Jezik | Language: HRV ENG
OBAVIJEST STUDENTIMA O UPISU U I. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA NA FPZG-U U AK. GOD. 2021./2022.

INFORMACIJE ZA UPIS U PREDDIPLOMSKI STUDIJ MOŽETE PRONAĆI NA POVEZNICI!

 

DIPLOMSKI STUDIJ NOVINARSTVO

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo upisivati:

 • 27. rujna 2021. godine od 9:00 do 19:30 sati
 • 28. rujna 2021. godine od 9:00 do 18:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati: 

 • 29. rujna 2021. godine od 9:00 do 18:00 sati  
 • 30. rujna 2021. godine od 9:00 do 15:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA; SMJER: NACIONALNA SIGURNOST

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost upisivati: 

 • 30. rujna 2021. godine od 15:30 do 19:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

MASTER OF EUROPEAN STUDIES

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Master of European Studies upisivati:

 • 1. listopada  2021. godine od 14:00 do 15:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Točan redoslijed upisa (na temelju rednog broja na rang listi za upis) objavljen je na poveznici i oglasnoj ploči Fakulteta.
Pridržavanje redoslijeda upisa je obavezno jer studentu daje prednost pri odabiru izbornih kolegija.

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENOM TERMINU GUBE PRAVO UPISA!

 

UPISNI PAKET

Upisni komplet tiskanica uz predočenje dokaza o uplati u iznosu od 300,00 kn studenti preuzimaju na porti Fakulteta, prizemlje desno.
Naknada troškova upisnog paketa u iznosu od 300,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB kandidata,  šifra namjene: STDY, opis plaćanja: upisni paket.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o prebivalištu (policijska uprava ili e – građanin) samo za kandidate koji imaju prebivalište izvan Zagreba)
 2. Upisni paket koji sadrži:
  • Popunjeni matični list s nalijepljenom fotografijom formata 4x6 cm
  • Popunjen obrazac za skeniranje SmartX-ice s nalijepljenom fotografijom  formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u matičnom listu (potpis na obrascu potpisati u studentskoj referadi određenim markerom)
  • Potpisani ugovor o studiranju (3 primjerka)
  • Popunjeni obrazac „Popis kolegija“ s odabranim izbornim i temeljnim kolegijima
  • Potpisan formular „Privola“
 3. Potvrdu o uplati troškova upisnog paketa
 4. Uplatnica na 7.200,00 ili 3.600,00 kn ukoliko student plaća školarinu u dvije rate (za studente koji su jednu godinu studirali u redovitom statusu na teret MZO-a). Troškovi školarine u iznosu od 7.200,00 kn ili 3.600,00 uplaćuju se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 05 – obavezno upisati OIB  kandidata,  šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina za 1. godinu diplomskog studija.
 5. Uplatnica na 15.000,00 ili 7.500,00 kn ukoliko student MES-a plaća školarinu u dvije rate uplaćuju se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 13 – obavezno upisati OIB  kandidata,  šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina za 1. godinu MES.

Studenti se upisuju osobno, a samo zbog opravdanog razloga upis može umjesto studenta obaviti druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.
Obavijesti o preuzimanju SmartX-ica, početku nastave i druge obavijesti biti će objavljene na web stranici Fakulteta. 
Studenti pri upisu mogu u Studentskoj referadi ovjeriti prethodno popunjene potvrde koje su im potrebne za dokazivanje studentskog statusa npr. za zdravstveno osiguranje, obiteljske mirovine, dopunsko zdravstveno osiguranje i dr.

 

NAPOMENA

Studenti koji u akademskoj godini 2021./2022. upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologije; smjer: Nacionalna sigurnost u izvanrednom statusu trebaju predočiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.500,00 kuna.
Naknada troškova školarine u iznosu od 5.500,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 07– OIB kandidata (obavezno upisati), šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina.

