Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 24. 8. 2018. u 13:30
Uređeno: 24. 9. 2018. u 13:35
Ana Kuharić

 

 

Student/ica

Datum obrane

Tema

Mentor/ica

       
Iva Sutlović 03.09.2018. u 14,00 Medijska reprezentacija argentinske ekonomske krize (1998. - 2002.) dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Marina Fabriš

03.09.2018. u 16,00

Privatne vojne i sigurnosne kompanije i nacionalno zakonodavstvo: unajmljena pomoć ili budućnost ratovanja? dr. sc. Robert Mikac
Kristina Aerlić 03.09.2018. u 16,30 Schengen kao jamstvo sigurnosti europskih građana? dr. sc. Robert Mikac
Mateja Gredelj 03.09.2018. u 17,00 Terorizam kao organizacijski fenomen - studija slučaja: Hezbollah i LTTE dr. sc. Robert Mikac
Maja Šajnović 10.09.2018. u 10,00 Sigurnosni aspekti demografskog razvoja Republike Hrvatske dr. sc. Siniša Tatalović
Marija Bujanec 10.09.2018. u 12,00 Demokratski konfederalizam: lokalna autonomija kurdskog stanovništva dr. sc. Ana Matan
Juraj Požgaj 10.09.2018. u 13,30 Stranka modernog centra (SMC) kao odstupajući slučaj među novim strankama u Europskoj uniji nakon 2008. godine dr. sc. Višeslav Raos
Katarina Drlje 18.09.2018. u 11,00 Razvoj političko-ekonomskih odnosa Kine i Latinske Amerike dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Valentino Petrović 11.09.2018. u 11,00 Energetska politika Rusije: uloga nafte i plina u jačanju režima dr. sc. Davor Boban
Andrea Jurišić 11.09.2018. u 12,00 Kontrola prostora na primjeru svemira: astrogeopolitika - borbe za premoć dr. sc. Marta Zorko
Valentina-Dominika Kranželić 11.09.2018. u 12,30 Geopolitička analiza Sjeverne Koreje dr. sc. Marta Zorko
Amon Remenar 11.09.2018. u 13,00 Geopolitičke konstante i posebnosti odnosa RH i BiH dr. sc. Marta Zorko
Luka Žučko 11.09.2018. u 13,30 Geopolitika video igrica: usporedna analiza geopolitičkih diskursa japanske i anglosaksonske produkcije dr. sc. Marta Zorko
Mateja Matković 13.09.2018. u 11,00 Sustav vlasti u Čečeniji nakon Drugog čečenskog rata dr. sc. Davor Boban
Helena Kolenić 13.09.2018. u 11,30 Uloga predsjednika države u tranzicijskim procesima južnokavkaskih zemalja dr. sc. Davor Boban
Ivan Grgurinović 14.09.2018. u 10,00 Prosvjedi hrvatskih veterana: komparativna analiza taktika i zahtjeva dr. sc. Danijela Dolenec
Violeta Prutki 14.09.2018. u 10,00 Civilno-vojni odnosi u Turskoj u razdoblju Hladnog rata dr. sc. Siniša Tatalović
Antonia Ćurdo 14.09.2018. u 14,00 Politika proširenja Europske unije: slučaj Bosne i Hercegovine dr. sc. Hrvoje Špehar
Lucija Blažek 18.09.2018. u 11,00 Kulturna diplomacija kao instrument vanjske politike Republike Hrvatske dr. sc. Đana Luša
Diana Radobuljac 17.09.2018. u 09,00 Suvremeni sigurnosni izazovi i djelovanje sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske dr. sc. Siniša Tatalović
Dijana Tepurić 17.09.2018. u 11,00 Promjene programa i izborne strategije Komunističke partije Ruske Federacije 1993.-2018. dr. sc. Davor Boban
Dario Sršen 17.09.2018. u 12,00 Popularna geopolitika Hollywooda: studija slučaja serijala X-men dr. sc. Marte Zorko
Leon Runje 17.09.2018. u 13,00 Fiskalni konzervativizam i politika opozicijskih stranaka u kontekstu financijske krize dr. sc. Zdravko Petak
Maja Roško 17.09.2018. u 13,00 Stavovi britanske premijerke Therese May o Brexitu dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Ivan Grubišić 17.09.2018. u 13,30 Korupcija u Brazilu za vladavine Radničke stranke dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Ivana Jurlina 18.09.2018. u 09,00 Implementacija zajedničke poljoprivredne politike u Hrvatskoj dr. sc. Ana Petek
Nikolina Kanić 18.09.2018. u 10,00 Odnosi Brazila i Europske unije dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Ivona Ćurić 18.09.2018. u 10,30 Kolonijalni modeli i razvoj na Karibima - usporedba Jamajke, Haitija i Kube dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Adriana Karas 18.09.2018. u 11,00 Institucionalni mehanizmi koordinacije i uspješnost iskorištavanja EU fondova: usporedba Hrvatske i Poljske dr. sc. Zdravko Petak
Nikica Kolar 18.09.2018. u 11,00 Plenumska demokracija: lažna prijetnja predstavničkoj demokraciji dr. sc. Tonči Kursar
Mirta Hižman - Perošić 18.09.2018. u 11,00 Politika SAD-a prema ilegalnim migrantima iz Latinske Amerike dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Valentina Flanjak 18.09.2018. u 13,00 Mirovni proces između FARC-a i kolumbijske vlade dr. sc. Ružica Jakešević
Ana Mila Pavlović 18.09.2018. u 14,00 Politika nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske u programima vlada od 2000. do 2017. dr. sc. Ružica Jakešević
Dora Šimunović 18.09.2018. u 14,00 Status alternativnih škola u Republici Hrvatskoj dr. sc. Zdravko Petak
Nikolina Sačer 18.09.2018. u 14,00 Teorijski aspekti zapisa o totalitarizmu Victora Klemperera dr. sc. Luka Ribarević
Monika Hrdalo 18.09.2018. u 13,30 Sigurnosna politika Francuske i borba protiv terorizma 2001.-2018. dr. sc. Ružica Jakešević
Mia Burić 18.09.2018. u 14,00 Republika Hrvatska kao ishodište migranata i demografski aspekti nacionalne sigurnosti dr. sc. Ružica Jakešević
Mihaela Boltižar 18.09.2018. u 14,00 Uloga EU u upravljanju javnim uslugama: slučaj Grada Bjelovara

