Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski i završni radovi

Završni rad

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti prijediplomski studij završava s izradom završnog rada ili polaganjem završnog ispita. Studenti/ce prijediplomskih studija novinarstva i politologije dužni su izraditi i obraniti završni rad kako bi uspješno završili/e prijediplomski studij. Obrane završnih radova održavaju se tijekom ispitnih rokova, a prijavljuju se putem aplikacije na Intranetu. Prije nego što student/ica može pristupiti obrani mora imati izvršene sve prethodne obaveze (položeni svi ispiti, upisane sve ocjene u ISVU sustav, predana potrebna dokumentacija za završetak studija) na prijediplomskom studiju. Tek nakon odobrenja Studentske referade, koje će biti vidljivo u aplikaciji, moguće je održati obranu završnog rada.

Termin obrane završnog rada dogovara se s mentorom. Nakon potvrde mentora, a najmanje 3 radna dana prije datuma obrane potrebno je završni predati predatu putem aplikacije za predaju ocjenskih radova te popuniti tamo dostupnu izjavu o autorstvu rada te suglasnosti o trajnoj pohrani i objavljivanju završnog rada u repozitoriju Fakulteta i Sveučilišta te javnoj internetskoj bazi NSK, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakonom o autorskim pravima. 

Temu završnog rada možete prijaviti na poveznici.

Obranu završnog rada možete prijaviti na poveznici.

Završni rad možete predati na poveznici.

Postupak završetka prijediplomskog studija

Studenti/ce su dužni/e, najmanje 2 radna dana prije datuma obrane, u Studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente nakon što im mentor/ica potvrdi obranu rada:

 1. Studentsku iskaznicu (X-ica) - u slučaju izgubljene studentske iskaznice u referadi se popunjava obrazac o gubitku
 2. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 3. Popunjene formulare, koji se preuzimaju u Studentskoj referadi:
  • Anketni upitnik za studentice i studente koji su završili prijediplomski studij
  • Anketa Središnjeg prijavnog ureda
 4. Potvrdu o plaćenom trošku promocije:
  • Iznos: 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opis plaćanja: troškovi promocije SPSN/SPSP (ovisno o završenom studiju)
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb

Upute:

Nakon što ispunite obrazac i učitate svoj rad, SPREMITE PROMJENE i nakon toga odaberite PREDAJ ADMINISTRATORU NA PREGLED.
Nakon što se predaja vašeg rada pregleda, dobit ćete povratnu informaciju na mail (provjerite neželjenu poštu!) da je predaja potvrđena ili da administrator vraća vašu Izjavu na doradu.
Ako je u pitanju dorada, kada otvorite svoju Izjavu u napomeni će vam pisati što je potrebno izmijeniti. Nakon napravljene izmjene ponovno pošaljite rad administratoru.
Molimo za strpljenje jer je aplikacija nova pa su moguće poteškoće. 
Ako imate poteškoća s predajom digitalne verzije završnog rada, javite se na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.

Diplomski rad

Studenti/ce završavaju diplomski studij polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, izradom diplomskog rada i javnim polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskom programom. Diplomski rad jest samostalan rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora/ice na temelju prethodnog istraživanja teorijske ili empirijske naravi obrađuje određenu temu. Svrha diplomskog rada jest da student/ica njime dokaže sposobnost znanstvene obrade relevantne teme. Pritom treba pokazati samostalnost i strukovno snalaženje u rješavanju istraživačkih problema, na način koji ne mora nužno sadržavati znanstvenu izvornost. Također, student/ica mora pokazati sposobnost prezentacije svog rada pred publikom, odgovaranja na postavljena pitanja koja se tiču rada i sudjelovanja u raspravi koja se na temelju tih pitanja može razviti. Diplomski rad treba biti napisan u formi znanstvenog članka, a žanrovi rada ostvarivi na završetku diplomske razine školovanja jesu ponajprije pregledni rad ili izvještaj o istraživanju.

Temu diplomskog rada možete prijaviti na poveznici.

Obranu diplomskog rada možete prijaviti na poveznici.

Diplomski rad možete predati na poveznici.

Postupak završetka diplomskog studija

Studenti/ce su dužni/e u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente nakon što im mentor/ica potvrdi obranu rada:

 1. Jedan spiralno uvezeni diplomski rad unutar kojega se nalazi Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Studentsku iskaznicu (X-ica) - u slučaju izgubljene studentske iskaznice u referadi se popunjava obrazac o gubitku
 3. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku promocije:
  • Iznos: 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opis plaćanja: troškovi promocije SDSN/SDSP/SDSNS/MES (ovisno o završenom studiju)
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb
 5. Završnu verziju rada, u PDF/A formatu, koja je istovjetna tiskanoj verziji rada kojeg branite, morate na dan obrane učitati na poveznici.

Upute:

Nakon što ispunite obrazac i učitate svoj rad, SPREMITE PROMJENE i nakon toga odaberite PREDAJ ADMINISTRATORU NA PREGLED.
Nakon što se predaja vašeg rada pregleda, dobit ćete povratnu informaciju na mail (provjerite neželjenu poštu!) da je predaja potvrđena ili da administrator vraća vašu Izjavu na doradu.
Ako je u pitanju dorada, kada otvorite svoju Izjavu u napomeni će vam pisati što je potrebno izmijeniti. Nakon napravljene izmjene ponovno pošaljite rad administratoru.
Molimo za strpljenje jer je aplikacija nova pa su moguće poteškoće. 
Ako imate poteškoća s predajom digitalne verzije završnog rada, javite se na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.

 


Odluke o rokovima obrane diplomskih radova