Studenti koji u akademskoj godini 2021./2022. upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti, a već studiraju ili su studirali diplomski sveučilišni studij na nekom drugom visokom učilištu, trebaju prilikom upisa na Fakultet političkih znanosti donijeti potvrdu o studiranju s visokog učilišta na kojem su studirali ili ispisnicu. Na potvrdi/ispisnici treba biti naznačeno u kojem statusu je student studirao ili studira (redovito na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, redovito uz plaćanje ili izvanredno), te koliko je godina studirao na navedenom učilištu.
Ukoliko je student već imao upisanu najmanje jednu godinu na teret MZO-a prilikom upisa plaća maksimalnu participaciju troškova studija u iznosu od 7.200,00 kn ili u dva jednaka obroka od 3.600,00 kuna (prvi odmah kod upisa a drugi dio najkasnije  do 17. siječnja 2022. godine).
U slučaju paralelnog studiranja (iznimno uspješni studenti = minimalno vrijeme studiranja, maksimalan broj ECTS-a i prosjek iznad 4,5), prilaže se zamolba za paralelno studiranje, potvrda o izvrsnosti/iznimnoj uspješnosti i prijepis ocjena s matičnog fakulteta.

Popise za izbor kolegija možete pronaći ovdje:


Obavijesti
Objavljeno: 24. 9. 2021. u 10:08
Toni Kliškić

Objavljene su preliminarne rang liste za upis u 1. godinu diplomskog studija Novinarstva, diplomskog studija Politologije, diplomskog studija Politologije; smjer: Nacionalna sigurnost i diplomskog studija Master of European Studies na Fakultetu političkih znanosti u akademskoj godini 2021./2022. Rang listama možete pristupiti na poveznicama:

DIPLOMSKI STUDIJ NOVINARSTVO

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA; SMJER: NACIONALNA SIGURNOST - REDOVNI

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA; SMJER: NACIONALNA SIGURNOST - IZVANREDNI

DIPLOMSKI STUDIJ MASTER OF EUROPEAN STUDIES

Objavljeno: 15. 6. 2021. u 14:05
Uređeno: 1. 10. 2021. u 12:01
Toni Kliškić

Dragi studenti,

na poveznici je dostupna odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija u ak. god. 2021./2022., a u nastavku pročitajte detaljne upute za upis u više godine studija.

Popise za izbor kolegija možete pronaći ovdje:

Objavljeno: 15. 6. 2021. u 12:15
Uređeno: 14. 9. 2021. u 12:08
Toni Kliškić

Obrasci prijave dostupni su na poveznicama:

Popunjeni obrasci sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu predaju se 22. i 23. rujna 2021. osobno (u Tajništvu Fakulteta od 8,00 do 15,00 sati) ili preporučenom pošiljkom (na adresu: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, uz napomenu: natječaj za upis na diplomski studij / navesti koji).
 

VAŽNI DATUMI
24. rujna – objava preliminarnih rang-lista za upis na diplomski studij Novinarstva, Politologije,  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i MES-a 
24. rujna – žalbeni postupak, prigovori na rang-liste za diplomski studij Novinarstva, Politologije,  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i MES-a
27. rujna (9:00)  – objava konačnih rang-lista za upis na diplomski studij Novinarstva, Politologije,  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i MES-a 
27., 28., 29.. i 30. rujna – upisi i odabir izbornih predmeta, prema redoslijedu na rang-listi
1. listopada – upisi na Master of European Studies

Objavljeno: 1. 6. 2021. u 09:26
Toni Kliškić

Odluci o cijeni upisnog paketa za upis studenata u I. godinu preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti u akad. god. 2021./2022. možete pristupiti na poveznici.

Odluku o visni naknada na FPZG-u u ak. god. 2021./2022. možete pronaći na poveznici.

Objavljeno: 1. 7. 2020. u 15:45
Toni Kliškić

Odluci o iznosu participacije u troškovima studija (školarini) za studente/ice na preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici

Odluci o cijeni upisnog paketa za upis u I. godini preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici.

Odluci o visni naknada na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici

Repozitorij