Jezik | Language: HRV ENG

Voditelj Studija
Izv.prof.dr.sc. Kristijan Kotarski

e-mail: kristijan.kotarski@fpzg.hr

 

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za europske studije (www.ces-fpzg.org)

 

Trajanje studija

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

 

Uvjeti upisa na studij

Sukladno čl. 17. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2010.) na Studij se mogu upisati sljedeći pristupnici:

-       diplomirani politolozi / magistri politologije, diplomirani novinari / magistri novinarstva,

-       pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji,

-       pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom do fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu izvan Europske unije, a diploma im je priznata u Republici Hrvatskoj; isti su dužni o svome trošku pribaviti i nakon prijave, ukoliko to nisu učinili ranije, dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na poslijediplomski specijalistički studij,

-       pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij iz drugih područja dužni su priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika i položiti razlikovni ispit iz kolegija „Politička teorija europske integracije“ i „Politički sustav Europske unije“ na Fakultetu političkih znanosti.

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Polaznici koji završe studij stječu relevantna znanja iz područja europskih javnih politika, europskih fondova i programa EU namijenjenih korisnicima iz država-članica, te upravljanja projektima Europske unije.

Očekuje se da polaznici koji završe studij dobiju specifičan tip znanja i vještina kojima mogu uspješno participirati u različitim fazama i formatima europskih fondova i programa. Jednako tako, očekuje se da tijekom studija polaznici steknu specifična znanja u onim područjima koja izaberu kao svoje ključno područje interesa, te da se u navedenom području / područjima dodatno usavrše.

Ključne kompetencije su stoga uravnotežene između stjecanja znanja i vještina, te su duboko obilježene inovativnošću, poticanjem motivacije, produktivnošću i kreativnošću.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Nakon ispunjavanja svih uvjeta koji su propisani Programom Studija, polaznik ili polaznica stječe akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije.

 

Posebnosti studija

Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU prvi je program poslijediplomskog obrazovanja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu posvećen značajnom procesu provedbe politika u političkom sustavu Europske unije, s posebnim naglaskom na stjecanju vještina u području upravljanja europskim projektima. Studijski program sadržava uvodne kolegije iz područja europskih studija – političke znanosti, prava i ekonomije, kao i čitav niz izbornih predmeta fokusiranih na specifična područja. Studij je započeo s prvom generacijom polaznika u ak. god. 2013./2014. i na njemu predaje više od 30 redovitih i gostujućih predavača: profesora i docenata Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenih istraživača sa znanstvenih instituta, konzultanata i poduzetnika.


Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj