Jezik | Language: HRV ENG
Dopunsko osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna ostvaruju svi redoviti studenti. Za ostvarenje prava na istu  nužno je otići u nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje  s ovjerenom potvrdom o statusu iz Studenske referade za tekuću akademsku godinu, osobnom iskaznicom te iskaznicom osnovnog zdravstvenog osiguranja. 

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

  1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,
  2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
  3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),
  4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,
  5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59%proračunske osnovice, a što u ovom momentu iznosi 1.516,32 kn (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice tj. 1.939.39 kn.

Navedene osobe pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ostvaruju na osnovi rješenja nadležnih tijela (Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Centra za socijalnu skrb i sl.), potvrdom zdravstvene ustanove o darovanom dijelu ljudskog tijela u svrhu liječenja, potvrdom Hrvatskog crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi, potvrdom nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju odnosno studiranju, dokazom da ispunjavaju uvjet prihodovnog cenzusa, a u skladu s Pravilnikom o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

Sve dodatne informacije i upite o HZZO dopunskom zdravstvenom osiguranju  možete dobiti :

        telefonski, na besplatan broj 0800 7989