Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Postupak plaćanja i šifrarnik za uplate

Studenti/ce preddiplomskih, diplomskih, poslijediplomskih i polaznici/e programa cjeloživotnog obrazovanja školarine i ostale pristojbe uplaćuju isključivo putem uplatnica ili internet bankarstvom, odnosno bezgotovinskim plaćanjem na žiro račun Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu IBAN: HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, uz obvezno upisivanje OIB-a kandidata za upis ili matičnog broja studenta, sukladno Odluci dekana o visini naknada i Odluci dekana o iznosu participacije u troškovima studija.

U pozivu na broj student mora upisati broj iz šifrarnika ispred OIB-a ili matičnog broja studenta.

Šifrarnik za uplate:

Navedene šifre upisuju se u pozivu na broj ispred OIB-a ili matičnog broja studenta!

Razne naknade tijekom školovanja

17 Diplome i svjedodžbe
26 Prijepis ocjena, ovjere svjedodžbi i diploma, naknadni upis ocjene, izdavanje ovjerenih silabusa
32 Potvrde, zamolbe dekanu/prodekanu
33 ECTS koordinacija
34 Upisni paket, upis u više godine studija, troškovi izrade studentske iskaznice (X-ice), ispis s fakulteta
35 Zakasnine za knjige

 

Školarina za preddiplomski studij

01 I. godina
02 II. godina
03 III. godina
04 IV. godina

 

Školarina za diplomski studij

05 I. godina
06 II. godina
13 Master of European Studies

 

Školarina za izvanredni studij

07 Sve godine

 

Školarina za poslijediplomski studij

11 Sigurnosna politika Republike Hrvatske
21 Vanjska politika i diplomacija
28 Odnosi s javnošću
31 Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU

 

Školarina za doktorski studij

30 Politologija

 

Kupnja znanstvenih časopisa

23 Politička misao
27 Medijske studije

 

Kupnja knjiga

22 Izdanje Biblioteke "Politička misao"
25 Izdanje Biblioteke "Političke analize"