Liberalism and Nationalism (134268)
Kurelić, Z.
- 56
28P+28S
2
5.0 Gender and Politics (241155)
Šinko, M.
60
60A
2
7.0 Media and Diversity (143619)
Vilović, G.
- 60
60A
2
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
60
30P+30S
2
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
60
30P+30S
2
5.0 Politics of History (241154)
Đurašković, S.
- 60
60A
2
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina, state and politics (233900)
Raos, V.
- 60
60A
2
ECTS Izborni NOV 1-2
=> Izborni predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kratke novinarske forme (227539)
Beck, B.
- 60
30P+30S
2
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Vizualna kultura (103575)
Car, V.
60
30P+30S
2, 4
ECTS Strani jezik (novinari) 1-2
=> Strani jezik novinari (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 2 (240989)
Bjelobaba, S.; Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
2
2.5 Francuski jezik za novinare 2 (240991)
Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
2
2.5 Njemački jezik za novinare 2 (240990)
Tomaš, G.
- 60
30P+30S
2
ECTS Temeljni opći NOV 1-2
=> Temeljni opći predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
60
30P+30S
2
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
60
30P+30S
2
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.; Zgurić, B.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 3: Pisanje za medije (132404)
- 0
3
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Beck, B.
60
30P+30S
1, 3, 5
5.0 Osnove radija (55490)
Mučalo, M.
60
30P+30S
3
5.0 Osnove televizije (55492)
Blažević, N.
60
30P+30S
3
5.0 Osnove tiskanih medija (55493)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
3
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (57096)
Janković, G.
30
30TJ
3
ECTS Izborni NOV 2-1
=> Izborni predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
1, 3
ECTS Strani jezik novinari 2-1
=> Strani jezik novinari (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 3 (240992)
McClain Brown, C.; Tomaš, G.
- 60
30P+30S
3
2.5 Francuski jezik za novinare 3 (240994)
Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
3
2.5 Njemački jezik za novinare 3 (240993)
Tomaš, G.
- 60
30P+30S
3
ECTS Temeljni opći NOV 2-1
=> Temeljni opći predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
60
30P+30S
3
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
60
30P+30S
3
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
60
30P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 4 (132405)
0
4
5.0 Pisanje za novine (55494)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
4
5.0 Radijsko novinarstvo (55535)
Mučalo, M.
60
30P+30S
4
5.0 Televizijsko novinarstvo (55551)
Perišin, T.
60
30P+30S
4
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (57097)
Janković, G.
30
30TJ
4
ECTS Izborni NOV 2-2
=> Izborni predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Uvod u internetsko novinarstvo (227540)
Beck, B.
- 60
30P+30S
4
5.0 Vizualna kultura (103575)
Car, V.
60
30P+30S
2, 4
ECTS Strani jezik novinari 2-2
=> Strani jezik novinari (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 4 (240995)
McClain Brown, C.; Tomaš, G.
- 60
30P+30S
4
2.5 Francuski jezik za novinare 4 (240997)
Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
4
2.5 Njemački jezik za novinare 4 (240996)
Tomaš, G.
- 60
30P+30S
4
ECTS Temeljni opći NOV 2-2
=> Temeljni opći predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Kotarski, K.
60
30P+30S
4
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Vidović, D.
60
30P+30S
4
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
60
30P+30S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Beck, B.
60
30P+30S
1, 3, 5
ECTS Izborni NOV 3-1
=> Izborni predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinarska profesija: propisi i praksa (187300)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
5
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993)
Lalić, D.
60
30P+30S
5
5.0 Poslovno novinarstvo (213823)
Kanižaj, I.
- 60
30P+30S
5
5.0 Povijest vijesti (103574)
Majstorović Jedovnicki, D.
60
30P+30S
5
5.0 Umijeće intervjua (187302)
Blažević, N.
60
30P+30S
5
ECTS Temeljni opći NOV 3-1
=> Temeljni opći predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.
60
30P+30S
5
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
60
30P+30S
5
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Raos, V.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode i tehnike novih medija (92679)
Bebić, D.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje RADIO nov. 5. semestar
=> Usmjerenje RADIO nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici radijskog izražavanja (132408)
Mučalo, M.
60
30P+30A
5
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici televizijskog izražavanja (132409)
Perišin, T.
60
30P+30A
5
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici novinskog izražavanja (132407)
Beck, B.
60
30P+30A
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Medijske politike i medijska regulacija (131742)
Car, V.
60
30P+30S
6
5.0 Novinarska etika (55473)
Majstorović Jedovnicki, D.
60
30P+30S
6
ECTS Izborni NOV 3-2
=> Izborni predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
60
30P+30S
6
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.; Lučev, J.
60
30P+30S
6
5.0 Euroatlantske integracije (55430)
Barić, R.
60
30P+30S
6
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
60
30P+30S
6
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
60
30P+30S
6
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
60
30P+30S
6
5.0 Novinarski istraživački laboratorij (213814)
Perišin, T.; Kanižaj, I.
- 60
30P+30S
6
5.0 Politička ekonomija EU (55497)
Lučev, J.
60
30P+30S
6
5.0 Politike nacionalne sigurnosti (55512)
Jakešević, R.
60
30P+30S
6
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
60
30P+30S
6
5.0 Sportsko novinarstvo (187301)
Mučalo, M.
60
30P+30S
6
5.0 Upravljanje krizama (115981)
Mikac, R.
60
30P+30S
6
ECTS Temeljni opći NOV 3-2
=> Temeljni opći predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
60
30P+30S
6
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
60
30P+30S
6
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (92617)
Bebić, D.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje RADIO nov. 6 semestar
=> Usmjerenje RADIO nov. 6 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Radijska redakcija (132411)
Mučalo, M.
60
30P+30A
6
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Televizijska redakcija (132412)
Perišin, T.
60
30P+30A
6
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinska redakcija (132410)
Kanižaj, I.
60
30P+30A
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 1 (169849)
Eret, L.
30
30A
1
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Beck, B.
60
30P+30S
1, 3, 5
5.0 Komunikologija (55457)
Krajina, Z.
60
30P+30S
1
5.0 Metode istraživanja (136844)
Vidović, D.
60
30P+30A
1
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (55555)
Janković, G.
30
30TJ
1
5.0 Uvod u novinarstvo (55560)
Vilović, G.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Šinko, M.
60
60A
1
7.0 Constitutional Law of the European Union (134272)
Goldner Lang, I.
- 56
28P+28S
1
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Lučev, J.
60
30P+30S
1
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
60
30P+30S
1
7.0 Economics of European Integration (134270)
Vujčić, B.; Boromisa, A.
- 56
28P+28S
1
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
60
30P+30S
1
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
60
30P+30S
1
5.0 Media and Violence (143623)
Kanižaj, I.
- 60
60A
1
7.0 Politics and Political System of the EU (134271)
Vidačak, I.
- 56
28P+28S
1
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
60
30P+30S
1
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
60
30P+30S
1
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
60
30P+30S
1
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
60
30P+30S
1
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni NOV 1-1
=> Izborni predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
60
30P+30S
1
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
60
30P+30S
1
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
60
30P+30S
1
ECTS Strani jezik (novinari) 1-1
=> Strani jezika novinari (1. semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 1 (240986)
Bjelobaba, S.; Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
1
2.5 Francuski jezik za novinare 1 (240988)
Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
1
2.5 Njemački jezik za novinare 1 (240987)
Tomaš, G.
- 60
30P+30S
1
ECTS Temeljni opći NOV 1-1
=> Temeljni opći predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 2 (241148)
- 0
2
5.0 Mediji i javnost (55461)
Grbeša-Zenzerović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Statistika (55540)
Širinić, D.
60
30P+30S
2
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (57095)
Janković, G.
30
30TJ
2
5.0 Uvod u medijske sustave (55559)
Peruško, Z.
60
30P+30S
2
ECTS Izborni GS-2
=> Izborni predmet GS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Data Driven Strategic Communication (200302)
Grbeša-Zenzerović, M.; Vučković, M.
- 60
30P+30S
2
5.0 Electoral Systems (143646)
Raos, V.
60
60A
2
7.0 EU Internal Market Law (134278)
Carević, M.
- 56
28P+28S
2
7.0 European Political Thought: Liberalism and Nationalism (134268)
Kurelić, Z.
- 56
28P+28S
2
5.0 Gender and Politics (241155)
Šinko, M.
60
60A
2
7.0 Media and Diversity (143619)
Vilović, G.
- 60
60A
2
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
60
30P+30S
2
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
60
30P+30S
2
5.0 Politics of History (241154)
Đurašković, S.
- 60
60A
2
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina, state and politics (233900)
Raos, V.
- 60
60A
2
ECTS Izborni NOV 1-2
=> Izborni predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kratke novinarske forme (227539)
Beck, B.
- 60
30P+30S
2
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Vizualna kultura (103575)
Car, V.
60
30P+30S
2, 4
ECTS Strani jezik (novinari) 1-2
=> Strani jezik novinari (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 2 (240989)
Bjelobaba, S.; Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
2
2.5 Francuski jezik za novinare 2 (240991)
Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
2
2.5 Njemački jezik za novinare 2 (240990)
Tomaš, G.
- 60
30P+30S
2
ECTS Temeljni opći NOV 1-2
=> Temeljni opći predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
60
30P+30S
2
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
60
30P+30S
2
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.; Zgurić, B.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 3: Pisanje za medije (132404)
- 0
3
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Beck, B.
