Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko poštenje

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu prepoznaje sedam načela moralno opravdanog ponašanja u akademskoj zajednici. To su:

  1. Načelo mirnog uživanja prava
  2. Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe
  3. Načelo autonomije znanstvenog, umjetničkog i nastavnog rada
  4. Načelo jednakosti i pravednosti
  5. Pavo na akademsku slobodu
  6. Načelo profesionalnosti 
  7. Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka

Neprihvatljivi oblici ponašanja obuhvaćaju:

  1. Diskriminaciju
  2. Uznemiravanje
  3. Predrasude

Plagiranje

                                                                                

 

Jedan od najvećih grijeha kojeg bilo koji član akademske zajednice može počiniti je plagiranje. Plagiranje je svjesno ili nesvjesno preuzimanje tuđih misli, riječi, ideja ili argumenata bez priznavanja autorstva. Dakle, plagiranje je prisvajanje nečijeg rada kao vlastitoga, te je riječ o najgorem obliku kršenja kodeksa akademskog integriteta, najvećem etičkom prijestupu u akademskoj zajednici, protivnu njenim temeljnim vrijednostima (Oraić Tolić, 2011: 441). Plagiranje je u tehničkom smislu svako nepravilno citiranje, parafraziranje i sažimanje. S ciljem sprječavanja slučajnog plagiranja pripremili smo za Vas upute za pisanje akademskih radova, pravila navođenja bibliografskih jedinica i citatnica i upute za sprječavanje akademskog nepoštenja. 


Upute za pisanje akademskih radova

Upute za sprječavanje akademskog nepoštenja

Obrasci za prijavu akademskog nepoštenja