Jezik | Language: HRV ENG
Novinarstvo

Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstva primjenom bolonjskog sustava organiziran je po modelu 3+2.

Trogodišnji preddiplomski studij (6 semestara) nosi 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječe se zvanje Baccalaureus/baccalaurea novinarstva. Navedeni bodovi nužan su uvjet za upis više razine diplomskog studija novinarstva.

Bez obzira na prijašnje iskustvo tijekom srednjoškolskih dana ili vannastavnih aktivnosti, uvjet upisa na preddiplomski studij je završena gimnazija ili drugo odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, sa ocjenama i bodovima stečenim državnom maturom koji se prilažu u natječaju.

Tijekom prve tri godine student/ica novinarstva usvaja sva relevantna znanja i vještine za profesionalni rad u redakcijama različitih medija, u javnoj komunikaciji te svim službama koje zahtijevaju stručnjake na području politike, medija ili odnosa s javnošću. Nakon završetka studija moguće je zapošljavanje u redakcijama različitih medija kao urednici, novinari, fotoreporteri, redaktori, u službama informiranja, službama odnosa s javnošću, u organizaciji državne uprave ili u različitim tvrtkama kao glasnogovornici i sl.

Studenti se upoznavaju sa osnovama radija, televizije, pisanja za novine i odnosa s javnošću, a osim općenitog uvoda u novinarstvo, preddiplomska nastava studentima pruža i odabir dva od 5 specijaliziranih smjerova na 3. godini: Tisak, Radio, Televizija, Odnosi s javnošću i Novi mediji, koji nisu u obliku praktične nastave već teorijska nadogradnja temeljnih novinarskih predmeta. 


Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 1 (169849)
Eret, L.
0,0,0
30
(30A)
1 INFO
5.0 Komunikologija (55457)
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Metode istraživanja (136844)
Vidović, D.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (55555)
Janković, G.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (55560)
Vilović, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Šinko, M.
1,1,1
60
(60A)
1 INFO
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Zorko, M.; Lučev, J.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Ethics in Journalism (143617)
Vilović, G.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Media and Child Rights (143621)
Vilović, G.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Media and popular culture (115982)
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Media and the City (206997)
Krajina, Z.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Media and Violence (143623)
Kanižaj, I.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Geography and Geopolitics / e- course (143657)
Zorko, M.
1,0,0
60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Leadership and Democracy (171578)
Nikić Čakar, D.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Psychology (137213)
Blanuša, N.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
7.0 Public service media (116174)
Car, V.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni NOV 1-1
=> Izborni predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politika i religija (92717)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politike socijalne države (116135)
Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Vizualna kultura (103575)
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Strani jezik (novinari) 1-1
=> Strani jezika novinari (1. semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 1 (55421)
Bjelobaba, S.; Lekaj Lubina, B.
1,1,1
60
(60A)
1 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 1 (55433)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
1 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 1 (55476)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
1 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 1-1
=> Temeljni opći predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 2 (169850)
Eret, L.
0,0,0
30
(30A)
2 INFO
5.0 Mediji i javnost (55461)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Statistika (55540)
Širinić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (57095)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u medijske sustave (55559)
Peruško, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni GS-2
=> Izborni predmet GS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Contemporary Geopolitical Issues / e-course (143658)
Zorko, M.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Data Driven Strategic Communication (200302)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Electoral Systems (143646)
Raos, V.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Latin America in International Relations / e course (143647)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Media and Diversity (143619)
Vilović, G.
- 60
(60A)
2 INFO
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
1,1,1
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6 INFO
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Photo Journalism (137210)
Car, V.
1,1,1
60
(60A)
2 INFO
5.0 Political Science Fiction: Political Ideas in Film and Fiction (173632)
Cvijanović, H.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6 INFO
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina, state and politics (233900)
Raos, V.
- 60
(60A)
2 INFO
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina - State and Politics (228389)
Raos, V.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 Social Psychology (137212)
Blanuša, N.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 Sociology of Croatian Society (173684)
Vidović, D.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 TV Newsroom (137211)
Perišin, T.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
ECTS Izborni NOV 1-2
=> Izborni predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kratke novinarske forme (227539)
Beck, B.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Povijest vijesti (103574)
Majstorović Jedovnicki, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik (novinari) 1-2
=> Strani jezik novinari (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 2 (55422)
Bjelobaba, S.; Lekaj Lubina, B.
1,1,1
60
(60A)
2 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 2 (55434)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 2 (55477)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
2 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 1-2
=> Temeljni opći predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 3: Pisanje za medije (132404)
- 0
()
3 INFO
5.0 Osnove radija (55490)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Osnove televizije (55492)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Osnove tiskanih medija (55493)
Kanižaj, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (57096)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni NOV 2-1
=> Izborni predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Mediji i pravo djeteta (92674)
Vilović, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politika i religija (92717)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politike socijalne države (116135)
Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Popularna kultura (200305)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u internetsko novinarstvo (227540)
Beck, B.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Strani jezik novinari 2-1
=> Strani jezik novinari (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 3 (55423)
McClain Brown, C.; Tomaš, G.
1,1,1
60
(60A)
3 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 3 (55435)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
3 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 3 (55478)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
3 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 2-1
=> Temeljni opći predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 4 (132405)
1,0,0
0
()
4 INFO
5.0 Pisanje za novine (55494)
Beck, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Radijsko novinarstvo (55535)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Televizijsko novinarstvo (55551)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (57097)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Izborni NOV 2-2
=> Izborni predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fotonovinarstvo (132406)
Car, V.
1,1,0
60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 On line novinarstvo i novi mediji (131741)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Political Science Fiction: Political Ideas in Film and Fiction (173632)
Cvijanović, H.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik novinari 2-2
=> Strani jezik novinari (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 4 (55424)
McClain Brown, C.; Tomaš, G.
1,1,1
60
(60A)
4 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 4 (55436)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
4 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 4 (55479)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
4 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 2-2
=> Temeljni opći predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Lalić, D.; Vidović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Beck, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Izborni NOV 3-1
=> Izborni predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja (213812)
Petek, A.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.; Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Novinarska profesija: propisi i praksa (187300)
Perišin, T.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993)
Lalić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Politički sustavi srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (169911)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Politike povijesti (55513)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Poslovno novinarstvo (213823)
Perišin, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Povijest političkih doktrina (55517)
Vujeva, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Regionalne komparativne studije: Latinska Amerika (103562)
Kos-Stanišić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Sportsko novinarstvo (187301)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 3-1
=> Temeljni opći predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Raos, V.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode i tehnike novih medija (92679)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.; Jakopović, H.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Usmjerenje RADIO nov. 5. semestar
=> Usmjerenje RADIO nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici radijskog izražavanja (132408)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici televizijskog izražavanja (132409)
Perišin, T.
0,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici novinskog izražavanja (132407)
Beck, B.
1,1,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Medijske politike i medijska regulacija (131742)
Dragojević, S.; Car, V.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Novinarska etika (55473)
Vilović, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Izborni NOV 3-2
=> Izborni predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Euroatlantske integracije (55430)
Barić, R.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Izborni sustavi (56991)
Raos, V.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Kvantitativna politička analiza (213813)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Metode komparativne politike (55470)
Dolenec, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Novinarski istraživački laboratorij (213814)
Perišin, T.; Kanižaj, I.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6 INFO
5.0 Osnove sociolingvistike (115983)
Žanić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Politička ekonomija EU (55497)
Zorko, M.; Lučev, J.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Politička etika (55498)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Politike nacionalne sigurnosti (55512)
Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6 INFO
5.0 Sportsko novinarstvo (187301)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Suvremeni geopolitički problemi / e-kolegij (142874)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Teorija države (131736)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Umijeće intervjua (187302)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Upravljanje krizama (115981)
Mikac, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 3-2
=> Temeljni opći predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (92617)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.; Jakopović, H.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Usmjerenje RADIO nov. 6 semestar
=> Usmjerenje RADIO nov. 6 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Radijska redakcija (132411)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Televizijska redakcija (132412)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinska redakcija (132410)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30A)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 1 (169849)
Eret, L.
0,0,0
30
(30A)
1 INFO
5.0 Komunikologija (55457)
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Metode istraživanja (136844)
Vidović, D.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (55555)
Janković, G.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (55560)
Vilović, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Šinko, M.
1,1,1
60
(60A)
1 INFO
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Zorko, M.; Lučev, J.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Ethics in Journalism (143617)
Vilović, G.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Media and Child Rights (143621)
Vilović, G.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Media and popular culture (115982)
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Media and the City (206997)
Krajina, Z.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Media and Violence (143623)
Kanižaj, I.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Geography and Geopolitics / e- course (143657)
Zorko, M.
1,0,0
60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Leadership and Democracy (171578)
Nikić Čakar, D.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Psychology (137213)
Blanuša, N.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
7.0 Public service media (116174)
Car, V.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni NOV 1-1
=> Izborni predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politika i religija (92717)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politike socijalne države (116135)
Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Vizualna kultura (103575)
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Strani jezik (novinari) 1-1
=> Strani jezika novinari (1. semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 1 (55421)
Bjelobaba, S.; Lekaj Lubina, B.
1,1,1
60
(60A)
1 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 1 (55433)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
1 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 1 (55476)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
1 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 1-1
=> Temeljni opći predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 2 (169850)
Eret, L.
0,0,0
30
(30A)
2 INFO
5.0 Mediji i javnost (55461)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Statistika (55540)
Širinić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (57095)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u medijske sustave (55559)
Peruško, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni GS-2
=> Izborni predmet GS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Contemporary Geopolitical Issues / e-course (143658)
Zorko, M.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Data Driven Strategic Communication (200302)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Electoral Systems (143646)
Raos, V.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Latin America in International Relations / e course (143647)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Media and Diversity (143619)
Vilović, G.
- 60
(60A)
2 INFO
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
1,1,1
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6 INFO
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Photo Journalism (137210)
Car, V.
1,1,1
60
(60A)
2 INFO
5.0 Political Science Fiction: Political Ideas in Film and Fiction (173632)
Cvijanović, H.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6 INFO
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina, state and politics (233900)
Raos, V.
- 60
(60A)
2 INFO
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina - State and Politics (228389)
Raos, V.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 Social Psychology (137212)
Blanuša, N.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 Sociology of Croatian Society (173684)
Vidović, D.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 TV Newsroom (137211)
Perišin, T.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
ECTS Izborni NOV 1-2
=> Izborni predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kratke novinarske forme (227539)
Beck, B.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Povijest vijesti (103574)
Majstorović Jedovnicki, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik (novinari) 1-2
=> Strani jezik novinari (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 2 (55422)
Bjelobaba, S.; Lekaj Lubina, B.
1,1,1
60
(60A)
2 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 2 (55434)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 2 (55477)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
2 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 1-2
=> Temeljni opći predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 3: Pisanje za medije (132404)
- 0
()
3 INFO
5.0 Osnove radija (55490)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Osnove televizije (55492)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Osnove tiskanih medija (55493)
Kanižaj, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (57096)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni NOV 2-1
=> Izborni predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Mediji i pravo djeteta (92674)
Vilović, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politika i religija (92717)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politike socijalne države (116135)
Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Popularna kultura (200305)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u internetsko novinarstvo (227540)
Beck, B.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Strani jezik novinari 2-1
=> Strani jezik novinari (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 3 (55423)
McClain Brown, C.; Tomaš, G.
1,1,1
60
(60A)
3 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 3 (55435)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
3 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 3 (55478)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
3 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 2-1
=> Temeljni opći predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 4 (132405)
1,0,0
0
()
4 INFO
5.0 Pisanje za novine (55494)
Beck, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Radijsko novinarstvo (55535)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Televizijsko novinarstvo (55551)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (57097)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Izborni NOV 2-2
=> Izborni predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fotonovinarstvo (132406)
Car, V.
1,1,0
60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 On line novinarstvo i novi mediji (131741)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Political Science Fiction: Political Ideas in Film and Fiction (173632)
Cvijanović, H.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik novinari 2-2
=> Strani jezik novinari (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 4 (55424)
McClain Brown, C.; Tomaš, G.
1,1,1
60
(60A)
4 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 4 (55436)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
4 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 4 (55479)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
4 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 2-2
=> Temeljni opći predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Lalić, D.; Vidović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Beck, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Izborni NOV 3-1
=> Izborni predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja (213812)
Petek, A.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.; Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Novinarska profesija: propisi i praksa (187300)
Perišin, T.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993)
Lalić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Politički sustavi srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (169911)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Politike povijesti (55513)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Poslovno novinarstvo (213823)
Perišin, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Povijest političkih doktrina (55517)
Vujeva, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Regionalne komparativne studije: Latinska Amerika (103562)
Kos-Stanišić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Sportsko novinarstvo (187301)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 3-1
=> Temeljni opći predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Raos, V.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode i tehnike novih medija (92679)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.; Jakopović, H.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Usmjerenje RADIO nov. 5. semestar
=> Usmjerenje RADIO nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici radijskog izražavanja (132408)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici televizijskog izražavanja (132409)
Perišin, T.
0,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici novinskog izražavanja (132407)
Beck, B.
1,1,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Medijske politike i medijska regulacija (131742)
Dragojević, S.; Car, V.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Novinarska etika (55473)
Vilović, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Izborni NOV 3-2
=> Izborni predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Euroatlantske integracije (55430)
Barić, R.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Izborni sustavi (56991)
Raos, V.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Kvantitativna politička analiza (213813)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Metode komparativne politike (55470)
Dolenec, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Novinarski istraživački laboratorij (213814)
Perišin, T.; Kanižaj, I.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6 INFO
5.0 Osnove sociolingvistike (115983)
Žanić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Politička ekonomija EU (55497)
Zorko, M.; Lučev, J.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Politička etika (55498)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Politike nacionalne sigurnosti (55512)
Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6 INFO
5.0 Sportsko novinarstvo (187301)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
5.0 Suvremeni geopolitički problemi / e-kolegij (142874)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Teorija države (131736)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Umijeće intervjua (187302)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Upravljanje krizama (115981)
Mikac, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 3-2
=> Temeljni opći predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (92617)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.; Jakopović, H.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Usmjerenje RADIO nov. 6 semestar
=> Usmjerenje RADIO nov. 6 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Radijska redakcija (132411)
Mučalo, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Televizijska redakcija (132412)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
6 INFO
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinska redakcija (132410)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30A)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj