Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 5. 6. 2019. u 12:27
Uređeno: 11. 7. 2019. u 08:58
Ana Kuharić

Student/ica

Datum obrane

Tema

Mentor/ica

       
Marina Horvat 11.06.2019. u 16,00 Geopolitički utjecaj antropocena na budućnost čovječanstva dr. sc. Marta Zorko
Alenka Ostojić 13.06.2019. u 12,00 Utjecaj izbornih manipulacija i prijevara na demokratsku tranziciju u Brazilu i Meksiku nakon 1988. godine dr. sc. Višeslav Raos
Dorotea Strelec 08.07.2019. u 09,00 Sigurnost kao čimbenik u percepciji Hrvatske kao turističke zemlje dr. sc. Siniša Tatalović
Martina Matijević 08.07.2019. u 10,00 Geopolitika vodnih migracija dr. sc. Marta Zorko
Karlo Roginek 08.07.2019. u 10,00 Domovinski rat u Hrvatskoj 1991.-1995. i strategije sukobljenih strana dr. sc. Siniša Tatalović
Majda Jašarević 08.07.2019. u 11,00 Ilegalne migracije i uloga granične policije Republike Hrvatske dr. sc. Robert Mikac
Martina Osmeričić 08.07.2019. u 12,00 Reintegracija hrvatskih branitelja u civilni život - primjena socijalnih prava u praksi dr. sc. Ana Pažanin
Tomislav Milošić 08.07.2019. u 13,00 Success Indicators for the Presidency  of the Council of the European Union dr. sc. Igor Vidačak
Matej Suman 08.07.2019. u 14,00 Karakteristike vanjske politike Europske unije i građanski rat u Siriji dr. sc. Boško Picula
Ivana Barac 09.07.2019. u 11,00

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kurikularna reforma kao mjera političke ekonomije

dr. sc. Luka Brkić
Mislav Indir 11.07.2019. u 09,00 Proces europskih integracija u kontekstu završetka Hladnoga rata dr. sc. Boško Picula
Filip Bogdanović 11.07.2019. u 17,00 Otočke javne politike dr. sc. Višeslav Raos
Ariana Šćuric 12.07.2019. u 10,30 Politike azila u Hrvatskoj dr. sc. Vedrana Baričević
Popis obavijesti