Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u studij međunarodne politike

Uvod u studij međunarodne politike


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103572

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Petar Popović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Petar Popović - Seminar
Tin Puljić, univ. mag. pol. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Uvod u studij međunarodne politike je izborni predmet na prvoj i drugoj godini studija politologije i novinarstva. Koncipiran je u tri dijela: u prvom studenti dobivaju uvid u osnovne ideje pet glavnih teorija međunarodnih odnosa (realizam, liberalne, konstruktivističke, marksističke i teokratske teorije); u drugom - u međunarodne organizacije (UN, EU, NATO), a u trećem - u teme koje su aktualne u području međunarodne politike (npr. suverenost, sigurnost, međunarodno pravo, identitet, i dr.).

LITERATURA:

  1. Jović, Dejan (ur); Teorije međunarodnih odnosa: Realizam; Politička kultura (2013)
  2. Jović, Dejan (ur); Liberalne teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2014)
  3. Jović, Dejan (ur); Konstruktivističke teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2016)
  4. Jović, Dejan (ur); Marksističke teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2018)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni VPD1 - Izvanredni studij - Sveučilišni specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


05.10.2019

Obavijest - Nastava, Eseji, Prijave, Ispiti

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku obavijesti slijedi nekoliko informacija o izvođenju nastave u ovoj akademskoj godini. 

Prvo, imati ćemo dvije seminarske grupe. U prvoj seminarskoj grupi su studenti od prezimena Alduk do Kadoić, a druga grupa od prezimena Kalafatić do Vounasis. Vrijedi pravilo zamjene grupa jedan za jedan, osim u iznimnim situacijama.

Pod nastavne materijale je stavljena knjiga Henry Kissinger- Diplomacy na engleskom jeziku, a sljedeći tjedan će biti  i na hrvatskom jeziku. Sada iskoristite vidjeti imena poglavlja tako da se možete prijaviti za izradu prezentacije. Prijave prezentacija se vrše zaključno do 19.10.2019. Nakon toga prijave se više ne primaju. Imajte na umu da vam prezentacija i aktivnost na nastavi nose 25% ocjene. Prijave šaljete na mail kolege Galinovića - dino.galinovic@gmail.com. Molim vas da mu ne šaljete mailove na poslovnu adresu, budući da su određeni ljudi došli do njegove adrese te mu šalju poruke na mail veleposlanstva. Koristite isključivo gmail račun te se kolegi možete obratiti na fakultetu kada ga vidjeti, rado će vam pomoći kao i svim prijašnjim generacijama u posljednje četiri godine. 

Osobe koje žele na kolegiju pisati esej za 2,5 ECTS-a također se prijavljuju kod kolege Galinovića do 25.10.2019. Student uz održanu prezentaciju u tom slučaju mora i napisati podnesak od minimalno 1500 riječi i predati ga do kraja zadnjeg tjedna u zimskom semestru na intranetu pod za to predviđenu datoteku. Prijave pristigle nakon 20.10. neće se uvažavati. TEME ESEJA su poglavlja u knjizi, naravno vi to morate istražiti opširnije te naći dodatnu literaturu i razviti argumentaciju. Knjiga 'Diplomacija' je samo početna točka odnosno tu je da vas usmjeri na temu. Vi sami morate pronaći dodatne izvore. 

 

Kolegij se polaže putem usmenog ispita gdje ćete imati pet pitanja. Omogućiti ćemo i predrok studentima prije ispitnih rokova kako bi se riješili prije ispita i posvetili se drugim kolegijima. 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte. 

Lijep pozdrav

Petar Popović i Dino Galinović

Popis obavijesti