Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
  1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
  2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
  3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
  4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
  5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
  6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
  7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
  8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
  9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 1. 10. 2020. u 16:09
Uređeno: 2. 10. 2020. u 10:51
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem vas obavještavam da će se kolegij Znanost o upravljanju u akademskoj godini 2020/2021 odvijati primarno na daljinu. To znači da će se predavanja i seminari održavati kroz platformu MS Teams koja će ove akademske godine biti nosiva aplikacija Fakulteta za nastavu na daljinu. Ukoliko bude potrebe, susreti na daljinu nadogradit će se fizičkim susretima na Fakultetu, no o tome ćemo se dogovoriti tijekom semestra.

Seminarski rad odvijat će se u grupama srijedom u poslijepodnevnim satima (termini koji su označeni u rasporedu objavljenom na internet stranici Fakulteta). Raspoređivanje u grupe izvršit ću temeljem vaših preferencija, a sam proces raspoređivanja odvijat će se u danima nakon 7.10. kada će se održati prvo predavanje kolegija. Također, nakon vaše povratne informacije na prvom predavanju, uz termine srijedom odredit ću 1-2 termina četvrtkom/petkom tako da svima omogućim izbjegavanje kolizije termina s drugim kolegijima.

O rasporedu u seminarske grupe, kao i sadržaju predavanja/seminara te ispitnoj metodologiji, detaljne informacije osigurat ću na prvom predavanju koje će se održati 7.10.2020. od 13:00 do 14:15. Predavanje će se održati na platformi MS Teams u grupi kolegija Znanost o upravljanju. Seminarska nastava započet će u drugom tjednu nastave.

Do termina održavanja predavanja sve kolegice i kolege će vjerojatno imati svoju FPZG adresu te će (od strane Uprave Fakulteta) biti pridruženi grupi studenata/ica koje pohađaju ovaj kolegij. Ja ću pozivnicu za predavanje poslati u utorak (6.10.) u 12h, a ukoliko ju netko tada ne dobije neka mi se javi emailom na zou.fpzg@gmail.com kako bi ga/ju pridružila grupi korištenjem ne-fakultetske adrese.

Također, na isti email možete pisati ukoliko imate pitanja ili izazove vezane uz ovaj kolegij.

Radujem se skorom susretu

Anka Kekez Koštro, nastavnica kolegija Znanost o upravljanju

Popis obavijesti