Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni specijalistički studij Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću su prvi poslijediplomski specijalistički studij iz područja odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Prilikom kreiranja studija vodili smo se najnaprednijim svjetskim iskustvima i spoznajama, odnosno konzultirali smo savjete i propise IABC-a (Međunarodna udruga poslovnih komunikatora), PRSA-e (Američko društvo za odnose s javnošću), IPR-a (Institut za odnose s javnošću) te IPRA-e (Međunarodna udruga za odnose s javnošću), koji predstavljaju najkvalitetniju modernu sintezu teorije i prakse odnosa s javnošću u globalnim okvirima. Velika pomoć pri kreiranju studija bila je Američka komisija za izobrazbu u odnosima s javnošću, koja je poradila na standardizaciji obrazovanja u odnosima s javnošću u Sjedinjenim Američkim Državama, kao kolijevci odnosa s javnošću, a čije su preporuke kasnije prihvatile i mnogobrojne europske zemlje. Na studiju su angažirani vodeći hrvatski i regionalni znanstvenici i stručnjaci iz odnosa s javnošću i srodnih disciplina. 

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Studij novinarstva, Odsjek za strateško komuniciranje

Trajanje studija

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

Voditelj Studija

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović

 Kontakt: 

 

 

 

Zamjenik voditelja studija

 

 

Prof. dr. sc. Božo Skoko

Kontakt: 

 

 

 

Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij

Studij mogu upisati:

 • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi / magistri politologije
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski studij (petogodišnji bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH 
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski studij (petogodišnji bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske (nostrifikacija pri Sveučilištu u Zagrebu). Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu, a nije ju nostrificirao, dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija.

Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij
 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (četverogodišnji predbolonjski) i diplomskim (petogodišnji bolonjski) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.
 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na stručnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima, uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija, uz najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Završetak studija omogućava teorijsko i praktično razumijevanje odnosa s javnošću te znanja potrebna za strateško upravljanje programima odnosa s javnošću i njihovu primjenu u korporativnom sektoru i javnim institucijama, uz korištenje neprednih komunikacijskih alata i metodologije.  

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Ispunjavanjem svih predviđenih uvjeta za završetak studija, polaznik(-ica) stječe akademski naziv:  specijalist/-ica  iz  odnosa s javnošću.


Plan i program

Postupak završetka specijalističkog studija

Prije odlaska na obranu specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 2. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava:
  • Iznos: 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opis plaćanja: troškovi diplome - skraćenica završenog studija
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb

Nakon obrane specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti: 

 1. Jedan primjerak uvezenog rada unutar kojeg se nalazi:
  • Zapisnik s obrane
  • Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Završnu verziju rada, u PDF/A formatu, koja je istovjetna tiskanoj verziji rada kojeg branite, morate učitati na dan obrane na poveznici.

Upute:

Nakon što ispunite obrazac i učitate svoj rad, SPREMITE PROMJENE i nakon toga odaberite PREDAJ ADMINISTRATORU NA PREGLED.
Nakon što se predaja vašeg rada pregleda, dobit ćete povratnu informaciju na mail (provjerite neželjenu poštu!) da je predaja potvrđena ili da administrator vraća vašu Izjavu na doradu.
Ako je u pitanju dorada, kada otvorite svoju Izjavu u napomeni će vam pisati što je potrebno izmijeniti. Nakon napravljene izmjene ponovno pošaljite rad administratoru.
Molimo za strpljenje jer je aplikacija nova pa su moguće poteškoće. 

Ako imate poteškoća s predajom digitalne verzije završnog rada, javite se na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.

Ako ne možete pristupiti aplikaciji i na taj način predati završnu verziju rada u PDF/A formatu, onda ispunjavate Izjavu o pohrani ocjenskih radova i donosite ju u knjižnicu ili ju ispunite, vlastoručno potpišete, skenirate i pošaljete zajedno s radom u PDF/A formatu i Word dokumentom sa sažecima i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.


Sveučilišni specijalistički studij Odnosi s javnošću

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživačke metode u odnosima s javnošću (92640)
Bagić, D.
- 30
30P
1
5.0 Odnosi s medijima-strateško i krizno komuniciranje (92693)
Kanižaj, I.; Labaš, D.
- 30
30P
1
5.0 Upravljanje odnosima s javnošću (92751)
Skoko, B.; Jakopović, H.
- 30
30P
1
ECTS Izborni OJ 1
=> Izborni predmet OJ 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika u odnosima s javnošću (227168)
Vilović, G.; Labaš, D.
- 20
20P
1
4.0 Napredne komunikacijske vještine (92688)
Leinert-Novosel, S.
- 20
20P
1
4.0 Odnosi s javnošću i novi mediji (180980)
Bebić, D.
- 20
20P
1
4.0 Političko komuniciranje: izborne kampanje (180978)
Lalić, D.
- 20
20P
1
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u odnose s javnošću - razlika (260893)
- 30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Korporativno komuniciranje (180977)
Tanta, I.
- 30
30P
2
5.0 Odnosi s javnošću u politici (92692)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 30
30P
2
5.0 Teorija odnosa s javnošću (92742)
Tomić, Z.; Jakopović, H.
- 30
30P
2
14.0 Završni poslijediplomski rad (180979)
- 30
30A
2
ECTS Izborni OJ 2
=> Izborni predmet OJ 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Integrirano marketinško komuniciranje (92638)
Pandža Bajs, I.; Keller, G.
- 20
20P
2
4.0 Izborno ponašanje (227169)
Blanuša, N.
- 20
20P
2
4.0 Lobiranje (92665)
Vidačak, I.
- 20
20A
2
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
2
5.0 Tehnike odnosa s javnošću - razlika (260894)
- 30
30P
2
4.0 Upravljanje brandovima (92747)
Skoko, B.
- 20
20P
2
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
20P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživačke metode u odnosima s javnošću (92640)
Bagić, D.
- 30
30P
1
5.0 Odnosi s medijima-strateško i krizno komuniciranje (92693)
Kanižaj, I.; Labaš, D.
- 30
30P
1
5.0 Upravljanje odnosima s javnošću (92751)
Skoko, B.; Jakopović, H.
- 30
30P
1
ECTS Izborni OJ 1
=> Izborni predmet OJ 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika u odnosima s javnošću (227168)
Vilović, G.; Labaš, D.
- 20
20P
1
4.0 Napredne komunikacijske vještine (92688)
Leinert-Novosel, S.
- 20
20P
1
4.0 Odnosi s javnošću i novi mediji (180980)
Bebić, D.
- 20
20P
1
4.0 Političko komuniciranje: izborne kampanje (180978)
Lalić, D.
- 20
20P
1
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u odnose s javnošću - razlika (260893)
- 30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Korporativno komuniciranje (180977)
Tanta, I.
- 30
30P
2
5.0 Odnosi s javnošću u politici (92692)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 30
30P
2
5.0 Teorija odnosa s javnošću (92742)
Tomić, Z.; Jakopović, H.
- 30
30P
2
14.0 Završni poslijediplomski rad (180979)
- 30
30A
2
ECTS Izborni OJ 2
=> Izborni predmet OJ 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Integrirano marketinško komuniciranje (92638)
Pandža Bajs, I.; Keller, G.
- 20
20P
2
4.0 Izborno ponašanje (227169)
Blanuša, N.
- 20
20P
2
4.0 Lobiranje (92665)
Vidačak, I.
- 20
20A
2
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
2
5.0 Tehnike odnosa s javnošću - razlika (260894)
- 30
30P
2
4.0 Upravljanje brandovima (92747)
Skoko, B.
- 20
20P
2
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
20P
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj