Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u sociologiju

Uvod u sociologiju


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55564

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Pažanin

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Pažanin - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

U svrhu upoznavanja studenata s najutjecajnijim sociološkim teorijama i autorima pozornost će se posvetiti doprinosu i djelima A.Comtea, K.Marxa, E.Durkheima, M.Webera, G.H. Meada, K.Mannheima, T.Parsonsa, R. K. Mertona, H.Garfinkela i Anthonya Giddensa. Temeljni pojmovi i kategorije bit će odabrani i sistematizirani prvo kroz cjeline kao što su društvo, društveni razvoj, društvena struktura i stratifikacija, modernost i postmodernost, a potom sistematikom glavnih pojmova unutar socioloških teorija kao što su: pozitivizam, marksizam, funkcionalizam, fenomenološka sociologija, interakcionizam, modernizam i postmodernizam. Posebna područja i problemi kojima se bavi sociološka znanost bit će prezentirani kroz analizu relevantnih teorijskih pristupa i ostvarenih istraživačkih uvida. U tom će kontekstu najtemeljitije biti obrađeni problemi društvene stratifikacije, moći i vlasti, te medija, a zatim problemi spolne (rodne) diferencijacije, obrazovanja, rada i nezaposlenosti, slobodnog vremena, kulture i društvene devijantnosti.Cilj kolegija jest da studenti politologije steknu osnovna znanja o temeljnim konceptima, temama i problemima kojima se bavi sociologija kao znanstvena disciplina unutar korpusa društvenih znanosti. Studentima će kroz predavanja i seminarsku nastavu biti izložene glavne sociološke teorije i oni pojmovi i sociološke kategorije koje su temelj te društvene znanosti i ujedno relevantni za političku znanost. Posebna pozornost bit će usmjerena na usvajanje sociološkog kategorijalnog aparata i razumijevanje glavnih tendencija u suvremenom društvu, s posebnim naglaskom na društvenu strukturu i stratifikaciju.

LITERATURA:

  1. Haralambos, Michael; Holborn, Michael; Sociologija. Teme i perspektive; odabrana poglavlja: Sociološke perspektive, str. 2-21; Društvena stratifikacija, str. 23-38; 49-78, 89-125; Moć, politika i država, str. 588-651; 749-765; Obrazovanje, str. 777-782; 818-838; 843-857; 862-866; Kultura i identitet, str. 884-913; 921-933; Sociološka teorija, str. 10; Golden marketing Zagreb (2002)
  2. Kuvačić, Ivan; Uvod u sociologiju; odabrani tekstovi: P. L. Berger: Uvođenje u sociologiju, str. 246-250; C.W. Mills: Sociološka imaginacija, str.251-254; E.Durkheim: Mehanička i organska solidarnost, str. 281-283; A.Smith: Nejednakosti koje potječu iz prirode zaposlenja, str. 345-350; P.A. Sorokin: Društvena stratifikacija, str.354-358; K. Davis i W.Moore: Neki principi stratifikacije, str. 359-365; V.Pareto: Kruženje elita, str. 366-370; K. Marx: Društvene klase, str. 371-374; M.Weber: Uvjetovanost klasnog položaja položajem na tržištu, str. 375-378; T.H.Marshall: Priroda i determinante socijalnog statusa, str. 379-382.; Golden marketing Zagreb (2004)
  3. Abercrombie, Nicholas i dr.; Rječnik sociologije; odabrani pojmovi: anomija, dobna skupina, društvena kontrola, društvena pokretljivost, društvena promjena, društvena struktura, društveni pokreti, društveni poredak, društveni problemi, društveni sustav, društvo, elita, klasa, kultura, migracija, modernizacija, multikulturalizam, norma, potklasa, sekularizacija, siromaštvo, skupina (grupa), slobodno vrijeme (dokolica), socijalizacija, sociologija, sociologija masovnih medija, sociologija obrazovanja, sociologija politike, sociologija prava, sociologija religije, sociologija roda, sociologija sela, status, stereotip, stratifikacija, supkultura, uloga, vrijednosti, životne šanse, životni stil; Jesenski i Turk Zagreb (2008)
  4. Giddens, Anthony; Sociologija, poglavlje: Svijet u promjeni; Globus Zagreb (2007)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

26.08.2023
Ispit 29.kolovoza 2023.
