Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Poslijediplomski specijalistički studiji

Sveučilišni (poslijediplomski) specijalistički studiji nose 60 ECTS-a i izvode se kao jednogodišnji studiji u trajanju od dva semestra. Završetkom studija polaznik/ca stječe titulu specijalist, odnosno specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa. Sveučilišni (poslijediplomski) specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Fakultet političkih znanosti trenutno organizira i izvodi četiri sveučilišna (poslijediplomska) specijalistička studija:

                                                              

                                                              

Vijeće specijalističkih studija

Vijeće specijalističkih studija čine voditelji specijalističkih studija i prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, koji je ujedno i voditelj Vijeća.

Voditelj Vijeća specijalističkih studija

 

   

Doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Kontakt: 

 
 
 
 
Voditelji studija i članovi Vijeća specijalističkih studija

 

 

 Poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću

 Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović

 

 

 

 

 

 

 

 Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: Upravljanje projektima i korištenje fondova   i programa Europske unije

 Izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski

 

 

 

   

 

 

 Poslijediplomski specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske

 Izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević

 

 

 

 

 

 

   

Poslijediplomski specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija

Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

 

 

 

Prijave teme završnog rada

Studenti moraju ispuniti S1 obrazac - Prijava teme završnog rada, predati ga mentoru i potpisanog dostaviti u studentsku referadu.

Postupak završetka specijalističkog studija

Prije odlaska na obranu specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 2. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku promocije:
  • Iznos: 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opis plaćanja: troškovi diplome - skraćenica završenog studija
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb

Nakon obrane specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti: 

 1. Jedan primjerak uvezenog rada unutar kojeg se nalazi:
  • Zapisnik s obrane
  • Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Završnu verziju rada, u PDF/A formatu, koja je istovjetna tiskanoj verziji rada kojeg branite, morate učitati na dan obrane na poveznici.*
  Ako ne možete pristupiti aplikaciji na poveznici, pošaljite na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr
  1.    Završnu verziju rada u PDF/A formatu
  2.    Word dokument sa sažecima i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku;
  3.    Ispunjenu, vlastoručno potpisanu i skeniranu Izjavu o pohrani i objavi ocjenskih radova.

*Upute za učitavanje rada:

Nakon što ispunite obrazac i učitate svoj rad, SPREMITE PROMJENE i nakon toga odaberite PREDAJ ADMINISTRATORU NA PREGLED.
Nakon što se predaja vašeg rada pregleda, dobit ćete povratnu informaciju na mail (provjerite neželjenu poštu!) da je predaja potvrđena ili da administrator vraća vašu Izjavu na doradu.
Ako je u pitanju dorada, kada otvorite svoju Izjavu u napomeni će vam pisati što je potrebno izmijeniti. Nakon napravljene izmjene ponovno pošaljite rad administratoru.

Ako imate poteškoća s predajom digitalne verzije završnog rada, javite se na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.