Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
  1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
  2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
  3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
  4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
  5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
  6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
  7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
  8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
  9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 20. 10. 2020. u 21:21
Anka Kekez Koštro

 

Drage kolegice i kolege,

 

Ovim putem javljam kako na ovom linku ( https://youtu.be/KBWeE7oH6pk) možete naći snimku prvog dijela prvog predavanja kojeg sam ujedno održala u prvih pola sata naših prošlotjednih seminarskih susreta. Snimka je pripremljena da vam posluži u pripremi prvog seminarskog zadatka na koji vas ovim putem podsjećam. Na istom youtube kanalu dostupna je snimka drugog dijela prvog predavanja, i to na ovom linku: https://youtu.be/QQ20RDBNbpE

Snimku drugog dijela prvog predavanja, kao i uskoro dostupne snimke drugog, trećeg i četvrtog predavanja biti će važno pogledati do seminarskog susreta koji će se održati 4. studenoga 2020. Za naredna dva seminarska susreta, dakle, važna je snimka prvog dijela prvog predavanja.

Za ostvarenje uvjeta za potpis iz kolegija, kako sam vam na seminaru rekla, ne evidentiram vaše dolaske već izvršenje 3 od 4 seminarska zadatka. Prvi zadatak sam predstavila na prošlom seminarskom susretu (PPT je na Intranetu i ZOU MS timu-'Files') i jako je jednostavan: trebate do sutra u10h (najkasnije 11h) ispuniti kratki upitnik koji se nalazi na linku: https://forms.gle/LfhNjn52utPKFTMx9.

U ispunjavanju upitnika promišljate opcije izbora slučaja kojeg bi analizirali u vašem seminarskom radu, a koji je sastavni dio ocjene kolegija. Za one koji nisu bili prisutni na prvom seminarskom susretu, snimka prvog dijela prvog predavanja u kojem pružam za rad relevantne informacije dostupna je na gore navedenom linku, a PPT prvog seminarskog susreta dostupan je na Intranetu i među materijalima vaše seminarske grupe u MS timu ZOU (files).

Vidimo se sutra u terminima vaših seminarskih susreta (grupa inicijalno predviđena za četvrtak od sutra se sastaje srijedom u 16h). Ukoliko netko još nije pridružen seminarskoj grupi u MS timu ili ima pitanja, može se javiti na email: zou.fpzg@gmail.hr

Srdačno

Anka Kekez Koštro

Popis obavijesti