Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Specijalistički studij Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću su prvi poslijediplomski specijalistički studij iz područja odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Prilikom kreiranja studija vodili smo se najnaprednijim svjetskim iskustvima i spoznajama, odnosno konzultirali smo savjete i propise IABC-a (Međunarodna udruga poslovnih komunikatora), PRSA-e (Američko društvo za odnose s javnošću), IPR-a (Institut za odnose s javnošću) te IPRA-e (Međunarodna udruga za odnose s javnošću), koji predstavljaju najkvalitetniju modernu sintezu teorije i prakse odnosa s javnošću u globalnim okvirima. Velika pomoć pri kreiranju studija bila je Američka komisija za izobrazbu u odnosima s javnošću, koja je poradila na standardizaciji obrazovanja u odnosima s javnošću u Sjedinjenim Američkim Državama, kao kolijevci odnosa s javnošću, a čije su preporuke kasnije prihvatile i mnogobrojne europske zemlje. Na studiju su angažirani vodeći hrvatski i regionalni znanstvenici i stručnjaci iz odnosa s javnošću i srodnih disciplina. 

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Studij novinarstva, Odsjek za strateško komuniciranje

Trajanje studija

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

Voditelj Studija

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović

 Kontakt: 

 

 

 

Zamjenik voditelja studija

 

 

Prof. dr. sc. Božo Skoko

Kontakt: 

 

 

 

Uvijeti upisa na studij

Studij mogu upisati:

  • pristupnici koji su završili dodiplomski četverogodišnji studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (predbolonjski program) s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili diplomski studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (bolonjski program) s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti prema „predbolonjskom“ ili „bolonjskom“ programu u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz drugih područja, u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici strani državljani koji su završili diplomski studij na nekom od fakulteta društveno-humanističkih znanosti s prosjekom ocjena većim od 3,5 a kojima je diploma nostrificirana prema zakonskim propisima RH.

Iznimno će se dozvoliti upis pristupnika, koji imaju manji prosjek od 3,5 ali uz preporuku dva sveučilišna nastavnika ili dokazane rezultate o uspješnoj karijeri u odnosima s javnošću (djelovanje duže od 3 godine na izvršnim i voditeljskim pozicijama u odnosima s javnošću).  

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Završetak studija omogućava teorijsko i praktično razumijevanje odnosa s javnošću te znanja potrebna za strateško upravljanje programima odnosa s javnošću i njihovu primjenu u korporativnom sektoru i javnim institucijama, uz korištenje neprednih komunikacijskih alata i metodologije.  

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Ispunjavanjem svih predviđenih uvjeta za završetak studija, polaznik(-ica) stječe akademski naziv: sveučilišni/-a specijalist/-ica  iz  odnosa s javnošću.


Plan i program

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživačke metode u odnosima s javnošću (92640)
Bagić, D.
- 30
30P
1
5.0 Odnosi s medijima-strateško i krizno komuniciranje (92693)
Kanižaj, I.; Labaš, D.
- 30
30P
1
5.0 Upravljanje odnosima s javnošću (92751)
Skoko, B.; Jakopović, H.
- 30
30P
1
ECTS Izborni OJ 1
=> Izborni predmet OJ 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika u odnosima s javnošću (227168)
Vilović, G.; Labaš, D.
- 20
20P
1
4.0 Integrirano marketinško komuniciranje (92638)
Keller, G.
- 20
20P
1
4.0 Napredne komunikacijske vještine (92688)
Leinert-Novosel, S.
- 20
20P
1
4.0 Političko komuniciranje: izborne kampanje (180978)
Lalić, D.
- 20
20P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Korporativno komuniciranje (180977)
Tanta, I.
- 30
30P
2
5.0 Odnosi s javnošću u politici (92692)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 30
30P
2
5.0 Teorija odnosa s javnošću (92742)
Tomić, Z.; Jakopović, H.
- 30
30P
2
14.0 Završni poslijediplomski rad (180979)
- 30
30A
2
ECTS Izborni OJ 2
=> Izborni predmet OJ 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Izborno ponašanje (227169)
Blanuša, N.
- 20
20P
2
4.0 Lobiranje (92665)
Vidačak, I.
- 20
20A
2
4.0 Odnosi s javnošću i novi mediji (180980)
Bebić, D.
- 20
20P
2
4.0 Upravljanje brandovima (92747)
Skoko, B.
- 20
20P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživačke metode u odnosima s javnošću (92640)
Bagić, D.
- 30
30P
1
5.0 Odnosi s medijima-strateško i krizno komuniciranje (92693)
Kanižaj, I.; Labaš, D.
- 30
30P
1
5.0 Upravljanje odnosima s javnošću (92751)
Skoko, B.; Jakopović, H.
- 30
30P
1
ECTS Izborni OJ 1
=> Izborni predmet OJ 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika u odnosima s javnošću (227168)
Vilović, G.; Labaš, D.
- 20
20P
1
4.0 Integrirano marketinško komuniciranje (92638)
Keller, G.
- 20
20P
1
4.0 Napredne komunikacijske vještine (92688)
Leinert-Novosel, S.
- 20
20P
1
4.0 Političko komuniciranje: izborne kampanje (180978)
Lalić, D.
- 20
20P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Korporativno komuniciranje (180977)
Tanta, I.
- 30
30P
2
5.0 Odnosi s javnošću u politici (92692)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 30
30P
2
5.0 Teorija odnosa s javnošću (92742)
Tomić, Z.; Jakopović, H.
- 30
30P
2
14.0 Završni poslijediplomski rad (180979)
- 30
30A
2
ECTS Izborni OJ 2
=> Izborni predmet OJ 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Izborno ponašanje (227169)
Blanuša, N.
- 20
20P
2
4.0 Lobiranje (92665)
Vidačak, I.
- 20
20A
2
4.0 Odnosi s javnošću i novi mediji (180980)
Bebić, D.
- 20
20P
2
4.0 Upravljanje brandovima (92747)
Skoko, B.
- 20
20P
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj