Jezik | Language: HRV ENG
Publius
 • Udruga PUBLIUS je organizacija namijenjena studentima politologije i novinarstva na Fakultetu političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu. Udruga „PUBLIUS“ je politički nezavisna i neprofitna organizacija, pokrenuta isključivo inicijativom studenata i njihovim entuzijazmom. Udruga želi omogućiti svojim članovima potrebno znanje, informacije i vještine sa polja političke znanosti te stvoriti jedno konstruktivno ozračje.           

              Ideja o udruzi nastala je među studentima i samim time jedan od najvažnijih ciljeva udruge jepromoviranje aktivnog studiranja, u onom smislu u kojem ga zagovara Bolonjski proces. Studenti politologije i novinarstva imaju posebnu ulogu među populacijom studenata, ali, kao budući politolozi i novinari, također i u društvu, u promoviranju kritičke svijesti, ideala civilnog društva i demokracije. Udruga će svojim članovima omogućiti stjecanje iskustva u preuzimanju aktivne uloge u našem društvu. Također, udruga će omogućiti studentima izravno praktično iskustvo u radu jedne organizacije, koje će im poslužiti nakon završetka fakulteta ukoliko budu sudjelovali u radu nevladinih organizacija.

              Jedan od temeljnih ciljeva udruge je stvaranje institucionalne platforme za ostvarivanje i provedbu različitih projekata. Članovima udruge biti će omogućeno sudjelovanje i natjecanje u različitim projektima, kako u našoj zemlji, tako i u inozemstvu. Dobivanje i realizacija projekata, puno je lakša ukoliko postoji jedna organizacija, koja će kao pravna osoba, stati iza studenata.

  Poseban naglasak biti će na međunarodnoj suradnji sa kolegama iz inozemstva. Takvi primjeri suradnje dosad su bili na simboličkoj razini, pa je cilj udruge intenzivirati suradnju sa kolegama vani. Tako je u procesu registracija udruge pri međunarodnom udruženju studenata političke znanosti IAPSS. Cilj je omogućiti članovima udruge sudjelovanje u strukturama te organizacije, kao i objavljivanje studentskih radova u stručnom časopisu „Politikon“, kojeg na engleskom jeziku izdaje spomenuta organizacija. Neophodno je poboljšati dostupnost i distribuciju časopisa „Politikon“, jer se u njemu ne nalaze samo radovi stranih kolega, nego i oglasi za različite dodiplomske i diplomske stipendije u inozemstvu sa područja političke znanosti, za koje vjerujemo da su studenti FPZG-a iznimno zainteresirani.

  Međunarodna suradnja ostvarivati će se i kroz sudjelovanje na međunarodnim seminarima, jer na taj način dolazi do dragocjene izmjene iskustava i stvaranja poznanstava, što je nephodno u izgradnji studenta kao budućeg politologa i/ili novinara. Daljnje ostvarivanje suradnje biti će kroz organizaciju stručnih putovanja, seminara, radionica te javnih tribina. Za početak pokušati ćemo poboljšati suradnju sa našim kolegama iz zemalja regije, kako bi se upoznali s njihovim iskustvima, problemima i idejama.

  Udruga će nastojati povezati studente različitih generacija našeg fakulteta, kao i upoznati se sa iskustvima bivših studenata FPZG-a, jer takva suradnja dosada nije gotovo postojala.

   

 • AKTIVNOSTI
  • okupljanje i povezivanje studenata političkih znanosti radi razmjene iskustava i infomacija;
  • organiziranje tribina, radionica, okruglih stolova i seminara;
  • informiranje javnosti o zbivanjima na području političkih znanosti;
  • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge;
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu;
  • organiziranje studentskih zabava i putovanja