Jezik | Language: HRV ENG
Studentski zbor

Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti predstavničko je tijelo njegovih studenata. Uloga Zbora je zastupanje studenata u tijelima uprave, na Fakultetu i na Sveučilištu, SRCEu i kod nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Studentski je zbor krovna organizacija studenata, nestranačka je i apolitična. Predstavnici studenata biraju se u Zbor izborima koji se ponavljaju svake 2 godine.

Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta.

Kroz Studentski zbor studenti između ostalog vode brigu i o:

ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, športa, međunarodne suradnje i drugih programa važnih za studente, ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata, imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija te drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata Republike Hrvatske, davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata, poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini.

Na izborima provedenim u proljeće 2021. godine i konstitutivnom sjednicom održanom krajem rujna iste godine, oformio se novi saziv Studentskog zbora s mandatom od dvije godine.

Studentski zbor u akademskoj godini 2021./2022. sastoji se od sljedećih članica i članova:

 • Marko Bičić - predsjednik Zbora
 • Viktorija Perkušić - potpredsjednica Zbora
 • Lucija Žeger - Tajnica Zbora
 • Matea Divić - Studentska pravobraniteljica
 • Hana Mežnarić
 • Noemi Rumora
 • Nikol Kostanjevečki
 • Karla Žeželić
 • Iva Mikulandra
 • Tonka Sušec
 • Dino Stošić
 • Benjamin Mihoci
 • Viktor Meczner
 • Tanja Dujić Bregović
 • Bruno De Zan
 • Lara Grubišić
 • Rea Andrijašević
 • Valentina Stanković
 • Mislav Majcan
 • Luka Pocrnja
 • Nikica Stijepić
 • Jelena Sertić
 • Katarina Bižanović
 • Tonči Gabelić

Za novog predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu izabran je  Nikica Stjepić, a za njegovu zamjenicu Jelena Sertić.

Zbor se može kontaktirati preko e-mail adrese studentski.zbor@fpzg.hr, porukom na Facebook stranici i preko Instagrama.

Radi praktičnih razloga, pozivamo Vas da pratite Facebook i Instagram stranicu Zbora na kojoj će se nalaziti i sve obavijesti.

Sjednice i rad Zbora su javni i mogu im prisustvovati studentice i studenti, zaposlenici Fakulteta te građanke i građani Republike Hrvatske bez prava glasa.