Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentska stručna praksa

Studentska stručna praksa provodi se za redovne studente preddiplomskih i diplomskih studija novinarstva i politologije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Ciljevi prakse su stjecanje novih spoznaja, vještina i kompetencija studenata, nadopuna teorijskih znanja studenata s praktičnim vještinama, priprema diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci, razvijanje osjećaja profesionalne odgovornosti i radne etike te kvalitetnije uključivanje studenata u daljnji profesionalni rad.

Praksa se može provoditi samo u javnim i privatnim pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu s kojima Fakultet ima potpisan Ugovor o suradnji u provođenju studentske stručne prakse.

Studentima će se uspješno završen program stručne prakse vrednovati u okviru studijskog programa (1) kao stručna praksa ili esej u vrijednosti 2,5 ECTS-a, ukoliko su aktivnosti iskazane kroz studentske radne sate (od 62,5 do 75 SRS-a); (2) kao oslobođenje od dijela ili cjeline seminarske nastave i/ili terenskog rada, iskazano kroz studentske radne sate, koje će vrednovati voditelj prakse i nositelj kolegija u okviru kojega se praksa provodi, ako je tako predviđeno silabijem kolegija te ako su ispunjeni drugi uvjeti definirani silabijem (3) kao višak bodova ostvaren na studijskom programu (upisuju se u dodatak diplomi). Uspješno završen program stručne prakse će se evidentirati i u Dopunskoj ispravi o studiju kao prilogu diplomi o završenome preddiplomskom/diplomskom studiju.


Obavijesti

Repozitorij