Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

SDS Politologija, smjer: Nacionalna sigurnost

Jednogodišnji diplomski studij (2 semestra) Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost nosi 60 ECTS-a, a njegovim završetkom stječe se titula sveučilišni magistar, odnosno sveučilišna magistra politologije s naznakom smjera Nacionalna sigurnost. Smjer omogućava specijalizaciju u području nacionalne sigurnosti. Studenti/ce će tijekom studija naučiti analizirati međunarodne odnose i sustave nacionalne sigurnosti te će biti sposobni/e primjeniti stečeno znanje u analizama sigurnosnih i obrambenih sustava, procesa i pradigmi. Idealan je odabir za studente/ice koji žele sudjeovati u izradi, provođenju i evaluaciji sigurnosnih i obrambenih politika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost mogu upisati studenti/ce koji/e su završili/e sveučilišni prijediplomski studij politologije i koji/e su ostvarili/e najmanje 240 ECTS-a te studenti/ce koji/e su završili/e sveučilišni prijediplomski studij Vojno vođenje i upravljanje, uz obvezu polaganja 16 ECTS bodova, odnosno razlikovnih ispita iz dva predmeta politološke jezgre i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a. Studij je moguće upisati kao redovni i kao izvanredni. Školarina za izvanredne studente/ice iznosi 1.000,00 eura.

Postupak završetka diplomskog studija

Studenti/ce su dužni/e u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente nakon što im mentor/ica potvrdi obranu rada:

 1. Jedan spiralno uvezeni diplomski rad unutar kojega se nalazi Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 3. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava:
  • Iznos: 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opis plaćanja: troškovi diplome SDSN/SDSP (ovisno o završenom studiju)
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb
 5. Završnu verziju rada, u PDF/A formatu, koja je istovjetna tiskanoj verziji rada kojeg branite, morate na dan obrane učitati na poveznici.

Upute:

Nakon što ispunite obrazac i učitate svoj rad, SPREMITE PROMJENE i nakon toga odaberite PREDAJ ADMINISTRATORU NA PREGLED.
Nakon što se predaja vašeg rada pregleda, dobit ćete povratnu informaciju na mail (provjerite neželjenu poštu!) da je predaja potvrđena ili da administrator vraća vašu Izjavu na doradu.
Ako je u pitanju dorada, kada otvorite svoju Izjavu u napomeni će vam pisati što je potrebno izmijeniti. Nakon napravljene izmjene ponovno pošaljite rad administratoru.
Molimo za strpljenje jer je aplikacija nova pa su moguće poteškoće. 
Ako imate poteškoća s predajom digitalne verzije završnog rada, javite se na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.


Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodološki praktikum (187584)
60
15P+15S+30A
1
ECTS Izborni predmeti DPNS 1. semestar
=> Izborni predmeti DPNS 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza vanjskih politika (92608)
Jović, D.
60
30P+30S
1
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Lučev, J.
60
30P+30S
1
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
60
30P+30S
1
7.0 Građansko društvo u moderni (228336)
Vujeva, D.
60
30P+30S
1
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
60
30P+30S
1
7.0 Javne politike EU (103556)
Petak, Z.
60
30P+30S
1
7.0 Komparativna politička korupcija (169472)
Radin, D.
60
30P+30S
1
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
1, 2
7.0 Moderne teorije demokracije (92686)
Kursar, T.
60
30P+30S
1
7.0 Obzori politike u moderni: Machiavelli (131738)
Ribarević, L.
60
30P+30S
1
7.0 Političko ponašanje (92712)
Bovan, K.
60
30P+30S
1
7.0 Povijest fašizma (92722)
Cipek, T.
60
30P+30S
1
7.0 Regionalne komparativne studije: Bliski istok i Izrael (103542)
Havel, B.
60
30P+30S
1
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
60
30P+30S
1
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar
=> Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Demokratski nadzor sigurnosnog sektora (116176)
Cvrtila, V.
60
30P+30S
1
7.0 Kritika političkog filma u Hrvatskoj i svijetu (255368)
Picula, B.
- 60
30P+30S
1
7.0 Migracije i sigurnost (160378)
Tatalović, S.
60
30P+30S
1
7.0 Osnove sigurnosno-obavještajnih studija (185239)
Barić, R.
60
30P+30S
1
ECTS Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar
=> Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
1
8.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (252730)
Kursar, T.; Matan, A.
- 60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0 Diplomski rad (187972)
- 350
350A
2
ECTS Izborni predmeti DPNS 2. semestar
=> Izborni predmeti DPNS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
60
30P+30S
2
7.0 Europeizacija javnih politika (92627)
Munta, M.
60
30P+30S
2
7.0 Europsko političko mišljenje (92630)
Kurelić, Z.
60
30P+30S
2
7.0 Interpretacijska analiza javnih politika (103541)
Petković, K.
60
30P+30S
2
7.0 Kulturalna trauma i politike pamćenja (228338)
Blanuša, N.
- 60
30P+30S
2
7.0 Kulturni menadžment (92662)
60
30P+30S
2
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
1, 2
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
60
30P+30S
2
7.0 Regionalne komparativne studije: Bosna i Hercegovina - država i politika (103537)
Raos, V.
60
30P+30S
2
ECTS Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar
=> Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europska sigurnost i hladni rat (1945.-1991.) (92628)
Picula, B.
60
30P+30S
2
7.0 Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima (92652)
Tatalović, S.
60
30P+30S
2
ECTS Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar
=> Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
2
8.0 Uvod u političku znanost: pristupi (252812)
Kursar, T.; Matan, A.
- 60
30P+30S
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodološki praktikum (187584)
60
15P+15S+30A
1
ECTS Izborni predmeti DPNS 1. semestar
=> Izborni predmeti DPNS 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza vanjskih politika (92608)
Jović, D.
60
30P+30S
1
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Lučev, J.
60
30P+30S
1
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
60
30P+30S
1
7.0 Građansko društvo u moderni (228336)
Vujeva, D.
60
30P+30S
1
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
60
30P+30S
1
7.0 Javne politike EU (103556)
Petak, Z.
60
30P+30S
1
7.0 Komparativna politička korupcija (169472)
Radin, D.
60
30P+30S
1
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
1, 2
7.0 Moderne teorije demokracije (92686)
Kursar, T.
60
30P+30S
1
7.0 Obzori politike u moderni: Machiavelli (131738)
Ribarević, L.
60
30P+30S
1
7.0 Političko ponašanje (92712)
Bovan, K.
60
30P+30S
1
7.0 Povijest fašizma (92722)
Cipek, T.
60
30P+30S
1
7.0 Regionalne komparativne studije: Bliski istok i Izrael (103542)
Havel, B.
60
30P+30S
1
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
60
30P+30S
1
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar
=> Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Demokratski nadzor sigurnosnog sektora (116176)
Cvrtila, V.
60
30P+30S
1
7.0 Kritika političkog filma u Hrvatskoj i svijetu (255368)
Picula, B.
- 60
30P+30S
1
7.0 Migracije i sigurnost (160378)
Tatalović, S.
60
30P+30S
1
7.0 Osnove sigurnosno-obavještajnih studija (185239)
Barić, R.
60
30P+30S
1
ECTS Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar
=> Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
1
8.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (252730)
Kursar, T.; Matan, A.
- 60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0 Diplomski rad (187972)
- 350
350A
2
ECTS Izborni predmeti DPNS 2. semestar
=> Izborni predmeti DPNS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
60
30P+30S
2
7.0 Europeizacija javnih politika (92627)
Munta, M.
60
30P+30S
2
7.0 Europsko političko mišljenje (92630)
Kurelić, Z.
60
30P+30S
2
7.0 Interpretacijska analiza javnih politika (103541)
Petković, K.
60
30P+30S
2
7.0 Kulturalna trauma i politike pamćenja (228338)
Blanuša, N.
- 60
30P+30S
2
7.0 Kulturni menadžment (92662)
60
30P+30S
2
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
1, 2
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
60
30P+30S
2
7.0 Regionalne komparativne studije: Bosna i Hercegovina - država i politika (103537)
Raos, V.
60
30P+30S
2
ECTS Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar
=> Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europska sigurnost i hladni rat (1945.-1991.) (92628)
Picula, B.
60
30P+30S
2
7.0 Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima (92652)
Tatalović, S.
60
30P+30S
2
ECTS Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar
=> Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
2
8.0 Uvod u političku znanost: pristupi (252812)
Kursar, T.; Matan, A.
- 60
30P+30S
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj