Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 13. 7. 2016. u 15:36
Uređeno: 27. 9. 2016. u 12:24
Ana Kuharić

Student/ica

Datum obrane

Tema

Mentor/ica

Toma Kukoč 30.09.2016. u 18,00 Učinci i potencijali participativnog donošenja proračuna: slučaj Pazin dr. sc. Ana Matan
Daniela Fuček 30.09.2016. u 12,00 Politički utjecaj i pitanje nadzora nad sigurnosno-obavještajnim sustavom Republike Hrvatske dr. sc. Ružica Jakešević

Ivan Barić

30.09.2016. u 12,00

Geopolitika mora: cruise industrija i načelo ne-teritorijalnosti

dr. sc. Marta Zorko

Antonija Orešković 30.09.2016. u 11,30 Geopolitika straha i moći: studija slučaja Francuska dr. sc. Marta Zorko
Sven Fabijančić 30.09.2016. u 11,00 Razvitak partizanskog pokreta na velikogoričkom području od 1941. do 1945. godine dr. sc. Branko Dubravica
Renata Kozina 30.09.2016. u 11,00 Geografske i geopolitičke implikacije terorističkih napada u Europi dr. sc. Marta Zorko
Nea Gverović 30.09.2016. u 11,00 Vojni ustroj Dubrovačke Republike dr. sc. Branko Dubravica
Anita Šupe 30.09.2016. u 11,00 Šibensko drniška bojišnica 1991./92. godine dr. sc. Branko Dubravica
Tomislav Bartol 30.09.2016. u 11,00 Teritorijani opseg srpske pobune i agresije na području Dalmacije 1991. godine dr. sc. Branko Dubravica
Mario Jurić 30.09.2016. u 11,00 Transformacija JNA iz narodne u agresorsku vojsku dr. sc. Branko Dubravica
Kristijan Kovačić 30.09.2016. u 11,00 Internacionalizacija Sirijskog građanskog rata dr. sc. Dejan Jović
Kasandra Fučijaš 30.09.2016. u 10,00 Mladi u politici: stavovi, vrijednosti i participacija dr. sc. Andrija Henjak
Kristian Belobrajdić 30.09.2016. u 10,00 Uloga energetske politike u odnosima Europske unije i Ruske Federacije dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Stella Husnjak 29.09.2016. u 16,00 Feminizacija latinskoameričke politike dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Andrea Žic 29.09.2016. u 12,00 Pesimizam u teoriji realizma međunarodnih odnosa dr. sc. Petar Popović
Borna Zrinščak 29.09.2016. u 11,00 Plaće u javnoj upravi na temelju učinka: instrumenti i ishodi dr. sc. Zdravko Petak
Nika Alujević 28.09.2016. u 16,30 Odnos Europske unije prema zemljama Bliskog istoka kroz euro-mediteransko partnerstvo dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Josipa Žižić 28.09.2016. u 14,00 Ekološka sigurnost kao dio koncepta nacionalne sigurnosti: Republika Hrvatska i susjedne zemlje dr. sc. Ružica Jakešević
Marina Čosić 28.09.2016. u 13,00 Artikulacija ideoloških rascjepa u govorima Zorana Milanovića i Tomislava Karamarka: analiza diskursa 2012. - 2016.  dr. sc. Nebojša Blanuša
Nina Korenić 28.09.2016. u 13,00 Mirovni napori u baskijskoj borbi za neovisnost dr. sc. Ana Matan
Filip Rončević 28.09.2016. u 12,00 Uspon Nacionalne fronte u Francuskoj dr. sc. Višeslav Raos
Petra Šarić 28.09.2016. u 12,00 Terorizam u Europskoj uniji: raskol između slobode i sigurnosti dr. sc. Enes Kulenović
Tamara Žugčić 28.09.2016. u 10,00 Uspon radikalno desnih stranaka u Europi i problemi imigracije dr. sc. Dario Nikić Čakar
Nikolina Sukalić 27.09.2016. u 15,00 Iran između demokracije i teokracije - komparativni pregled dr. sc. Ante Barišić
Aleksandar Musić 27.09.2016. u 14,00 Politička ekonomija šok terapije dr. sc. Kristijan Kotarski
Darko Suljičić 27.09.2016. u 12,30 Uloga civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika dr. sc. Nataša Beširević
Mihaela Prka 27.09.2016. u 12,00 Primjena strukturnih fondova EU u informatičkoj komunikacijskoj tehnologiji dr. sc. Nataša Beširević
Valentin Drobnjak 27.09.2016. u 11,00 Utjecaj politike na latinskoamerički nogomet dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Kristina Luketa 27.09.2016. u 11,00

