Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti o obranama - Politologija

30.01.2024
Termini obrana diplomskih radova na diplomskom studiju Politologija u veljači 2024.
Student Petar Šunjić predao je diplomski rad pod naslovom Energetska sigurnost kao prioritet nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske u 21. stoljeću. Članovi povjerenstva za obranu diplomskog rada su: izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević (mentor), prof. dr. sc. Siniša Tatalović (prvi član) i izv. prof. dr. sc. Robert Mikac (treći član). Obrana će se održati 15. veljače u 9:30 sati u dvorani E.  

Obavijesti o obranama - Novinarstvo

31.01.2024
Termini obrana diplomskih radova na diplomskom studiju Novinarstvo u veljači 2024.
13. veljače 2024. održat će se na Fakultetu političkih znanosti obrane sljedećih radova:     11.00 Tina Lukež : Djeca utjecajnici - analiza najpopularnijih profila maloljetnika na društvenim mrežama / Child Influencers - An Analysis of the Most Popular Minors' Social Media Profiles; povjerenstvo za obranu: prof. dr. sc. Igor Kanižaj (mentor), prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović, izv. prof. dr. sc. Boris Beck   11.30 Goran Balde : Krizna komunikacija u rodnoj perspektivi: Slučaj hrvatske pjevačice Severine Vučković / Crisis Communication from a Gender Perspective: The Case of the Croatian Singer Severina Vučković; povjerenstvo za obranu: prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (mentorica), prof. dr. sc. Igor Kanižaj, izv. prof. dr. sc. Boris Beck   12.00 Ante Milković : Strateško komuniciranje Vlade Republike Hrvatske na društvenim mrežama u kriznim situacijama / Strategic Communication of the Government of the Republic of Croatia on Social Networks in Crisis Situations; prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (mentorica), prof. dr. sc. Igor Kanižaj, izv. prof. dr. sc. Boris Beck  

Obavijesti o obranama - Master of European Studies