Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti o obranama - Politologija

02.06.2022
Raspored obrana na diplomskom studiju Politologija u lipnju
U nastavku se nalazi raspored obrana na diplomskom studiju Politologija u lipnju: Tomislav Horvat , Filmska umjetnost suprostavljenih supersila u Hladnom ratu, 15. lipnja u 16:00 sati, povjerenstvo: doc.dr.sc. Boško Picula, prof.dr.sc. Dejan Jovići  prof.dr.sc. Lidija Kos-Stanišić. Tea Mihanović , Uzroci euroskepticizma u zemljama zapadnog Balkana, 17.lipnja u 11:00 sati, povjerenstvo: izv.prof.dr.sc. Igor Vidačak, prof.dr.sc. Berto Šalaj i doc.dr.sc. Marjeta Šinko. Tonka Nakić , Nacionalističke terorističke organizacije na Bliskom istoku - komparativna analiza PLO-a i PKK-a, 15. lipnja u 17:00 sati, povjerenstvo: doc.dr.sc. Borna Zgurić, prof.dr.sc. Lidija Kos-Stanišić i izv.prof.dr.sc. Boris Havel. Pavao Škoko Gavranović , Zabranjene referendumske teme u Hrvatskoj – usporedba sa srodnim demokracijama, 17. lipnja u 12:00 sati, povjerenstvo: izv.prof.dr.sc. Višeslav Raos, prof.dr.sc. Berto Šalaj i doc.dr.sc. Daniela Širinić.  

Obavijesti o obranama - Novinarstvo

Obavijesti o obranama - Master of European Studies

15.03.2022
Povjerenstvo i termini za obranu diplomskih radova za MES u veljači 2022.
Committee and deadlines for the defense of Master Theses for MES in February 2022 1.    Kristina Khos: The Effectiveness of the EU Common Foreign and Security Policy in the Case of the EU Facilitated Belgrade-Pristina Dialogue, mentor: Vidačak, povjerenstvo: Kurelić i Špehar, 16. 2. u 10 sati 2.    Klara Đurkin: The Impact of the EU Cartel Regulation on the Internal Market, mentorica: Carević, povjerenstvo: Goldner Lang i Boromisa, 16. 2. u 12 sati.