Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 18. 7. 2017. u 21:50
Uređeno: 26. 9. 2017. u 12:46
Ana Kuharić

Student/ica

Datum obrane

Tema

Mentor/ica

Antun Poredski 06.09.2017. u 13,00 Geopolitika nuklearne energije i odnosi moći u suvremenom svijetu dr. sc. Marta Zorko
Ivan Zeljko 07.09.2017. u 13,00 Geopolitičko uvjetovanje i uzorci regionalnog ostvarivanja moći na primjeru Neootomanizma dr. sc. Marta Zorko
Marijana Dangubić 08.09.2017. u 10,00 Odnosi Rusije i Srbije nakon raspada Sovjetskog Saveza i SFR Jugoslavije dr. sc. Davor Boban
Matej Kešina 08.09.2017. u 11,00 Vanjska politika Republike Hrvatske kao instrument ostvarivanja nacionalnih dr. sc. Dejan Jović
Nevena Balažević 08.09.2017. u 12,00 Internacionaliziranje pitanja autonomije: slučaj Vojvodine i Kosova dr. sc. Dejan Jović
Andrea Trgovčević 11.09.2017. u 18,00 Militarizacija svemira i interesne sfere dr. sc. Marta Zorko
Leona Borak 11.09.2017. u 11,00 Utjecaj politike privatizacije na gospodarstvo Republike Hrvatske dr. sc. Luka Brkić
Marijan Crnjak 11.09.2017. u 11,00 Budućnost europske sigurnosne arhitekture: između Sjevernoatlantskog saveza i Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Matej Sever 11.09.2017. u 11,00 Komparativna analiza utjecaja metoda najvećeg broja na izborni ishod: simulacijska studija slučaja Hrvatske dr. sc. Višeslav Raos
Florijan Bašić 11.09.2017. u 18,30 Intergovermentalizacija političkog sustava Europske unije nakon Lisabonskog ugovora dr. sc. Hrvoje Špehar
Tea Jambrešić 11.09.2017. u 18,00 Razvoj političkog sustava Europske unije na primjeru kohezijske politike: od jedinstvenog Europskog akta do Lisabonske strategije dr. sc. Hrvoje Špehar
Jelena Miličević 12.09.2017. u 10,00 Koordinacija javnih politika i ostvarivanje ciljeva kohezijske politike u RH dr. sc. Zdravko Petak
Apolonija Rihtarić 12.09.2017. u 11,00 Francuska vanjska politika od Mitterranda do Hollandea: promjena ili kontinuitet? dr. sc. Đana Luša
Tirena Leinert Novosel 12.09.2017. u 11,00 Upravljanje javnom imovinom u Hrvatskoj: transparentnost poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu dr. sc. Zdravko Petak
Lara Grubišić 18.09.2017. u 12,00 Islam i kaznena politika dr. sc. Krešimir Petković
Ivan Ljubanski 18.09.2017. u 09,00 Teror u Trećem Reichu: Gestapo - struktura i djelovanje dr. sc. Tihomir Cipek
Marta Ana Cesar 18.09.2017. u 09,00 Politike identiteta - FPÖ dr. sc. Tihomir Cipek
Ljubica Novak 18.09.2017. u 09,45 Politička eponimizacija u Hrvatskoj dr. sc. Tihomir Cipek
Valentina Čavlović 18.09.2017. u 10,00 Razlozi izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Iva Kišić 18.09.2017. u 10,00 Sudjelovanje građana u proračunskom procesu: projekt participativnog budžetiranja u Gradu Pazinu dr. sc. Zdravko Petak
Filip Vučković 18.09.2017. u 10,00 Odnos Putinovog režima i oligarha: 2000. - 2016. dr. sc. Davor Boban
Maja Frank 18.09.2017. u 10,30 Propaganda u Hitlerovoj nacističkoj Njemačkoj i Staljinovom Sovjetskom Savezu dr. sc. Davor Boban
leksandar Jelovac 18.09.2017. u 11,00 Kriza liberalnog intervencionizma dr. sc. Dejan Jović
Sara Herek 19.09.2017. u 10,00 Analiza američko-sovjetskih odnosa u mandatima predsjednika Roosevelta i Trumana dr. sc. Đana Luša
Fabijan Palinić 19.09.2017. u 14,00 Kosovo i Sjeverni Cipar između prava i prinude dr. sc. Ante Barišić
Snježana Pilica 20.09.2017. u 11,00 Izazovi upravljanja granicom - studija slučaja Republike Hrvatske dr. sc. Marta Zorko
Matea Barišić 20.09.2017. u 11,00 Položaj Kurda i odnos međunarodne zajednice prema kurdskom pitanju dr. sc. Dejan Jović
Daniel Gardijan 20.09.2017. u 13,00 Modeli demokracije u hrvatskom nogometu - studija slučaja udruge "Naš Hajduk" 2011. - 2017. dr. sc. Dražen Lalić
Ivana Basarac 21.09.2017. u 10,30 Uloga žena u civilno-vojnim misijama NATO-a dr. sc. Ružica Jakešević
Ines Šegota 21.09.2017. u 10,45 Komparativna analiza migracijskih politika država nastalih raspadom bivše Jugoslavije dr. sc. Ružica Jakešević
Marina Šalov 21.09.2017. u 11,00 Ukrajinska kriza - uzroci, posljedice i politike rješavanja sukoba dr. sc. Ružica Jakešević
Karla Fatorić 21.09.2017. u 11,15 Politika Neutralnosti i članstvo u Europskoj uniji - studija slučaja Švedske i Finske dr. sc. Ružica Jakešević
Damjan Pažin 21.09.2017. u 11,30 Osnutak, djelovanje i uloga obavještajnih službi tijekom Domovinskog rata dr. sc. Ružica Jakešević
Ivan Ružić 22.09.2017. u 10,00 Građanski rat u Ruandi 1994. dr. sc. Ana Matan
Helena Beg 22.09.2017. u 10,00 Autoritarne tendencije predsjednika Viktora Janukovića dr. sc. Davor Boban
Silvija Roškarić 22.09.2017. u 11,00 Europeizacija imigracijske politike EU: institucionalna i politička ograničenja dr. sc. Zdravko Petak
Andrea Zeneral 22.09.2017. u 11,00 Odnos Europske unije prema trgovini ljudima u svrhu prostitucije dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Bruno Martić 22.09.2017. u 11,00 Transformacija neoliberalizma: pojmovna analiza dr. sc. Ana Matan
Helena Gregurić 22.09.2017. u 11,30 Stav studenske populacije Republike Hrvatske prema hrvatskom članstvu u NATO-u (2009. - 2016.) dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Veronika Pavletić 22.09.2017. u 12,00 Koncept kolektivne sigurnosti Ujedinjenih naroda; realna mogućnost ili nedostižni ideal? dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Anja Ljubić 22.09.2017. u 12,00 Uloga UNEP-a u zaštiti okoliša -  slučaj rata u Iraku 1990. - 1991. godine dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Ines Petrošanec 22.09.2017. u 12,00 Implementacija politike zaštite potrošača Europske unije u Republici Hrvatskoj dr. sc. Nataša Beširević
Barbara Vugrinec 22.09.2017. u 13,00 Prioriteti vanjsko političke strategije Vladimira Putina za vrijeme drugog predsjedničkog mandata dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Iva Pintar 22.09.2017. u 13,00 Uloga agencija za zaštitu okoliša u kreiranju politike zaštite okoliša unije dr. sc. Nataša Beširević
Dorja Šandrk 22.09.2017. u 13,00 Razlozi uspjeha druge generacije talibana naspram protupobunjeničkih operacija zapadnih snaga dr. sc. Robert Mikac
Maja Taradi 22.09.2017. u 13,30 Bilateralni odnosi Francuske i Njemačke za vrijeme Hladnog rata kao temelj suvremenih međunarodnih političkih odnosa: sigurnosni aspekt dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Valentina Mucak 22.09.2017. u 13,45 Strane intervencije kao intervenirajuća varijabla u objašnjavanju pojavnosti samoubilačkog terorizma dr. sc. Robert Mikac
Erica Mikac 22.09.2017. u 14,00 Misija OESS-a u Hrvatskoj od 1996. do 2007. godine dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Magdalena Zmaić 22.09.2017. u 14,00 Povreda prava na pošteno suđenje pri Europskom sudu za ljudska prava: studija slučaja Hrvatske dr. sc. Nataša Beširević
Patricija Keserić 22.09.2017. u 14,30 Utjecaj migracija na Europsko tržište rada: studija slučaja SR Njemačka i Kraljevina Švedska dr. sc. Robert Mikac
Helena Trupeljak 22.09.2017. u 15,00 Politika azila Europske unije na primjeru izbjegličke krize u Europi dr. sc. Nataša Beširević
Paola Markek 22.09.2017. u 16,00 Intergovermentalizam i utjecaj zemalja članica Europske unije u Europskom vijeću dr. sc. Nataša Beširević
Patricija Salihi 22.09.2017. u 17,00 Utjecaj zajedničke poljoprivredne politike Europske unije na poljoprivrednu politiku Republike Hrvatske dr. sc. Nataša Beširević
Mia Peretić 25.09.2017. u 10,00 Entartete Kunst: nacistički napad na modernu umjetnost dr. sc. Tihomir Cipek
Ivan Bernšic 25.09.2017. u 10,00 Rusko-srpska vojan suradnja i sigurnost na Zapadnom Balkanu dr. sc. Siniša Tatlović
Matija Sever 25.09.2017. u 11,00 Temeljni dohodak: značenja i koncepti dr. sc. Andrija Henjak
Zrinka Bačić 26.09.2017. u 08,30 Egipat i Tunis: uzorci neuspjeha i uspjeha Arapskog proljeća dr. sc. Mirjana Kasapović
Matea Jurač 26.09.2017. u 11,00 Horizontalna koordinacija u obrazovanju za zapošljavanja u Republici Hrvatskoj dr. sc. Tihomir Žiljak
Ana Fabijančić 26.09.2017. u 12,00 Europeizacija politika prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u odnosu na njihovu političku participaciju (2006.-2015.) dr. sc. Tihomir Žiljak
Valentina Stanković 27.09.2017. u 09,00 Ljudska prava ilegalnih meksičkih imigranata u Sjedinjenim Američkim Državama dr. sc. Enes Kulenović
Zvonimir Matković 27.09.2017. u 12,00 Negativni učinci razmjernog izbornog sustava u Republici Hrvatskoj dr. sc. Goran Čular
Petar Ljubić 27.09.2017. u 12,00 Benjaminovo razumijevanje modernosti dr. sc. Hrvoje Cvijanović
Ana Maretić 27.09.2017. u 13,30 Nacionalizam među mladima u suvremenoj Hrvatskoj dr. sc. Nebojša Blanuša
Ana Barišić 27.09.2017. u 14,30 Institucionalizacija razvojne politike Europske Unije od Ugovora iz Maastrichta do Ugovora iz Lisabona dr. sc. Hrvoje Špehar
Vedran Lekić 27.09.2017. u 15,00 Pojam neprijatelja u Schmittovom političkom mišljenju dr. sc. Hrvoje Cvijanović
Zvonimir Beljo 28.09.2017. u 09,00 Promjene u vanjskoj trgovinskoj politici Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju dr. sc. Luka Brkić
Sara Rudec 28.09.2017. u 09,00 Odnos političkog i socijalnog u političkoj teoriji Hannah Arendt dr. sc. Luka Ribarević
Suzana Salameh 28.09.2017. u 12,00 Prirodni zakoni u Hobbesovoj znanosti o politici dr. sc. Luka Ribarević
Iva Devčić 28.09.2017. u 13,30 Eklektičnost  Hamasove povelje dr. sc. Boris Havel
Marija Kranjec 29.09.2017. u 09,00 Vanjskopolitički odnosi Kube sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Jakas Domen 29.09.2017. u 09,30 Interamerički odnosi u novom sigurnosnom okruženju dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Loredana Lindić 29.09.2017. u 09,30 Geopolitički poredak suvremenog svijeta i pitanje teritorijalnosti dr. sc. Marta Zorko
Alen Zoković 29.09.2017. u 10,00 Analiza vanjskopolitičkih strategija predsjednika Harryja S. Trumana i Johna F. Kennedyja dr. sc. Đana Luša
Jelena Lončarić 29.09.2017. u 10,00 Geopolitika nafte: potencijalni izazovi na afričkom kontinentu dr. sc. Marta Zorko
David Vukmirović 29.09.2017. u 10,30 Geopolitika europskog energetskog sektora dr. sc. Marta Zorko
Paulo Sarić 29.09.2017. u 14,00 Razlozi neuspjeha dalmatinskog regionalizma dr. sc. Višeslav Raos
Barbara Štefanac 29.09.2017. u 15,00 Poimanje države u Machiavellijevu Vladaru dr. sc. Luka Ribarević
Popis obavijesti