Poštovani, ispit počinje u 8:30, piše se 30 minuta, nakon toga odmah ispravljam pred vama. Oni koji prođu, a imaju mogućnost odgovaranja za višu ocjenu, kao i oni koji prođu, a nemaju ocjenu iz seminarske nastave, odgovaraju isti dan. Rezervirala sam termin u B dvorani. Pozdrav, Ana Pažanin
24.01.2023
Drugi kolokvij - danas - 1 nepotpisan!
Poštovani, ljubazno molim osobu koja je izašla na današnji drugi kolokvij da mi se javi mailom što hitnije. Ostale koji su pisali molim da pošalju ovu poruku na društvene grupe i mreže - fejs ili što god. Rezultati će biti danas u toku dana - Nastavni materijali - pod JMBAGom, a tamo i ostale obavijesti. Pozdrav, Ana Pažanin
16.01.2023
Održavanje nastave 17. siječnja 2023.
Poštovani, u utorak 17. siječnja neće se održati predavanje, no stavit ću PPT u nastavne materijale. Seminarska nastava održat će se u G dvorani kao i do sada.  Pozdrav, Ana Pažanin
14.12.2022
Zbrajalica za drugi kolokvij
ZBRAJALICA ZA DRUGI KOLOKVIJ BODOVI 1. + 2. KOLOKVIJ = OCJENA IZ KOLOKVIJA 42 DO 49,5 = 2 50 DO 57,5 = 3 58 DO 65,5 = 4 66 DO 70 = 5  
15.11.2022
PRVI KOLOKVIJ 29.11.2022. - RASPORED PISANJA
Poštovani, 29. 11. 2022. u 8:45 pišu studenti/ce s prezimenima od A do Lj, a u 9:30 oni s prezimenima od M do Ž. Kolokvij se piše 30 minuta, na prvom kolokviju nema ocjena već bodovi, tko položi prvi kolokvij ima pravo izlaska na drugi kolokvij. Rezultati će biti objavljeni na Intranetu pod JMBAG-om. Pozdrav, Ana Pažanin
26.10.2022
COVID mail adresa faksa nije aktivna
Poštovani, iako neke od Vas koji mi se javljaju upućujem na COVID adresu faksa, danas sam saznala da ona više nije aktivna. Pištite meni, ne treba ispričnica. Pozdrav, Ana Pažanin
05.07.2022
Rok 8. srpnja 2022.
Poštovani, u petak  8.7. dobit ćete test u 8:25. Rezultati će biti istoga dana do 9:30 ujutro, uvidi od 9:45  do 10, a usmeni na Teamsima 10:15 do 10:30. Pozdrav, Ana Pažanin
22.01.2022
Zimski ispitni rokovi i ostalo
Poštovani, zimski rokovi 2021/2022. bit će online. Nekima nije još jasno ni da imaju ocjenu iz seminara koja je 40% ukupne ocjene, a njih ljubazno molim neka pogledaju sve objavljeno na intranetu. Pozdrav, Ana Pažanin
07.01.2022
Obavijest o nastavi 14.1. i 21.1.
Poštovani, 14.1. je predavanje online na Teamsima, kada će prigodu imati kolegica koja danas nije uspjela, izložiti svoje seminarsko izlaganje. Konzultacije (10:30 do 11:30) ću održati na MS Teamsima i e-mailom (odgovori će malo kasniti za one koji upute mail - jer fizički nećemo biti na Fakultetu, prioritet imaju oni koji se jave na Teamse.  U 12 počinje mail radionica na temu o kojoj ćete sve saznati u srijedu. I trajat će 60 minuta. Sve će stići samo mailom. A 21.1 .je drugi kolokvij koji će bili online kao i prvi kolokvij. Pravo izlaska imaju samo oni koji su položili prvi kolokvij. Pozdrav, Ana Pažanin
05.01.2022
NASTAVA U PETAK 7.SIJEČNJA 2022. ONLINE - MS TEAMS
Poštovani, u petak 7.1. predavanje, konzultacije i seminari će se održati online -  na MS Teamsima , zbog epidemiološke situacije.  Pozdrav, Ana Pažanin  
19.11.2021
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJA
Poštovani, rezultati su u nastavnim materijalima. Pozdrav, Ana Pažanin
09.11.2021
Prvi kolokvij 19.11.2021. - online
Poštovani, prvi kolokvij održat će se 19.11.2021. online. Upute su u nastavnim materijalima. Pozdrav, Ana Pažanin
06.11.2021
Domaća zadaća
Dragi Svi, u nastavnim materijalima je domaća zadaća. Pozdrav, Ana Pažanin
29.10.2021
REFRESH SEMINARSKIH IZLAGANJA S DATUMIMA U NASTAVNIM MATERIJALIMA
Poštovani, najnovije promjene su u nastavnim mateirjalima, vidimo se 12.11. na nastavi. Pozdrav, Ana Pažanin
28.10.2021
UPUTE ZA SLANJE MAILOVA
Poštovani, ljubazno molim prilikom slanja mailova koristite fpzg mail adresu i ukoliko imate izlaganje za 2,5 prikačite attachment.  Pozdrav svima, Ana Pažanin
28.10.2021
Seminarska nastava
Poštovani, sve izmjene nalaze se u nastavnim materijalima. Pozdrav, Ana Pažanin
21.10.2021
OBAVIJEST - JAKO VAŽNO!
Poštovani i nadasve dragi svi koji ste odlučili ostati na Uvodu u sociologiju, ljubazno molim da mi se ne ispričavate zbog odlaska na put ili smrtnog slučaja u obitelji kako bi vam bio opravdan izostanak sa seminara ili predavanja. I nemojte slati mailove s privatnih adresa. Pozdrav, Ana Pažanin
28.09.2021
Obavijest o seminarskoj nastavi i podjeli na grupe
Poštovani, seminarska nastava odvijat će se prema rasporedu po prezimenima: grupa 1 od A do K  i grupa 2 od L do Ž.  Raspored tema je u nastavnim materijalima. Nije moguće birati temu mailom ili bilo kako unaprijed. Nije moguće prelaziti iz grupe 1 u grupu 2, zbog prevelikog broja upisanih studenata na predmetu. Vidimo se 8.10. na predavanju, a potom na seminarima birate obavezna izlaganja. Pozdrav, Ana Pažanin
13.09.2021
Obavijest o početku nastave na predmetu
Poštovani, s obzirom da je nastava petkom, a 1.listopada 2021. je orijentacijski dan za brucoše, nastava na predmetu i konzultacije počinju 8. listopada. Pozdrav, Ana Pažanin  
03.07.2021
Obavijest u vezi roka 9.7.
Poštovani, svi koji prijave  rok 9.7.2021. dobit će 48 sati prije dodatne upute, osim onih koje već stoje na intranetu, test ćete dobiti 5 minuta prije i pisat ćete 3 minute dulje nego da ste u dvorani. Samo pratite fakultetsku mail adresu i obavijesti na intranetu. Pozdrav, Ana Pažanin
19.05.2021
Obavijest u vezi nadolazećih ispitnih rokova
Dragi Svi, ovo je za one koji nisu položili ispit:  10 pitanja - 5 nadopunjavanje, 5 mini-eseji. Svi rokovi bit će online: mailom pisani dio ispita, MS Teams usmeni dio ispita za one koji odgovaraju za višu ocjenu ili nemaju ocjenu iz seminara. Rokovi su objavljeni na poveznici: https://www.fpzg.unizg.hr/studiji/ispitni_rokovi Pozdrav, Ana Pažanin
31.01.2021
Obavijest o upisu ocjena s kolokvija za studente koji su potvrdili ocjenu i one koji odgovaraju za višu
Dragi Svi, ocjene s kolokvija za one koji su je potvrdili i one koji odgovaraju za višu ocjenu sutra 1. veljače u 9 (ili 10 sati - 1 osoba) ujutro mailom kao pisani usmeni (da nam se ne dogodi nepogoda  s MSTeamsom) bit će upisane u srijedu 3. veljače 2021. u popodnevnim satima u ISVU (za mene nastaweb, za studente studomat) kada se zaključa popis prijava za prvi ispitni rok 5. veljače 2021. Postoji nekolicina studenata koji nisu potvrdili svoju ocjenu, njima, nažalost,  ocjena dobivena putem kolokvija ne vrijedi, jer nastavnik nije dužan čuvati ocjene (oni su danas obaviješteni). Stoga ukoliko ti studenti prijave za prvi ili bilo koji drugi ispitni rok, trebaju pisati ispit. Ispiti u zimskom roku će biti online-mailom.  Pozdrav, Ana Pažanin  
18.12.2020
OBAVIJEST O ESEJIMA I PREZENTACIJAMA ZA 2,5 - VAŽNO!
Dragi svi, ovo je informacija za one koji pišu eseje ili će ih tek pisati i one koji su odradili prezentacije ili će ih tek odraditi na Uvodu u sociologiju (zimski semestar) ili Političkoj sociologiji (ljetni semestar) ove akademske godine. Na ISVU su otvorena četiri roka tijekom akademske godine za eseje i prezentacije: 25.01, 07.06., 05.07. i 30.08.2021. Student mora prijaviti jedan od navedenih rokova pod brojem i semestrom u kojem ima zaduženje. Nakon toga ja kao nastavnica unosim ocjenu na prijavljenom roku. I sada važno za neke od Vas: Ukoliko student radi esej/prezentaciju na kolegiju koji je odslušao prethodnih akademskih godina, a upisuje ga kao esej/prezentaciju iz tekuće akademske godine, ne mogu  mu ili joj ocjenu upisati u ISVU jer je zaključan na početku akademske godine, uz dozvolu profesorima za upis eseja samo studentima na predmetima u tekućoj akademskoj godini.  Studentima u tim slučajevima ocjenu upisujete u obrazac za prijavu eseja – ima na intranetu – ispišite ga, pošaljite mi mailom i ja ću Vam fotkano vratiti na mail.   (Nakon toga studenti putem  ECTS koordinatora i referade rješavaju unos u ISVU i priznavanje eseja). Pozdrav, Ana Pažanin  
10.12.2020
Podsjetnik na online nastavu
Dragi svi, za slučaj da ste zaboravili, pa ne znate, samo podsjećam na obavijest koju sam objavila 28.11.2020. u vezi online nastave. Pozdrav, AP
28.11.2020
ONLINE NASTAVA
Dragi svi, nastava na predmetu bit će online, ja ću biti kod kuće,  a vi ćete me pratiti preko MS Teamsa, prema rasporedu koji imamo,  u realnom vremenu (dakle kao da smo u dvorani). Prezentacije održanog predavanja ću staviti u nastavne materijale najkasnije dan poslije. Iako možda nije uobičajeno, s obzirom da ćete vi vidjeti mene, isto tako želim ja vidjeti  vas na predavanju i na seminaru u online varijanti nastave - uključit ćete kameru i mikrofon ako radi, po potrebi. U slučaju da mikrofon ne radi poslat ćete mi poruku. Pozdrav, Ana Pažanin  
20.11.2020
Upute za prvi kolokvij
Dragi svi, osnovne upute i detaljne upute za prvi kolokvij su u nastavnim materijalima, a dobili ste ih i na svoje mail adrese. Pozdrav, Ana Pažanin
14.11.2020
Obavijest za predavanja u A dvorani za 20.11. i 27.11. - dress code
Dragi svi, jučer smo se smrzli u A dvorani - moja preporuka je da se obučete i obujete dobro jer treba izdržati u dvorani A nastavu u živo (ja bih osobno vrlo rado online,  ali kako sam hibrid nije moguće, trenutno). U petak 20.11. i 27.11. ja ću se odjenuti kao da idem na skijanje, nemojte mi zamjeriti jer nikad nisam bila, a i vama preporučam isto tako. 4.12. je prvi kolokvij - 10 pitanja, 5 nadopunjavanje, 5 mini-esej (4-5 ili nekoliko rečenica više suvislih na pitanje).  Tijekom ovog vikenda dobit ćete pitanja koja su samo slična onima za nadopunjavanje na kolokviju - bit će u nastavnim materijalima. To je vježba. I nemojte raditi po nikakvoj skripti, ne postoji službena skripta na ovom kolegiju. Maske su obveza, i  udaljenost od 2 metra u zatvorenom prostoru bez obzira na otvorene prozore. Pozdrav, Ana Pažanin      
06.11.2020
Informacija u vezi daljnje nastave
Dragi svi, zbog jednog nepristojnog komentara danas na predavanju od strane jednog kolege iz grupe onih koji slušaju nastavu  online, jer se ovaj kolegij izvodi kao hibridna nastava, morala sam donijeti odluku, da će svi koji slušaju nastavu online dok sam ja svaki tjedan u dvorani biti uskraćeni za PPT predavanja dok traje predavanje, jer ionako imate PPT u nastavnim materijalima.  A ukoliko me ne čujete, budite pristojniji od kolege koji mi se danas obratio ili uključite zvučnike. Ukoliko se cijela nastava ubrzo prebaci online, onda sam samo ja odgovorna za svoje uređaje na kućnoj adresi. Pozdrav, Ana Pažanin  
05.11.2020
ZAHVALA I VAŽNA OBAVIJEST
Dragi svi koji ste sudjelovali u traženju izgubljenih studenata koji su upisali ovaj kolegij, a nisu znali tko drži kolegij, Veliko hvala što ste mi pomogli da pronađem četvero studenata koji su upisali kolegij, troje sam našla, i izgovori su nevjerojatni. Čudila bih se da  nisam prvo poslala mail na fpzg adresu, pa stavila obavijest na intranet, a moj demonstrator na predmetu od prošle akademske godine, koji to više nije, nije stavio na fejs, u medjuvremenu istražila  i privatne mail adrese, vaši kolege studenti mi se nikada ne bi javili. Svima vam se zahvaljujem koji ste upisali moj kolegij i pomogli da se oni jave.  Kolegi Marku Pavičiću posebna zahvala. Isprike su bile kojekakve, ali da  ne bi bilo zabune ovo je UPUTA za sve upisane na kolegij : temu više nije moguće dobiti za seminarsko izlaganje jer smo ušli u studeni (tko je dobio temu dobio je, za sve drugo proučite jako dobro syllabus);  predavanja ne postoje po grupama, jer sam ja cijelo vrijeme u dvorani i držim nastavu onima u dvorani i onima koji slušaju online paralelno i od sutra sam bez tehničkog demosa, što znači da ću provjeravati još dodatno one online.  Ja Vas samo sve skupa molim da mjerite temperaturu kada dolazite na Fakultet i da poštujete pravila koja pišu na webu faksa. Pozdrav, Ana Pažanin  
04.11.2020
VAŽNA OBAVIJEST ZA ONE KOJI ONLINE SLUŠAJU PREDAVANJE
Dragi svi, ukoliko slušate online predavanje (ne ovisi o seminarskoj grupi - predavanja idu svojim redom) trebate znati nekoliko važnih stvari, dok sam ja u dvorani s onima koji slušaju u živo: Nije potrebno ispričavati se ukoliko kasnite i pisati poruke jer ja to ne vidim  - nije laptop ispred mene, ali se nasmijem dan poslije, kad pregledam poruke;  Mikrofon sami uključujete i slobodno se ubacite ako nešto nije jasno ili škripi, krči, pišti ili ne vidite nešto tipa PPTa ili videa, itd. Zaključno: kako ja ne sjedim, nego stojim i šećem po pozornici A dvorane, ne mogu vidjeti vaša dopisivanja, stoga je jako jako važno  da mi to kažete, pa makar prekinuli predavanje na  10 sekundi. Pozdrav, Ana Pažanin  
29.10.2020
6.11. IPAK IMA NASTAVE
Dragi svi, danas je stigao mail od Uprave Fakulteta: 6.11. zbog epidemiološke situacije IMA NASTAVE, ALI NEMA PROSLAVE DANA FAKULTETA, to znači nove promjene za seminarsku grupu 1. Izmjene su u nastavnim materijalima. Pozdrav, Ana Pažanin
27.10.2020
Obavijest o ocjenama iz izlaganja
Dragi svi, 23.10.2020. studentice i studenti iz prve seminarske grupe održali su svoja seminarska izlaganja. Nekima je to bilo prvo seminarsko izlaganje na fakultetu. Seminarska izlaganja se ocjenjuju (vidi syllabus). Ukoliko Vas zanima koju ste ocjenu dobili pošaljite mi mail. Pozdrav, Ana Pažanin  
18.10.2020
Upute za pisanje kolokvija
Dragi svi, osnovne upute za pisanje kolokvija naći ćete u nastavnim materijalima. Pozdrav, Ana Pažanin
15.10.2020
Obavijest za prvu grupu za 6.11.2020. i za sve za 4.12.2020.
Dragi svi, velika je vjerojatnost da  će 6. studenoga 2020. biti neradni dan zbog Dana Fakulteta i organizacije Hrvatskih polititoloških razgovora, pa ću onda  za seminarsku nastavu  u grupi 1 napraviti rošadu. Materijal će biti u nastavnim materijalima. Vrlo je vjerojatno da će biti rošada i za 4.12. za seminarsku grupu 1,  kada sam odredila da bude prvi kolokvij (nije moja odluka datuma, reagirala sam na ponudu datuma za  održavanje kolokvija za obavezne i izborne kolegije koje smo dobili od Uprave faksa). Također je vrlo vjerojatno da će kolokvij biti online pisani mailom.  Sve upute dobit ćete na vrijeme. Pozdrav, Ana Pažanin
09.10.2020
VAŽNA OBAVIJEST!!!!!
Dragi svi koji ste upisali kolegij Uvod u sociologiju, ljubazno molim da čitate obavijesti koje ja objavljujem i ravnate se po nastavnim materijalima koje ja objavljujem .  Neki od Vas su zbunjeni činjenicom da je Uprava odredila grupe. To je bilo prije objave finalne verzije rasporeda. U tom excel dokumentu stoji i da nastava traje do 19:45, što jednostavno nije točno i ne odgovara finalnom rasporedu koji je objavljen i na webu faksa. Pozdrav do 14:30  onima koji će biti u dvorani A, i onima koji će biti online.   Ana Pažanin
08.10.2020
OBAVIJEST ZA STUDENTE/ICE KOJI/E SE BAVE SPORTOM
Dragi svi, ukoliko trenirate neki sport (bikini-fitness nije sport) molim ostavite potvrdu kluba  za koji trenirate na porti.  FPZG futsal ekipa ne treba ostavljati nikakve potvrde - popis mi se dostavlja pravodobno i refreshan je!   Pozdrav, Ana Pažanin
05.10.2020
RASPORED SEMINARSKE NASTAVE PO GRUPAMA I DATUMIMA
Dragi svi, raspored seminarske nastave po grupama bit će uskoro objavljen na intranetu u nastavnim materijalima. Seminarska nastava održavat će se petkom, od 16:15 do 18:15 (1. susret će trajati nešto kraće /9.10. za grupu 1 i 16.10. za grupu 2/, jer ćete trebati samo odabrati seminarsko izlaganje i poslušati moje upute izravno u dvorani A). Grupa 1 su studenti/ce s prezimenima od Althaller do Milin. Grupa 2 su studenti/ce   s prezimenima od Milinković do Vrtačić. Prvo predavanje bit će 9.10. u 14:30. u dvorani za grupu 1, a online za grupu 2. Pozdrav, Ana Pažanin
01.10.2020
Obavijest za studente koji imaju drugi upis kolegija
Poštovani, ukoliko niste položili ispit na rokovima, a imate ocjenu iz seminara, ne trebate dolaziti na seminare. Ukoliko nemate ocjenu iz seminara, trebate dolaziti na seminare ili ćete nakon položenog pisanog dijela ispita odgovarati usmeno. Imate pravo izlaska na kolokvije. Pozdrav, Ana Pažanin
09.07.2023
ispit 11.7.2023.
Poštovani, pisani dio počinje u 8:30 u dvorani B. Ispit se piše 30 minuta. Odmah nakon ispravljam pred vama i ispitujem usmeno one koji nemaju ocjenu iz seminara ili žele odgovarati za višu ocjenu, ukoliko prođu pisani dio ispita. Pozdrav, Ana Pažanin
09.01.2023
Nastava 10.1.Otkazana
Poštovani, nastava  /predavanja i seminari/ 10.siječnja su otkazani. Za sada bi trebali biti održani 17.1.,ali o tome na vrijeme. Pozdrav Ana Pažanin 
24.01.2022
Ocjene s prvog roka
Poštovani, ocjene s prvog roka i kolokvija upisane su u ISVU sustav, tj. vaše e-indekse. Pozdrav, Ana Pažanin