Odnosi Meksika i Sjedinjenih Američkih Država od terorističkog napada 11.09. do 2015. godine

dr. sc. Lidija Kos-Stanišić
Petra Lončar 27.09.2016. u 10,30 Uključenost međunarodnih agencija i volonterskih organizacija na Balkanskoj ruti: analiza medija dr. sc. Lidija Čehulić-Vukadinović
Tanja Omazić 27.09.2016. u 10,00 Razvoj moderne hrvatske diplomacije dr. sc. Đana Luša

Sebastian-Antonio Kukavica

26.09.2016. u 17,00

Onkraj moderne: Nietzscheova kritika moderne i njene političke implikacije

dr. sc. Hrvoje Cvijanović

Gorana Lolić 26.09.2016. u 12,00 Split i JNA-Od suradnje, sukoba do odlaska JNA 1991. dr. sc. Branko Dubravica
Magdalena Krmpotić 26.09.2016. u 12,00

Uloga Savezne Republike Njemačke u sklopu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Yvonne Mašić 26.09.2016. u 12,00 Perspektive širenja Nato saveza na Zapadni Balkan dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović
Dinko Krpan 26.09.2016. u 11,30​ Operacija "Oluja" na prostoru Like 1995. dr. sc. Branko Dubravica
Ivo Kožul 26.09.2016. u 11,00​ Prostorna zahvaćenost BiH ratnim djelovanjem na jugu Hrvatske 1991./1992. godine dr. sc. Branko Dubravica
Ana Fišer 26.09.2016. u 11,00

Politika europskih organizacija prema zemljama Južnog Kavkaza - uloga OESS-a u pluralizmu medija

dr. sc. Ružica Jakešević
Jelena Ćavarović 26.09.2016. u 10,30

Uloga društvenih mreža u djelovanju terorističkih organizacija - studija slučaja ISIL-a

dr. sc. Ružica Jakešević
Maja Vučković 26.09.2016. u 10,30 Politike povijesti FPOE-a dr. sc. Tihomir Cipek
Andrea Batinjan 26.09.2016. u 10,00

Pravo na dvojezičnost u Republici Hrvatskoj: studija slučaja uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru

dr. sc. Ružica Jakešević
Elena Milaković 26.09.2016. u 10,00

Vanjska politika Republike Hrvatske i Republike Litve u regionalnom, europskom i globalnom kontekstu

dr. sc. Đana Luša
Matea Ćorić 26.09.2016. u 10,00 Uzroci i posljedice sovjetske intervencije u Afganistanu dr. sc. Đana Luša

Nikola Novak

26.09.2016. u 10,00

Uloga pozadinskih kanala i paralelne diplomacije u borbi za međunarodno priznanje Hrvatske

dr. sc. Đana Luša

Marina Kostenko

26.09.2016. u 10,00

Bošnjačka politika povijesti - Bosna i Hercegovina od 1990. do 2015.

dr. sc. Tihomir Cipek

Ivan Đurasović

23.09.2016. u 12,00

Geopolitički značaj hrvatskih voda u okviru Europske unije

dr. sc. Marta Zorko

Iris Ivičević 23.09.2016. u 11,00

Gramscijeva "hegemonija" u novijem hrvatskom političkom diskursu: teorijsko-političke kontroverze

dr. sc. Tonči Kursar

Ines Kustić

23.09.2016. u 11,00

Analiza aktera hrvatske zdravstvene politike: slučaj indijske konoplje

dr. sc. Ana Petek

Dijana Martinović 23.09.2016. u 10,30 Monetarna politika u Republici Hrvatskoj dr. sc. Luka Brkić
Helena Hrvačić 23.09.2016. u 10,00 ISO standardizacija i utjecaj na tržišno pozicioniranje dr. sc. Luka Brkić
Nikola Jurak 23.09.2016. u 10,00 Brazil, Rusija, Indija i Kina u svjetskom gospodarstvu dr. sc. Luka Brkić
Ivan Mamić 22.09.2016. u 16,00 Vanjska politika Muammar el Gadafija od 1973. do 2011. godine dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović

Dominik Knezović

22.09.2016. u 12,30

Ugovori Republike Hrvatske i Republike Srbije sa Svetom Stolicom: Komparativna analiza političkih aktera

dr. sc. Hrvoje Špehar

Saša Matijaš 22.09.2016. u 12,30 Politika nacionalne sigurnosti Izraela - povijesni i suvremeni prikaz dr. sc. Ružica Jakešević

Benjamin Petrović

22.09.2016. u 12,00

Kurdi u Turskoj: od nacionalizma prema etničkom sukobu i terorizmu

dr. sc. Ružica Jakešević

Eva Bajkovec

22.09.2016. u 12,00

Odnos crkve i države u Saveznoj Republici Njemačkoj: Konfesionalni vjeronauk i etika u javnim školama

dr. sc. Hrvoje Špehar

Antonia Bebić

22.09.2016. u 10,30

Zajednička vanjska i sigurnosna politika EU - primjer Istočnog partnerstva

dr. sc. Lidija Čehulić-Vukadinović

Claudia Poletto

20.09.2016. U 11,30

Vanjska politika Europske unije prema zemljama Latinske Amerike

dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

Ana Bakran

20.09.2016. U 11,00

Vuduizacija politike na Haitiju za vrijeme vladavine Duvaliera

dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

Branimir Đukić

19.09.2016. u 11,00

Vanjska politika Ujedinjenog Kraljevstva: tko kreira britansku vanjsku politiku?

dr. sc. Dejan Jović

Branimir Habek

16.09.2016. u 12,30

Institucionalizacija vanjske politike Europske unije i odnosi s Ruskom Federacijom

dr. sc. Hrvoje Špehar

Ivan Andrijašević

16.09.2016. u 12,00

Euroskeptične političke stranke: Nacionalna fronta u Francuskoj

dr. sc. Hrvoje Špehar

Ivana Hajtok

16.09.2016. u 12,00

Nestašica pitke vode i utjecaj na migracije svjetskog stanovništva

dr. sc. Marta Zorko

Lara Kvesić

16.09.2016. u 12,00

Geografska distribucija moći i "zidovi" kao posljedica nejednakosti

dr. sc. Marta Zorko

Anja Drača

16.09.2016. u 11,30

Institucionalizacija vanjske politike EU- odnos s Ukrajinom

dr. sc. Hrvoje Špehar

Ivana Marušić

15.09.2016. u 16,00

Međunarodni politički odnosi Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država u razdoblju od 1995. godine do 2005. godine

dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović

Kristina Marić

15.09.2016. u 12,00

Reguliranje etničkih odnosa u Velikoj Britaniji-položaj Škotske

dr. sc. Siniša Tatalović

Tea Lugar

15.09.2016. u 11,30

LAG-ovi i politika ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj

dr. sc. Zdravko Petak

Mateja Grbavac

15.09.2016. u 11,00

Politika zaštite okoliša EU i ekološke inovacije: usporedna analiza smanjivanja negativnih učinaka proizvodnje i potrošnje na okoliš u Hrvatskoj i Njemačkoj

dr. sc. Zdravko Petak

Filip Mance

14.09.2016. u 16,00

Uloga Rusije u zamrznutim sukobima na postsovjetskom prostoru

dr. sc. Davor Boban

Igor Petrović

14.09.2016. u 15,30

Rat u Ukrajini 2014. - 2016.

dr. sc. Davor Boban

Sara Mazić

14.09.2016. u 15,00

Autoritarna obilježja vladavine Nursultana Nazarbajeva

dr. sc. Davor Boban

Jelena Župa

14.09.2016. u 12,00

Talijanska vanjska i sigurnosna politika u odnosu prema migrantima i izbjeglicama

dr. sc. Dejan Jović

Silvija Jesenaš

13.09.2016. u 11,00

Struktura klanova i njihova politička uloga u srednjoj Aziji

dr. sc. Davor Boban

Aron Kalapiš

12.09.2016. u 16,00

Kineska vanjska politika na području Azije

dr. sc. Dejan Jović

Matija Nemec

12.09.2016. u 14,00

Francuska vanjska politika za vrijeme de Gaullea

dr. sc. Dejan Jović

Monika Belošević

12.09.2016. u 14,00

Institucionalni okvir i djelotvornost u oblikovanju regionalne politike: Usporedna analiza Hrvatske i Poljske

dr. sc. Zdravko Petak

Hrvoje Klarić

12.09.2016. u 13,30

Europeizacija politike prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i Češkoj Republici

dr. sc. Zdravko Petak, komentor dr.sc. Tihomir Žiljak

Marina Mišković

12.09.2016. u 12,00

Sudjelovanje Hrvatske ratne mornarice u spašavanju migranata na Sredozemnom moru

dr. sc. Ružica Jakešević

Anamarija Miodrag

12.09.2016. u 12,00

Američko-ruski odnosi od 2000. do 2014. godine

dr. sc. Dejan Jović

Petra Glavica

12.09.2016. u 11,00

Ratni sukobi i migracije: slučajevi Somalije, Sudana i Eritreje

dr. sc. Dejan Jović

Ivan Pepić

09.09.2016. u 19,00

Uloga političkih stranaka i organizacija poslodavaca u oblikovanju švicarskog euroskepticizma

dr. sc. Hrvoje Špehar

David Kukovec

09.09.2016. u 11,00

Stranački sustav Bjelorusije

dr. sc. Davor Boban

Tina Kolak

08.09.2016. u 11,00

Nositelji demokratskih promjena u Hrvatskoj i Poljskoj: komparativna analiza aktera

dr. sc. Davor Boban

Ivana Bujanić

07.09.2016. u 12,00

Suvremeno sigurnosno okruženje Balkana u geopolitičkoj igri velikih sila

dr. sc. Marta Zorko

Lara Sobol

06.09.2016. u 18,00

Upravljanje industrijskom kulturnom baštinom grada Rijeke

dr. sc. Sanjin Dragojević

Tihana Vukmanić

06.09.2016. u 18,00

Kulturna politika  u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2000. do 2010. godine

dr. sc. Sanjin Dragojević

Jelena Kuzele

06.09.2016. u 18,00

Kulturna politika Europske unije i njezin utjecaj na kulturnu politiku Hrvatske

dr. sc. Sanjin Dragojević

Sandra Bartol

06.09.2016. u 12,00

Ograničenja zajedničkih politika Europske unije u odnosu na Ukrajinsku krizu 2014. godine

dr. sc. Ružica Jakešević

Ozren Podunajec

05.09.2016. u 12,00

Henry Kissinger: Put do Pariških mirovnih pregovora 1973

dr. sc. Ana Matan

Petra Bakšaj

05.09.2016. u 11,00

Provedba europske politike za mlade i zapošljavanje mladih u Republici Hrvatskoj

dr. sc. Zdravko Petak

Lucija Kilić

01.09.2016. u 13,30

Kritika liberalne demokracije na primjeru francuskih migracijskih politika - Problemi republikanizma kao dominantne paradigme

dr. sc. Krešimir Petković

Popis obavijesti