Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 6. 2. 2017. u 11:36
Uređeno: 15. 2. 2017. u 19:00
Ana Kuharić

Student/ica

Datum obrane

Tema

Mentor/ica

Tea Vidović

14.02.2017. u 10,00

Privatizacija u Hrvatskoj i njezin utjecaj na ekonomsku politiku dr. sc. Luka Brkić
Kristina Ćelap​ 14.02.2017. u 11,15 Unutarstranačka demokracija i formuliranje stranačkih politika : Komparativna analiza oblika participacije običnih članova u Hrvatskoj dr. sc. Dario Nikić Čakar
Dino Brumec 16.02.2017. u 17,30 Važnost ekonomskih tema za političke stranke: Usporedba izbornih kampanja u Hrvatskoj 2007. i 2015. dr. sc. Goran Čular
Elizabet Gašparov 20.02.2017. u 10,45 Održivost kao društveni izazov: ideje rasta i razvoja u djelovanju nevladinih organizacija za zaštitu okoliša u Hrvatskoj dr. sc. Danijela Dolenec
Natalia Đurasek 21.02.2017. u 13,00 Uloga Ujedinjene Rusije u ruskoj  politici dr. sc. Davor Boban
Stipe Đuran 22.02.2017. u 16,00 Međunarodni okvir za sprječavanje financiranja terorizma - RH u međunarodnom kontekstu dr. sc. Ružica Jakešević
Ana Marasović 22.02.2017. u 16,30 Cyber terorizam i tradicionalne terorističke organizacije - studija slučaja Al- Qaeda dr. sc. Ružica Jakešević
Mirna Vlahović 23.02.2017. u 11,00 Financiranje javnih projekata putem grupnog financiranja dr. sc. Zdravko Petak

 

Popis obavijesti