Jezik | Language: HRV ENG
Postupak plaćanja i uplatnice

Studenti preddiplomskih, diplomskih, poslijediplomskih i polaznici programa cjeloživotnog obrazovanja školarine i ostale pristojbe uplaćuju isključivo putem uplatnica, odnosno bezgotovinskim plaćanjem na žiro račun Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu IBAN: HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, uz obvezno upisivanje OIB-a kandidata za upis ili matičnog broja studenta, sukladno Odluci dekana o visini naknada i Odluci dekana o iznosu participacije u troškovima studija. (dostupne na intranetu).

 

U poziv na broj student mora upisati broj iz šifrarnika, ispred OIB-a ili matičnog broja studenta. 

 

Šifrarnik za uplate:

Navedene šifre upisuju se u pozivu na broj ispred matičnog broja studenta ili OIB-a:

 

Razne naknade tijekom školovanja

17

Diplome i svjedodžbe

26

Prijepis ocjena, ovjere svjedodžbi i diploma, naknadni upis ocjene, izdavanje ovjerenih silabusa

32

Potvrde, zamolbe dekanu/prodekanu

33

ECTS koordinacija

34

Upisni paket, upis u više godine studija, troškovi izrade Smart x-ice, indeksi, ispis s fakulteta

35

Zakasnine za knjige

 

Školarina za preddiplomski studij

01

02

03

04

I. godina

II. godina

III. godina

IV. godina

 

Školarina za diplomski studij

05

06

I. godina

II. godina

 

Školarina za izvanredni studij

07

Sve godine


Školarina za poslijediplomski studij

 

09

10

11

13

15

19

28

21

31

Regionalne komparativne studije srednje i JI Europe

Lokalna demokracija i razvoj

Sigurnosna politika RH

MES i AMES

Međunarodni odnosi

Menadžment sigurnost

Odnosi s javnošću

Vanjska politika i diplomacija

Prilagodbe EU

 

Školarina za doktorski studiji

12

14

16

30

Komparativna politika

Hrvatski politički sustav i upravljanje

Hrvatska i Europa

Politologija

 

Kupnja znanstvenih časopisa

23

27

Politička misao

Medijske studije

 

Kupnja stručnih časopisa

22

29

Političke analize

Europske studije

 

Kupnja knjiga

25

22

Izdanje Biblioteka „Politička misao“

Izdanje Biblioteka „Političke analize“