60
30P+30S
1, 3, 5
5.0 Osnove radija (55490)
Mučalo, M.
60
30P+30S
3
5.0 Osnove televizije (55492)
Blažević, N.
60
30P+30S
3
5.0 Osnove tiskanih medija (55493)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
3
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (57096)
Janković, G.
30
30TJ
3
ECTS Izborni NOV 2-1
=> Izborni predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
1, 3
ECTS Strani jezik novinari 2-1
=> Strani jezik novinari (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 3 (240992)
McClain Brown, C.; Tomaš, G.
- 60
30P+30S
3
2.5 Francuski jezik za novinare 3 (240994)
Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
3
2.5 Njemački jezik za novinare 3 (240993)
Tomaš, G.
- 60
30P+30S
3
ECTS Temeljni opći NOV 2-1
=> Temeljni opći predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
60
30P+30S
3
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
60
30P+30S
3
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
60
30P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 4 (132405)
0
4
5.0 Pisanje za novine (55494)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
4
5.0 Radijsko novinarstvo (55535)
Mučalo, M.
60
30P+30S
4
5.0 Televizijsko novinarstvo (55551)
Perišin, T.
60
30P+30S
4
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (57097)
Janković, G.
30
30TJ
4
ECTS Izborni NOV 2-2
=> Izborni predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Uvod u internetsko novinarstvo (227540)
Beck, B.
- 60
30P+30S
4
5.0 Vizualna kultura (103575)
Car, V.
60
30P+30S
2, 4
ECTS Strani jezik novinari 2-2
=> Strani jezik novinari (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 4 (240995)
McClain Brown, C.; Tomaš, G.
- 60
30P+30S
4
2.5 Francuski jezik za novinare 4 (240997)
Lekaj Lubina, B.
- 60
30P+30S
4
2.5 Njemački jezik za novinare 4 (240996)
Tomaš, G.
- 60
30P+30S
4
ECTS Temeljni opći NOV 2-2
=> Temeljni opći predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Kotarski, K.
60
30P+30S
4
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Vidović, D.
60
30P+30S
4
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
60
30P+30S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Beck, B.
60
30P+30S
1, 3, 5
ECTS Izborni NOV 3-1
=> Izborni predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinarska profesija: propisi i praksa (187300)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
5
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993)
Lalić, D.
60
30P+30S
5
5.0 Poslovno novinarstvo (213823)
Kanižaj, I.
- 60
30P+30S
5
5.0 Povijest vijesti (103574)
Majstorović Jedovnicki, D.
60
30P+30S
5
5.0 Umijeće intervjua (187302)
Blažević, N.
60
30P+30S
5
ECTS Temeljni opći NOV 3-1
=> Temeljni opći predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.
60
30P+30S
5
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
60
30P+30S
5
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Raos, V.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode i tehnike novih medija (92679)
Bebić, D.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje RADIO nov. 5. semestar
=> Usmjerenje RADIO nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici radijskog izražavanja (132408)
Mučalo, M.
60
30P+30A
5
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici televizijskog izražavanja (132409)
Perišin, T.
60
30P+30A
5
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici novinskog izražavanja (132407)
Beck, B.
60
30P+30A
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Medijske politike i medijska regulacija (131742)
Car, V.
60
30P+30S
6
5.0 Novinarska etika (55473)
Majstorović Jedovnicki, D.
60
30P+30S
6
ECTS Izborni NOV 3-2
=> Izborni predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
60
30P+30S
6
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.; Lučev, J.
60
30P+30S
6
5.0 Euroatlantske integracije (55430)
Barić, R.
60
30P+30S
6
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
60
30P+30S
6
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
60
30P+30S
6
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
60
30P+30S
6
5.0 Novinarski istraživački laboratorij (213814)
Perišin, T.; Kanižaj, I.
- 60
30P+30S
6
5.0 Politička ekonomija EU (55497)
Lučev, J.
60
30P+30S
6
5.0 Politike nacionalne sigurnosti (55512)
Jakešević, R.
60
30P+30S
6
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
60
30P+30S
6
5.0 Sportsko novinarstvo (187301)
Mučalo, M.
60
30P+30S
6
5.0 Upravljanje krizama (115981)
Mikac, R.
60
30P+30S
6
ECTS Temeljni opći NOV 3-2
=> Temeljni opći predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
60
30P+30S
6
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
60
30P+30S
6
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (92617)
Bebić, D.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje RADIO nov. 6 semestar
=> Usmjerenje RADIO nov. 6 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Radijska redakcija (132411)
Mučalo, M.
60
30P+30A
6
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Televizijska redakcija (132412)
Perišin, T.
60
30P+30A
6
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinska redakcija (132410)
Kanižaj, I.
60
30P+30A
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj