Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji

Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU prvi je program poslijediplomskog obrazovanja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu posvećen značajnom procesu provedbe politika u političkom sustavu Europske unije, s posebnim naglaskom na stjecanju vještina u području upravljanja europskim projektima. Studijski program sadržava uvodne kolegije iz područja europskih studija – političke znanosti, prava i ekonomije, kao i čitav niz izbornih predmeta fokusiranih na specifična područja. Studij je započeo s prvom generacijom polaznika u ak. god. 2013./2014. i na njemu predaje više od 30 redovitih i gostujućih predavača: profesora i docenata Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenih istraživača sa znanstvenih instituta, konzultanata i poduzetnika.

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za europske studije

Trajanje studija

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

Voditelj Studija:
 

Doc. dr. sc. Kristijan Kotarski

Kontakt: 

 

Zamjenik voditelja studija:
 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar

Kontakt: 

 

Uvjeti upisa na studij

Sukladno čl. 17. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2010.) na Studij se mogu upisati sljedeći pristupnici:

  • diplomirani politolozi / magistri politologije, diplomirani novinari / magistri novinarstva,
  • pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji,
  • pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom do fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu izvan Europske unije, a diploma im je priznata u Republici Hrvatskoj; isti su dužni o svome trošku pribaviti i nakon prijave, ukoliko to nisu učinili ranije, dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na poslijediplomski specijalistički studij,
  • pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij iz drugih područja dužni su priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika i položiti razlikovni ispit iz kolegija „Politička teorija europske integracije“ i „Politički sustav Europske unije“ na Fakultetu političkih znanosti.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Polaznici koji završe studij stječu relevantna znanja iz područja europskih javnih politika, europskih fondova i programa EU namijenjenih korisnicima iz država-članica, te upravljanja projektima Europske unije.

Očekuje se da polaznici koji završe studij dobiju specifičan tip znanja i vještina kojima mogu uspješno participirati u različitim fazama i formatima europskih fondova i programa. Jednako tako, očekuje se da tijekom studija polaznici steknu specifična znanja u onim područjima koja izaberu kao svoje ključno područje interesa, te da se u navedenom području / područjima dodatno usavrše.

Ključne kompetencije su stoga uravnotežene između stjecanja znanja i vještina, te su duboko obilježene inovativnošću, poticanjem motivacije, produktivnošću i kreativnošću.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Nakon ispunjavanja svih uvjeta koji su propisani Programom Studija, polaznik ili polaznica stječe akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije.


Plan i program

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU (180886)
Špehar, H.
- 45
45P
1
6.0 Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU (180887)
Vidačak, I.
- 45
45P
1
3.0 Seminarski rad 1 (180888)
- 30
30S
1
ECTS Izborni PEU 1
=> Izborni predmet PEU 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska i monetarna politika EU (180893)
Kotarski, K.; Brkić, L.
- 45
45P
2
6.0 Pravo EU i upravljanje europskim projektima (180894)
Vasiljević, S.
- 45
45P
2
3.0 Seminarski rad 2 (180895)
- 30
30S
2
10.0 Završni poslijediplomski rad (180899)
- 30
30A
2
ECTS Izborni PEU 2
=> Izborni predmet PEU 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informiranje i komuniciranje o projektima EU (180898)
Špehar, H.
- 30
30P
2
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU (180886)
Špehar, H.
- 45
45P
1
6.0 Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU (180887)
Vidačak, I.
- 45
45P
1
3.0 Seminarski rad 1 (180888)
- 30
30S
1
ECTS Izborni PEU 1
=> Izborni predmet PEU 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska i monetarna politika EU (180893)
Kotarski, K.; Brkić, L.
- 45
45P
2
6.0 Pravo EU i upravljanje europskim projektima (180894)
Vasiljević, S.
- 45
45P
2
3.0 Seminarski rad 2 (180895)
- 30
30S
2
10.0 Završni poslijediplomski rad (180899)
- 30
30A
2
ECTS Izborni PEU 2
=> Izborni predmet PEU 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informiranje i komuniciranje o projektima EU (180898)
Špehar, H.
- 30
30P
2
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj