Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 11. 9. 2019. u 08:27
Ana Kuharić

Petak, 27. rujna 2019.

 

Ana Štorga: Dominacija stranaka vlasti u postsovjetskim parlamentima: binarna studija Jedinstvene Rusije i Nur Otana (Dominance of Parties of Power in Post-Soviet Parliaments: A Binary Study of United Russia and Nur Otan)

Povjerenstvo:

1. Doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar,

2. Izv. prof. dr. sc. Davor Boban, mentor,

3. Izv. prof. dr. sc. Goran Čular

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 9 h, dvorana seminar I.

 

Dorotea Mikulaš: Obilježja predsjedničkog vodstva Azerbajdžana i Turkmenistana (Features of Presidential Leadership in Azerbaijan and Turkmenistan)

Povjerenstvo:

1. Doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar,

2. Izv. prof. dr. sc. Davor Boban, mentor,

3. Doc. dr. sc. Boris Havel

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 10 h, dvorana seminar I.

 

Giorgi Gogoladze: Reforme sustava gospodarenja otpadom na lokalnoj razini: slučaj Grada Zagreba (Municipal Waste Management Reforms: The Case of the City of Zagreb)

Povjerenstvo:

1. Izv. prof. dr. sc. Ana Petek

2. Dr.sc. Anka Kekez Koštro, mentor,

3. Izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 11 h, dvorana seminar I.

 

Tesa Klopotan: Američki predsjednici kao vanjskopolitički akteri: George W. Bush i Barack Obama (US Presidents as Foreign Policy Actors: George W. Bush and Barack Obama)

Povjerenstvo:

1. Dr. sc. Petar Popović,

2. Prof. dr. sc. Dejan Jović, mentor,

3. Doc. dr. sc. Boško Picula

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 12 h, dvorana seminar I.

 

Goran Vidmar: Analiza uzroka uspjeha Pokreta 5 zvijezda (Analysis of Causes of Success of the Five Stars Movement)

Povjerenstvo:

1. Prof. dr. sc. Berto Šalaj

2. Doc. dr sc. Višeslav Raos, mentor

3. Izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 13 h, dvorana seminar I.

 

Marta Mihelić: Femicid u Latinskoj Americi (Femicide in Latin America)

Povjerenstvo:

1. Doc. dr. sc. Robert Barić,

2. Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, mentorica,

3. Doc. dr. sc. Boško Picula

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 14 h, dvorana seminar I.

 

Mirna Opolcer: Odnos SAD-a i Kine u vrijeme globalne ekonomske krize (2008.-2017.)   The Relationship between the USA and China during the Global Economic Crisis (2008-2017)

Povjerenstvo:

1. Prof. dr. sc. Luka Brkić,

2. Prof. dr. sc. Dejan Jović, mentor,

3. Doc. dr. sc. Robert Barić

Obrana će se održati 27. rujna 2019. u 15 h, dvorana seminar I.

Popis obavijesti