Jezik | Language: HRV ENG
Studijski programi

Na Fakultetu političkih znanosti studijski programi su organizirani na preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj specijalističkoj i doktorskoj razini. Na preddiplomskoj i diplomskoj razini studiji su organizirani u dva područja: politologija i novinarstvo, pri čemu studij novinarstva također obuhvaća i komunikološke sadržaje. Na preddiplomskoj razini na Fakultetu su organizirani preddiplomski studij politologije u trajanju od 8 semestara s nastavnim opterećenjem od 240 ECTS bodova  te preddiplomski studij novinarstva u trajanju od 6 semestara s nastavnim opterećenjem od 180 ECTS bodova. Fakultet političkih znanosti je nositelj preddiplomskog studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje koji se izvodi na Hrvatskom vojnom učilištu. 

Na diplomskoj razini nastava se izvodi na diplomskom studiju politologije u trajanju od 2 semestra s nastavnim opterećenjem od 60 ECTS bodova, na diplomskom studiju novinarstva u trajanju od 4 semestra s nastavnim opterećenjem od 120 ECTS bodova, i diplomskom studiju Master of European Studies na engleskom jeziku s nastavnim opterećenjem od 60 ECTS bodova. 

Preddiplomski i diplomski studiji politologije i novinarstva, svaki u svom području, strukturirani su na način da preddiplomski studij predstavlja temeljnu razinu, a diplomski studij naprednu razinu stjecanja kompetencija. Unutar ove strukture preddiplomski studij zamišljen je kao temeljni studij na politologiji s programom koji obuhvaća temeljno obrazovanje iz glavnih grana politologije, dok je diplomska razina zamišljena kao studij na kojem se stječe specijalizacija u jednom ili dva područja politologije. Kod studija novinarstva preddiplomski studij je zamišljen kao razina gdje se stječu osnovna znanja iz novinarstva, medija i komunikologije, dok se na diplomskoj razini stječu napredna znanja iz ovih područja.

 
Na razini specijalističkih studija izvode se studiji sa nastavnim opterećenime od 60 ECTS bodova na 11 specijalisitičkih studija. 

Na razini doktorskih studija nastava se izvodi na integriranom doktorskom studiju Politologija s ukupnim nastavnim opterećenjem od 180 ECTS bodova, dok se na doktorskom studiju Komparativna politika trenutno odvija isključivo mentorski rad i obuhvatni ispiti.

 

 

 


Pravilnik o studiranju
Repozitorij je prazan