dr. sc. Andrija Henjak/

komentorica: dr.sc. Anka Kekez Koštro

Katarina Mateša 18.09.2018. u 14,30 Promjene u zajedničkoj politici migracije i azila Europske unije uslijed migracijske krize 2015./2016. godine dr. sc. Ružica Jakešević
Ivana Riđanec 18.09.2018. u 16,00 Uloga OESS-a u državama Zapadnog Balkana dr. sc. Ružica Jakešević
Antonio Tičak 18.09.2018. u 16,00 Barijere zapošljavanju izbjeglica i tražitelja azila u Hrvatskoj dr. sc. Vedrana Baričević
Igor Hlebec 18.09.2018. u 18,45 Uloga i utjecaj Europskog suda na razvoj političkog sustava Europske unije dr. sc. Hrvoje Špehar
Eva Juraški 19.09.2018. u 10,00 Trgovina drogom kao prijetnja sigurnosti u Peruu, Kolumbiji i Meksiku dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Ivica Galić 19.09.2018. u 10,30 Komparativna analiza političkog i ekonomskog utjecaja hrvatske dijaspore u Latinskoj Americi i Australiji dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Fabijan Popović 19.09.2018. u 13,00 Politički cinizam u pop-kulturi: uloga tv-serija i memeova dr. sc. Nebojša Blanuša
Mirta Matijević 19.09.2018. u 13,30 Katolički fundamentalizam kao radikalna ideologija u suvremenoj Hrvatskoj: izvori, akteri, središnje ideje dr. sc. Nebojša Blanuša
Ivana Bosiljevac 20.09.2018. u 09,00 Izazovi većinske demokracije u Španjolskoj: usporedba Baskije i Katalonije dr. sc. Danijela Dolenec
Dominik Grivac 20.09.2018. u 09,00 Nedostaci razmjernih izbornih sustava -  problem propalih glasova dr. sc. Dario Nikić Čakar
David Ročić 20.09.2018. u 09,30 Terorizam i svjetska sportska natjecanja: Teroristički napad na Ljetnim olimpijskim igrama u Münchenu 1972. dr. sc. Boško Picula
Martina Andričić 20.09.2018. u 10,00 Švicarska u međunarodnim organizacijama nakon završetka Hladnog rata: Švicarsko članstvo u EFTA-i i UN-u dr. sc. Boško Picula
Paulo Potočnjak 20.09.2018. u 10,30 Poslijehladnoratovske krize i OUN: slučajevi Ruande i Srebrenice dr. sc. Boško Picula
Ana Miculinić 20.09.2018. u 11,00 Mirovne misije OUN-a nakon završetka Hladnog rata u Kambodži i bivšoj Jugoslaviji dr. sc. Boško Picula
Josipa Dika 20.09.2018. u 12,00 Javne percepcije migranata u Hrvatskoj i njihova integracija dr. sc. Vedrana Baričević
Gloria Lončar 20.09.2018. u 15,00 Društvene mreže, tipovi socijalnog kapitala i političko sudjelovanje dr.sc. Berto Šalaj
Bruno Rukavina 21.09.2018. u 10,00 Odnosi Ruske Federacije i Organizacije sjevernoatlantskog ugovora za vrijeme drugog predsjedničkog mandata Vladimira Putina dr. sc. Đana Luša
Ines Mihić 21.09.2018. u 10,00 Prikaz Države Izrael u Večernjem listu 1964.-2017. dr. sc. Boris Havel
Valentina Starčević 21.09.2018. u 10,00 Obrazovanje za inovacije: Politike i perspektive dr. sc. Danijela Dolenec
Margareta Jarmek 21.09.2018. u 10,30 Politika povlaštenih mirovina i održivost mirovinskog sustava Republike Hrvatske dr. sc. Zdravko Petak
Domagoj Canjuga 21.09.2018. u 14,00 Utjecaj migrantskih kriza na redefiniranje europske političke sekularnosti dr. sc. Hrvoje Špehar
Tara Gudović 24.09.2018. u 10,00 Teorija političkog subjekta u djelima Michaela Foucaulta dr.sc. Krešimir Petković
Filip Milić 24.09.2018. u 10,00 Kršćanski politički filosemitizam dr. sc. Boris Havel
Marin Ćurić 24.09.2018. u 10,00 Koordinacija između središnje i lokalnih vlasti i kapacitet apsorpcijskih sredstava kohezijske politike u Hrvatskoj dr. sc. Zdravko Petak
Melita Smolić 24.09.2018. u 10,00 Suočavanje s prošlošću građanskog rata i Francove diktature u Španjolskoj dr. sc. Stevo Đurašković
Matea Filipović 24.09.2018. u 10,00 Analiza kapaciteta hrvatske javne uprave za povlačenje fondova EU na primjeru Europskog socijalnog fonda dr. sc. Igor Vidačak
Jakov Kolak 24.09.2018. u 11,00 Problem revolucionarne tradicije u današnjoj postrevolucionarnoj melankoliji dr. sc. Tonči Kursar
Ivan Suknaić 24.09.2018. u 11,45 Mikro-geopolitika i održivi razvoj Like: studija slučaja Grada Gospića dr. sc. Marta Zorko
Josip Miličević 24.09.2018. u 12,00 Integracija i obrazovanje izbjeglica u Hrvatskoj: pristup djece izbjeglica osnovnoškolskom sustavu dr. sc. Vedrana Baričević
Josipa Pervan

24.09.2018. u 13,00

 

lamistički radikalizam u Bosni i Hercegovini - mit ili stvarna ugroza sigurnosti dr. sc. Vlatko Cvrtila
Borna Čanić 24.09.2018. u 13,00 Sigurnost nasuprot slobodi: odnos sigurnosti i slobode građana u modernim liberalnim demokracijama dr. sc. Vlatko Cvrtila
Slađana Lovrić 24.09.2018. u 13,00 Usporedba strategije nacionalne sigurnosti iz 2002. i 2017. godine dr. sc. Vlatko Cvrtila
Anamarija Marušić 24.09.2018. u 13,00 Politička teologija božanskog nasilja dr. sc. Krešimir Petković
Matea Brčić 24.09.2018. u 13,15 Djelovanje obavještajno-sigurnosnih službi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije dr. sc. Vlatko Cvrtila
Anastazija Kladić 24.09.2018. u 13,30 Protuterorističke mjere - izravna povreda ljudskih prava ili jamac nacionalne sigurnosti dr. sc. Vlatko Cvrtila
Ivan Fratrić 24.09.2018. u 15,30 Interpretacija prijateljskih i neprijateljskih država u geopolitičkim diskursima holivudske produkcije za vrijeme Hladnog rata dr. sc. Marta Zorko
Ines Mišić 24.09.2018. u 16,30 Bilateralni odnosi Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1991. - 2017. dr. sc. Marta Zorko
Hrvoje Galić 24.09.2018. u 17,00 Kaznena politika Japana dr. sc. Krešimir Petković
Mateja Horvat 25.09.2018. u 10,00 United Left: How a Protest Movement Became a Political Party dr. sc. Danijela Dolenec
Dino Knežević 25.09.2018. u 18,00 Analiza Živog zida kao populističke stranke dr. sc. Višeslav Raos
Martina Župić 26.09.2018. u 12,00 Značenje Narančaste revolucije za demokratizaciju Ukrajine dr. sc. Davor Boban
Dorotea Lavrenčak 27.09.2018. u 10,00 Kina kao član Svjetske trgovinske organizacije: branitelj globalnog trgovinskog poretka ili švercer dr. sc. Kristijan Kotarski
Juraj Krševan Dovranić 27.09.2018. u 10,00 Politički i ideološki zaokret Hrvatske seljačke stranke u 1930-im godinama dr. sc. Stevo Đurašković
Mateja Piškorić 27.09.2018. u 11,00 SWIFT i politika međunarodnih financijskih plaćanja dr. sc. Kristijan Kotarski
David Čović 27.09.2018. u 12,00 Bilateralni odnosi Republike Hrvatske i Crne Gore dr. sc. Petar Popović
Anamarija Zebić 27.09.2018. u 15,00 Europska unija i Latinska Amerika: borba protiv droge i trgovine drogom dr. sc. Lidija Kos- Stanišić
Pavla Mandić 27.09.2018. u 17,30 Analiza uspjeha neovisnih aktera na lokalnim izborima kao prediktora uspjeha Mosta dr. sc. Višeslav Raos
Goran Sačić 28.09.2018. u 10,00 Kohezijska politika EU - slučaj Međimurske i Varaždinske županije dr. sc. Zdravko Petak

 

 

Popis obavijesti